Біла планарія — зовнішня і внутрішня будова, спосіб життя

Біла планарія Біологія

Біла (молочна) планарія – це плоский черв’як, що за класифікацією відноситься до живих організмів підряду Tricladida, тобто представники цієї групи мають трьохгілковий кишківник.

Середовище існування білих планарій – це прісні водойми та акваріуми. Даний вид не є паразитом.

Зовнішня будова і покриви

Тіло білих планарій досягає 1-2 см, розміри деяких особин досягають 4-5 см. Вони мають сплющене в напрямку від спини до черевця тіло. На передній частині тіла хробака є розширення, по обидва боки є невеликі виступи, на них знаходяться органи дотику і визначники освітленості навколишнього середовища.

Задня частина нагадує веретено, яке на кінці стає вужчим.

У зв’язку з тим, що планарії є вільноживучими організмами, тобто ведуть активний спосіб життя, їх тіло має двосторонню симетрію.

Вісь симетрії проходить через все тіло від центру передньої до кінчика веретеноподібної задньої частини хробака. Істота живе так, що вся небезпека, яка виходить з навколишнього середовища, завжди надходить зверху планарії. Внизу, навпаки, знаходиться дно, джерело їжі для хробака.

Білі планарії належать до класу війчастих черв’яків. Це означає, що їх тіло вкрите віями. Вони грають роль органів дотику.

Черв’як робить хвилеподібні рухи тіла, тим самим він може пересуватися в просторі. Крім того, в його переміщенні допомагає биття вій. Швидкість пересування досить низька.

Планарії влаштовані складніше, ніж інші плоскі черви. Це відбувається за рахунок тришарового шкірного покрив.

Шкірний покрив складається з:

 • Ектодерми – зовнішнього шару покриву. Утворюється з подовжених клітин, з яких виростають вії.
 • Мезодерми – серединного шару покриву. Цей шар розвинувся в ході еволюції в комплексну структуру. Деякі клітини мезодерми утворюють паренхіму. Інші клітини мезодерми трансформувалися в м’язові волокна. Саме за рахунок скорочення м’язів біла планарія здійснює хвилеподібні рухи, що і дозволяє їй пересуватися.
 • Ентодерми – внутрішнього шару покриву. Ентодерма покриває внутрішню поверхню кишківника, через неї відбувається всмоктування поживних речовин в організм.

Шкірний покрив хробака має наступні важливі функції:

 • Захисна – в шкірі планарії є секрети, які виділяються на поверхню в разі, якщо черв’як наражається на небезпеку або життю що-небудь загрожує. Вивідні протоки виділяють секрет, який володіє неприємним запахом і смаком, що допомагає планарії відлякати хижаків.
 • Рухова – в мезодермі є м’язові волокна, шляхом скорочення яких створюється хвилеподібне скорочення шкіри. Завдяки цьому відбувається пересування хробака. Вії також беруть активну участь в русі.

Шкірно-м’язовий мішок

Білі планарії мають особливу тришарову мускулатуру. М’язові волокна знаходяться відразу під війчастим епітелієм і міцно прикріплені до нього. М’язи планарій розташовуються в організмі особливим чином.

Серед них можна виділити:

 • Кільцеві (поперечні) – даний тип м’язів кріпиться безпосередньо до епітелію.
 • Поздовжні – наступний шар м’язових волокон, що розташовується під кільцевими м’язовими волокнами. Внаслідок скорочення даного шару відбувається зміна довжини тіла хробака. Поздовжні м’язи необхідні для пересування.
 • Косі (спинно-черевні) – як видно з назви, косі м’язові волокна скріплюють один з одним спину і черевну частину хробака.

Роль сполучної тканини між м’язами та внутрішніми органами грає паренхіма.

Важливо! Шкірно-м’язовий мішок бере активну участь в русі хробака.

Внутрішні органи та системи життєзабезпечення

Внутрішня морфологія молочної планарії представлена системою органів, що здійснюють основні життєві функції хробака. Виділяють наступні системи:

 • травна система;
 • видільна система;
 • нервова система;
 • дихальна система;
 • статева система;
 • органи чуття.

Кровоносної системи у білих планет немає.

Травна система

Травна система складається з наступних органів:

 • рот;
 • висувна глотка;
 • кишечник.

Ротовий отвір розташовується на нижній поверхні тіла в центральній його частині. За ротом йде глотка, вона, своєю чергою, розташована в глотковій кишені. Біла планарія є хижаком, цим пояснюється особлива будова глотки. Глотка здатна здійснювати хапальні рухи навіть після відділення від організму.

За нею починається кишківник, який має три відгалуження. Саме ця особливість будови кишківника дала назву підряду плоских черв’яків Tricladida (трьохгілкові).

Одна гілка веде до головної частини тіла, дві інші – до хвостової його частини. Кожне відгалуження також має велику кількість відростків, або сліпо замкнутих отворів, що дозволяє багаторазово збільшити площу кишечника.

