Лімбічна система мозку — будова, функції та структура

Лімбічна система Анатомія

Велика нервова структура являє собою поєднання ряду сингоній головного мозку, які розташовуються з боків таламуса за передньою ділянкою.

У природі лімбічна система представлена не у вигляді окремого ахромата, але являє собою комплекс, що залучає в роботу підкіркові будови і плащові шари великого ядра.

Загальне поняття

Американський вчений Пауль Мак-Ліном в 1952 році вперше використав термін лімбічна система. Фізіологія отримала поняття для подальшого вивчення роботи біологічних організмів різного рівня.

Формування системи відбувається за допомогою зв’язку через мезолімбічний шлях і включає взаємодійний ланцюг елементів:

 • нижньої і медіальної площини півкуль довгастого мозку;
 • ядер підкіркового центру зорового сприйняття (таламуса);
 • анатомічної системи кінцевого ядра – смугастого тіла;
 • вентральної області проміжної ділянки.

Структура регулює емоції, створює мотивацію, координує ендокринну діяльність і вегетативні процеси. У роботу системи залучаються частки передньої ділянки, заднього відділу, проміжного і середнього мозку.

Сюди входить нюхова система, в морфофункціональному об’єднанні знаходиться зубчаста звивина і морський коник (гіпокамп). У роботі структури бере участь прозора перегородка мозкової ділянки, дві стінки латеральних шлуночків і скупчення сірої речовини в формі базальних ядер.

Система проміжного мозку включає головні сингонії:

 • трикутник повідця зі зв’язкою нейронів (хабенулярними ядрами);
 • таламус у формі парного утворення з розташованим між ядрами шлуночком;
 • регулюючий центр гіпоталамус;
 • латеральні і медіальні ядра соскоподібних тіл.

Всього в структурі налічується 12 відділів, хоча в початкових наукових розробках вказувалося, що лімбічний комплекс відповідає за координацію нюху.

Всі нейронні сингонії з’єднуються з корою мозку за допомогою щільних кільцеподібних зв’язків.

Характеристика системних функцій

Паралімбічний комплекс регулювання отримує відомості про стан органів тіла і зовнішній вплив на організм, в результаті запускається соматична і вегетативна координація. Система забезпечує адаптацію до зовнішніх умов і правильне функціонування біологічних процесів в тілі.

Лімбічна система координує різні напрямки, а її функції полягають в наступних діях:

 • за допомогою гіпоталамуса регулюється робота органів тіла;
 • формуються мотиви поведінки, виникають певні емоції, що супроводжуються рухами;
 • організовуються складні інстинкти, наприклад, захисні, статеві, поживні;
 • проявляються реакції уваги і насторожених рефлексів;
 • відбувається навчання і запам’ятовування подій методом довготривалої, короткої і просторової фіксації в мозку;
 • розпізнаються запахи;
 • проявляється інтерес до дослідницьких дій і здатність до орієнтування на місцевості;
 • організовується комунікативна мова або найпростіші звуки;
 • відбувається зміна періодів неспання і сну.

Позбавлення об’єднаної системи окремих структур-учасників призводить до інертності в психологічному плані.

Збудження комплексу викликає гіперактивність. При стимулюванні роботи мигдалеподібного скупчення починається прояв злості. Система координує дії, пов’язані з пошуком їжі і ситістю, активізує реакцію небезпеки.

Лімбічна система при взаємодії з гормональним комплексом регулює складні дії і виконує роль координатора поведінки організму. Це впливає на життєву діяльність за допомогою координації роботи нейронної автономної системи.

Чуттєво-гормональна робота в організмі тварини і людини не може підкорятися мозковим командам, а залежить від взаємного зв’язку емоційної і лімбічної структури.

Значення лімбічної системи в організації пам’яті

Основною функцією лімбічної системи мозку є узгодження діяльності з механізмом запам’ятовування. Наука пов’язує короткочасну пам’ять з роботою гіпокампу, а тривалі спогади записуються за участю неокортексу.

