Нейрон — будова, класифікація, функції і властивості

Нейрон Анатомія

Нейрон – це нервова клітина, структурна одиниця нервової системи. У головному мозку людини, згідно з останніми дослідженнями, міститься близько 86 мільярдів таких клітин.

Для порівняння: мозок слона, попри свої розміри, містить 23 мільярди нейроцитів, що майже в 4 рази менше!

При цьому на роботу нейронів, за підрахунками експертів, йде близько 25% всієї енергії людського організму.

Будова

Загальна будова нейрона виглядає наступним чином: є тіло (сома), в якому містяться ядро і інші органели, і відростки – аксон і дендрити:

 • Аксон присутній всього один – це відросток, по якому нервовий імпульс йде від даної клітини до інших. Іншими словами, аксон – це канал виходу сигналу.
 • Дендрити, відповідно, – це канали входу сигналів, і їх може бути як дуже багато, так і зовсім мало. Кількість дендритів залежить від типу нейрона, і про це ми поговоримо пізніше.

Аксони і дендрити

Аксони – відростки, які можуть досягати в довжину більше метра. Щоб сигнал не “розсіювався” по шляху від однієї клітини до іншої, більшість аксонів в тілі покриті мієліновою оболонкою, що складається з клітин нейроглії (загальне позначення допоміжних клітин нервової тканини).

Оболонка забезпечує ізоляцію одного аксона від інших і не дозволяє електричному імпульсу розсіятися. Завдяки мієліновій оболонці, проведення імпульсу по аксону здійснюється швидше.

Дендрити коротші і не покриті мієліном.

Ендоплазматичний ретикулум (ЕПР) і комплекс Ґольджі

Найбільш важливими органоїдами, крім ядра, є шорстка ЕПР, що має рибосоми і здійснює синтез білків, та комплекс Гольджі, що синтезує різні органічні речовини і “упаковує” їх в мембранні бульбашки.

Чому ці системи так важливі для функціональної діяльності нейрона – буде зрозуміло далі.

Типи нейронів

А зараз розберемо, які бувають типи нейронів за кількістю відростків, і в чому їх особливості:

 • Уніполярні мають тільки один аксон. Це – чутливі клітини, в яких виникає збудження, і вони проводять його далі по аксону.
 • Псевдоуніполярні. Від тіла відходить один невеликий “хвостик”, але він галузиться на два – один з них являє собою аксон, а інший – дендрит. Такі нейрони знаходяться, зокрема, в нервових вузлах спинного мозку.
 • Біполярний. Як випливає з назви, відростка у них два – аксон і дендрит. Їх можна знайти в органах чуттів, наприклад, на сітківці ока.
 • Мультиполярний. Нейрони мають один аксон і безліч дендритів, що розходяться навколо подібно щупальцям. Як правило, саме так зображують ці клітини в підручниках, і таких клітин більшість.

Важливо! Мультиполярні – переважають в центральній нервовій системі (ЦНС). До них надходять сигнали від безлічі сусідніх нейронів – кожен мультиполярний нейрон може бути пов’язаний з 1000 інших!

Функції нейронів

Які функції є у нервової тканини? Нервова система, поряд з ендокринною, здійснює координацію діяльності всього організму. Кожен нейрон є частиною ланцюга в координації того чи іншого фізіологічного (або ж психічного) процесу.

Говорячи взагалі, основна функція нейрона полягає в отриманні і передачі інформації. Це справедливо щодо будь-якої клітини розглянутої системи, адже саме цим вона і займається – отримує від одних клітин і передає іншим інформацію в формі нервових імпульсів.

Однак для різних нейронів виділяють і більш специфічні функції.

Види нейронів за функціями:

 • Аферентні (чутливі): отримують інформацію безпосередньо від рецепторів, здійснюючи взаємодію між зовнішнім світом і нашою нервовою системою.
 • Еферентні (рухові): відповідають за здійснення конкретних дій – скорочення м’яз, виділення секрету залозою.
 • Асоціативні (вставні): це все “середні” нейрони в ланцюжку, їх може не бути зовсім або бути кілька в одній рефлекторній дузі. Вони зосереджені в ЦНС, відповідають за обробку інформації і, кажучи грубо, прийняття нервовою системою рішень про дію організму.

Передача нервового імпульсу

Яким чином імпульс передається між клітинами? Це питання цікавіше, ніж здається на перший погляд. Зараз ми зрозуміємо, навіщо ж нейронам сильно розвинені ЕПР і комплекс Ґольджі.

Місце контакту аксона з дендритом, тілом іншого нейрона або ефектором називається синапс. Крім зв’язку між клітинами, синапс також здійснює перекодування сигналу, змінюючи різні його характеристики (частоту, амплітуду).

Розглянемо докладніше схему роботи синаптичної передачі нервового імпульсу:

 • Електричний нервовий імпульс збуджує мембрану нейрона. Найбільш збудлива частина на тілі таких клітин – аксонний горбок, з нього і починається загальне збудження клітини. Він передається далі по мембрані аксона і досягає його кінця – пресинаптичної мембрани.
 • Усередині аксона містяться бульбашки з нейромедіаторами – біологічно активними органічними речовинами. Пам’ятаєте про ЕПР і апарат Ґольджі? Саме ці системи відповідають за синтез і транспорт речовин-медіаторів до аксонного закінчення.
 • Синаптична щілина – це простір між аксоном цієї клітини і дендритом наступної. Під дією електричного збудження пресинаптична мембрана вивільняє медіатори в простір синаптичної щілини. Там вони зв’язуються з відповідними рецепторами на постсинаптичній мембрані, запускаючи тим самим збудження наступної ланки нервового ланцюжка.

Важливо! На рівні нейро-фізіології ці процеси виглядають досить складно, і для глибокого розуміння потрібні знання не тільки біології, а й хімії, і фізики. Однак основне, що потрібно розуміти – є дві мембрани, зв’язок між якими здійснюють медіатори (буквальний переклад – посередники). Від того, який медіатор виділяється, залежить ефект – збудження або гальмування наступної клітини.

Висновок

Нейрони – це клітини нервової системи. Їх злагоджена робота забезпечує координацію всіх функцій організму, починаючи від руху і роботи внутрішніх органів і закінчуючи вищими психічними процесами.

Нейрони передають інформацію за допомогою електричних імпульсів, які проходять по аксону однієї клітини і за допомогою нейромедіаторів в синапсі передаються іншій клітині.

Такий, на перший погляд,  простий механізм лежить в основі роботи нервової системи.

Оцініть статтю