Поживні речовини надходять в організм безпосередньо з кишечника. Неперетравлені залишки виходять назовні через рот, оскільки у планарій відсутній анальний отвір.

Важливо! Травлення планарій – внутрішньоклітинне і кишковопорожнинне.

Видільна система

Видільна система складається з клітин зірчастої форми та канальців. У кожної зірчастої клітини є пучок війок, що коливаються. Через схожість коливання війок з коливанням полум’я ці клітини називають полум’яними.

Коливання вій приводить в рух рідину, яка спрямовується по канальцях до поверхні тіла. Канальці за принципом клапана відкриваються назовні, в навколишнє середовище, куди успішно виводяться шкідливі речовини, що утворилися в процесі життєдіяльності хробака.

Нервова система

Нервова система представлена двома нервовими вузлами (гангліями) в головній частині тіла планарії, від яких уздовж всього тіла з боків відходять два нервових тяжі, пов’язаних між собою поперечними нервовими перемичками, або комісурами. Основна нервова діяльність відбувається в нервових вузлах. Звідти ж відбувається і регуляція внутрішніх органів.

Дихальна система

Як дихальна система білої планарії виступають ектодерма і мезодерма. Для підтримки життя планаріям необхідний кисень, тобто черв’яки є аеробами. Планарії отримують кисень з води, яка потрапляє в них через пори зовнішнього шкірного покриву.

Кисень поглинається клітинами ектодерми та переміщається в мезодерму, де він розподіляється по внутрішніх органах. Плоска форма тіла не випадкова, бо вона володіє великою поверхнею. Це дозволяє поліпшити газообмін.

Важливо! Кровоносної системи у білих планарій немає. Дихання відбувається через шкірний покрив.

Статева система

Статева система складається як з жіночих, так і з чоловічих статевих органів, тобто черви є гермафродитами. Жіночі статеві органи планарій включають:

 • парні яєчники;
 • яйцепровід (яйцевід);
 • жовточники;
 • піхву.

У яйцепроводи відкриваються численні жовточники, які відіграють важливу роль у розвитку яєць. Яйцепроівд закінчується піхвою, яка має вихід в статеву клоаку.

Чоловічі статеві органи:

 • два насінники
 • два сім’япроводи
 • сім’явипорскувальна протока;
 • пеніс.

Як і піхва, пеніс має вихід в статеву клоаку. Запліднення яйця відбувається після спарювання.

Сенсорна система

Сенсорна система дозволяють черв’якам орієнтуватися в просторі.

В склад сенсорної системи білих планарій входить:

 • Система фотореакції. У головній частині хробака є два вічка, що аналізують зміна освітленості.
 • Вестибулярна система. Дозволяє планарії орієнтуватися в навколишньому просторі та відрізняти, де верх, а де низ.
 • Дотикова система. На відростках в головній частині хробака розташовані сенсорні клітини, що посилають в ганглії при зіткненні з предметами зовнішнього світу нервові імпульси. Сенсорні клітини розташовані також і на нижній поверхні тіла.

Планарії в навколишньому середовищі

Вільноживучі плоскі черви білі (молочні) планарії живуть в прісних водоймах – в озерах, лиманах. Крім того, вони можуть мешкати в акваріумах. Черви воліють затишні місця під камінням та іншими важкими предметами, також можна знайти планарій на листках рослин, що ростуть у воді.

Харчуються вони дрібними хробаками, ікрою і ракоподібними.

Розмножуються планарії, в основному, статевим шляхом. Під час спарювання черв’яки торкаються один одного нижніми сторонами свого тіла та обмінюються чоловічими статевими клітинами, які потрапляють в жіночу статеву систему партнера. Запліднені яйця спускаються по яйцепроводу та отримують необхідні поживні речовини. Зрілі яйця мають буруватий відтінок.

Планарії прикріплюють їх на листках або стеблах рослин. Через кілька тижнів після кладки з’являється потомство. Цикл розвитку проходить, таким чином, три стадії: яйце – кокон – доросла особина.

Важливо! Безстатеве розмноження також властиво білим планаріям. Даний тип розмноження відбувається після поперечного поділу на дві частини, після чого з кожної половини виростає повноцінний черв’як. Планарії проявляють здатність до регенерації.

Підіб’ємо підсумок. Біла (молочна) планарія – це плоский черв’як, що живе в прісноводних водоймах. Це хижак, який харчується дрібними хробаками та ракоподібними, але не є паразит.

Відмінною особливістю планарій є наявність тришарового шкірного покриву. Внутрішні органи представлені декількома складними системами:

 • травною;
 • статевою;
 • нервовою;
 • видільною.

Кровоносної системи немає, планарії отримують кисень прямо через шкірні покриви.

Також вони гермафродити, але зустрічається також безстатеве розмноження. Здатні до регенерації втрачених частин тіла.

Оцініть статтю