Прояв досвіду, персональних навичок, вміння і знань застосовується організмом за допомогою дії лімбічної сингонії. При цьому відбувається гормонально-чуттєве збудження мозку, яке запитує багаж знань з неокортексу.

До функцій лімбічної системи відноситься пояснення і трактування емоційних реакцій, збереження пам’ятних подій і способи можливого реагування на зовнішні умови.

В останні роки вчені додали до складу об’єднання демонативні ділянки:

 • парафтопакамбну звивину;
 • підкіркові формування;
 • фронтально-медіальну область кори;
 • орбітофронтальна ділянка поверхні мозку.

Система виконує роботу по активації вербальної пам’яті про події, набутих практиках. Всі напрямки визначаються здатністю клітин приймати знаки електромагнітного, хімічного і механічного характеру.

Джерелом сигналів може бути не тільки зовнішня обстановка, сигнали подаються і внутрішньою нервовою системою. Зміна самопочуття ефекторної системи веде до фізичного перетворення моделі видимої поведінки.

Формування емоцій

Дія гіпоталамуса більше проявляється щодо емоційних сплесків, ніж з генерацією афективних самопочуттів. Прояв матеріальних симптомів збудження іншим індивідуумом іноді несе загрозу, тому сигнал повертається до лімбічних центрів (передніх ядер) через гіпоталамус і підсилює почуття занепокоєння.

Негативний біологічний механізм іноді проявляється так яскраво, що акумулює панічну ситуацію. Знання і розуміння цього явища є важливим в клінічному і терапевтичному напряму впливу.

За багато видів діяльності відповідає лімбічна система мозку. Її структура і функції визначають напрямки практики:

 • ендокринний напрямок;
 • мотиваційний;
 • чуттєвий;
 • вегетативний.

Прозора перегородка, як і мигдалеподібні тіла, бере участь в обробці різної інформації, яка надходить від нюхових органів. Амігдалус сприяє створенню чуття задоволення і сексуального збудження, причому гострота сприйняття варіюється в залежності від активності і зрілості організму.

На початку вивчення лімбічної системи було поширене визначення, що лімбічні зв’язки працюють виключно з нюхом, але у тварин без розвиненого нюху система також розвивалася.

Найбільше мережа взаємодії між традиційними лімбічними об’єднаннями і корою головних півкуль мозку розвиваються у людини. Деякі симптоми прихильності проявляються у птахів, ссавців, вони майже відсутні у рептилій, амфібій та інших попередніх видів.

У формуванні емоцій беруть участь речовини:

 • норадреналін;
 • дофамін;
 • серотонін.

Нейромедіатори в достатніх кількостях синтезуються секретами головного мозку і надаються для роботи лімбічного комплексу. Якщо порушується природна рівновага за складом між цими речовинами, настає резонанс, внаслідок чого з’являються психічні і нервові хвороби.

Лімбічні утворення є елементами структури інтегративних центрів для координації вегетативної системи в організмі. Нейрони комплексу беруть імпульсні сигнали від:

 • підкіркових ядер;
 • кори;
 • гіпоталамуса (області в проміжному відділі мозку);
 • таламуса (сірої речовини вгорі проміжної ділянки);
 • ретикулярного утворення уздовж стовбура;
 • органів тіла.

Характерною особливістю лімбічної системи є присутність міцних нейронних взаємодій для спільної роботи багатьох структур мозку.

Лімбічний комплекс бере участь в процесах:

 • аферентного синтезу (вилучення з відділів мозку інформації для задоволення потреб);
 • регуляції електроактивності мозку;
 • координування обмінних процесів;
 • коригування роботи внутрішніх органів, секреторних залоз, стану лімфатичних і кровоносних судин.

