Алопатричне видоутворення — причини, етапи, приклади

Біологія

Генетично подібні рослини та тварини можуть перебувати на різних континентах. Схожі організми можна знайти на материках і островах, які є колишніми їх частинами.

Однак форми з розділених ділянок суші не здатні дати плодовите потомство при схрещуванні — тобто вони відрізняються за видовою приналежністю. Це приклади алопатричного видоутворення, що відбувається в результаті географічної ізоляції.

Форми видоутворення

Нові види виникають різним чином і з різних причин.

Можна назвати три основні форми їх утворення:

 • дивергентне видоутворення – один вид поділяється на два і більше через накопичення генетичних і фенотипових відмінностей між його представниками;
 • філетичне – перетворення одного виду в інший через пристосування до умов існування, що змінилися;
 • гібридогенне – виникнення нового виду в результаті схрещування двох інших (близькоспоріднених).

Дивергентне видоутворення буває:

 • алопатричним (географічним);
 • симпатричним (екологічним).

Їх можна порівняти за причинами, тривалістю та проміжними етапами.

Порівняльна характеристика цих двох шляхів наведена в таблиці:

Шлях видоутворення Алопатричний Симпатричний
Причина Поділ популяції на частини географічними бар’єрами Різниця умов в межах території, не розділеної природними бар’єрами
Швидкість Відбувається повільно, протягом сотень, тисяч або навіть мільйонів років У порівнянні з алопатричним видоутворенням протікає швидко
Стадії
 • популяція виду мешкає на території, не розділеній географічними бар’єрами;
 • виникає бар’єр, що розділяє популяцію на частини;
 • дві (або більше) популяції розвиваються незалежно і накопичують відмінності;
 • кожна з популяцій еволюціонує в новий вид
 • є популяція виду, що населяє певну територію;
 • усередині популяції виникають форми, пристосовані до різних умов (наприклад, світлолюбні та тіньовитривалі);
 • форми починають розвиватися відносно незалежно один від одного;
 • в результаті накопичення відмінностей між формами кожна з них стає окремим видом

Механізм географічного видоутворення

Щоб зрозуміти, на яких механізмах ґрунтується географічне видоутворення і чим воно відрізняється від екологічного, необхідно зрозуміти схему, по якій воно протікає.

Процес алопатричного видоутворення починається з виникненням природного бар’єра, що розділяє популяцію.

Часто він з’являється, коли розходяться континенти, або ж підіймається рівень води в океані, розділяючи раніше єдину ділянку суші на кілька.

Бар’єром може служити й річка, яка починає протікати по новому річищу, або іншій водоймі. Також є антропогенні перешкоди, але термін їх існування поки недостатній, щоб припускати, що вони встигли зіграти роль у видоутворенні.

Між особинами по різні боки перешкоди, як правило, неможливий статевий контакт, що приводить до появи спільного потомства, або можливі тільки поодинокі випадки. В результаті не відбувається обміну генами між різними частинами колись єдиної популяції, і кожна частина еволюціонує незалежно.

Якщо ізоляція триває протягом тривалого часу (тисяч і мільйонів років), накопичується стільки генетичних, морфологічних, поведінкових чи інших відмінностей між представниками розділених популяцій, що репродуктивна взаємодія між особинами по різні боки бар’єру стає неможливою навіть у разі її зникнення. Тоді можна констатувати появу різних видів.

Алопатричні організми

Алопатричними називають близькоспоріднені види, що мешкають в різних географічних областях і займають подібні екологічні ніші. Можна навести такі приклади:

 • Галапагоські (дарвінові) в’юрки — класичний приклад алопатрії. Кожен з видів живе на своєму острові або на декількох, розташованих поруч. Різниця ознак птахів тим сильніше, чим більш віддалені один від одного частини архіпелагу, на яких вони мешкають.
 • Європейський, Далекосхідний і американський підвиди конвалії, які часто вважають різними видами.
 • Сіра синиця – вид, що виник в азійській частині ареалу великої синиці.

Завдяки географічному видоутворенню на кожному континенті та великому острові існують свої ендеміки — це тварини та рослини, що живуть тільки на цій ділянці суші.

Наприклад, сумчасті ссавці існують тільки в Австралії, а колібрі — на американських материках.

Оцініть статтю