Подразлива дія на окремі системні елементи сприяє прояву захисної поведінки, зміни роботи органів всередині тіла. Лімбічна система прагне до збереження стабільності внутрішнього середовища під назвою гомеостаз. Сюди входить:

 • регулювання метаболізму;
 • відтворення необхідних ферментів;
 • контроль над їх активністю.

Порушення роботи лімбічної системи

У пацієнтів розвивається амнезія при змінах у сфері лімбічної структури, травматичних ураженнях голови або природних дефектах. Комплекс нервової взаємодії не розглядається у вигляді місця для зберігання інформації. Система розрахована на поєднання різних частин пам’яті і відтворення необхідних моментів при необхідності.

Порушення роботи лімбічної системи не знищують короткі або тривалі спогади, але руйнують логічний зв’язок між ними і не дають можливості їх усвідомлено повторити. У цьому варіанті різні ділянки інформації зберігаються і дають гарантію функціонування процедурної пам’яті.

Синдром Корсакова в психології дозволяє пацієнту повністю пам’ятати всі минулі події, але хворі не можуть навчитися і запам’ятати нову інформацію.

Спостерігається гіпоталамічний синдром, коли присутнє коло вегетативних, ендокринних розладів, обумовлене патологічними змінами в гіпоталамусі. При цьому:

 • збільшується вага тіла;
 • болить голова;
 • з’являються перепади настрою.

Прогресуючі зміни в роботі органу ведуть до часткової або повної втрати здатності працювати, порушується репродуктивне здоров’я.

Алкоголь сприяє виникненню стійких порушень роботи таламуса. При цьому страждає пам’ять на останні події, наприклад, пацієнт не може згадати страви на сніданок і навіть не залишається відчуття того, що він снідав. Такі люди відтворюють події з юності або дитинства з надзвичайною точністю.

Патології головного мозку

Дослідження на мавпах привели до висновку, що після видалення передньої скроневої мигдалини тварини проявляли:

 • гіперактивність;
 • підвищену емоційність;
 • безстрашність;
 • тягнули в рот сторонні предмети.

Тварини не впізнавали звичні об’єкти, оскільки у них видалена частина лімбічного комплексу.

Ліва мигдалина відповідає за:

 • соціофобію;
 • імпульсивну діяльність;
 • визначає відновлення після травматичного стресу;
 • зняття зайвої тривожності.

Збільшення органу тягне за собою прикордонний розлад свідомості, хворі насилу розрізняють емоції на обличчях оточуючих людей. Маніакальні та депресивні нотки в поведінці спостерігалися при зменшенні залози.

Полегшення стану

Прогноз порушень роботи лімбічної системи залежить від тяжкості розладу. Є можливість повного одужання при невеликих відхиленнях, іноді починається прогресування хвороби.

Ускладнення виникають у вигляді:

 • стійкого підвищення артеріального тиску;
 • розвитку ожиріння на останніх стадіях;
 • поява безпліддя.

Патологія лімбічної структури зустрічається в практиці ендокринологів, невропатологів, гінекологів і викликає певні складнощі при діагностуванні, так як симптоми нагадують прояви основних захворювань.

З розвитком нових технологій, зокрема, МРТ, медики отримали можливість визначати порушення гіпоталамуса або мигдалеподібного тіла на початковій стадії і вчасно приступати до лікування. Для цього використовуються антидепресанти та інші психологічні препарати, які самостійно застосовувати не можна.

Для полегшення стану невеликої тяжкості рекомендується здоровий спосіб життя і регулярне виконання вправ. Спорт підсилює кровообіг і живлення мозкових тканин, тому покращує роботу системи. Ефективно працюють вправи для верхньої частини тіла, наприклад, віджимання, махи руками.

Для доставки поживних речовин і кисню проводяться легкі розслаблюючі масажі. Рекомендується харчування з великим вмістом тваринних білків, клітковини і обмеженням простих вуглеводів, щоб збільшити рівень синтезу нейромедіаторів.

Оцініть статтю