Екологічне видоутворення — опис, причини і приклади

Екологічне видоутворення - приклад Біологія

На Землі існує безліч живих організмів, які відрізняються видовим розмаїттям. Щорічно вчені відкривають нові види тварин або рослин, які утворюються під впливом різних факторів.

Часто на виникнення чергових форм впливають географічні фактори. Але в природі спостерігаються і приклади екологічного видоутворення, що відбувається всередині популяції.

Визначення та ознаки екологічного відоутворення

Видоутворення виступає результатом мікроеволюції, яка відбувається в популяції за конкретний проміжок часу. Утворена група живих організмів втрачає всі зв’язки з родичами.

До появи нових форм життя можуть привести різні фактори. Деякі групи виникають, коли випадково перетинаються ареали. В цьому випадку утворюються гібриди. У біології такий процес називають гібридизацією.

Також новий різновид може сформуватися під впливом ізоляції. Ізольовані один від одного особини одного виду набувають відмінності, підкріплені генами.

Нова популяція вважається вже іншим різновидом і не може схрещуватися з колишніми родичами. Такий спосіб видоутворення називається екологічним (або симпатричним).

В основі симпатрії лежить формування нової групи організмів шляхом освоєння особинами всередині однієї популяції іншого місця проживання в межах ареалу.

Часто причинами розбіжності будь-яких різновидів стають різні раціони та періоди розмноження. Зазвичай екологічне та географічне видоутворення зображують за допомогою схеми, в якій також відображають правильну послідовність процесу формування популяцій. При їх порівнянні можна зрозуміти, що симпатрія відбувається з утворенням у особин нових пристосувань до життя під впливом зовнішніх факторів природи.

Процес екологічного утворення виду починається з того, що на існуючій популяції живих організмів позначається генетична ізоляція.

Коли накопичаться корисні мутації, у ізольованої групи змінюється генофонд. Потім діє природний відбір, а в кінці відбувається репродуктивна ізоляція.

Приклади симпатрії

Нові види, утворені шляхом симпатрії, називають екологічними расами. Яскраві приклади симпатричного видоутворення:

  • Люцерна буває серповидна, яка росте біля підніжжя гір, і клейка, що росте в гористих місцях.
  • Екземпляри сибірської модрини можна зустріти в Сибіру, а даурський різновид — на Далекому Сході.
  • Вчені вважають, що види синиць утворилися за вибором місць пошуку їжі. Наприклад, чубата харчується насінням хвойних, а лазоревка видобуває дрібних комах в тріщинах кори дерев.
  • Один вид чорного дрозда мешкає в лісі, інший проживає поруч з людьми, але птахи знаходяться в межах одного ареалу.

Одним з механізмів екологічного видоутворення в природі виступає дизруптивний (розриваючий) різновид природного відбору. Вона підтримує дві або кілька груп одного виду з протилежними характеристиками. Дизруптивний відбір “розриває” видову групу за ознакою розмноження.

Наприклад, брязкіт великий має дві форми, які зовні практично не відрізняються один від одного. Але частина популяції цвіте навесні, а інша – в кінці літа.

Способи утворення популяції

Екологічне видоутворення може відбуватися двома шляхами. Ці способи стосуються ознаки розмноження особин:

Поліплоїдія. Процес передбачає кратне збільшення гаплоїдного набору хромосом в клітинах при мейозі. Часто таке явище спостерігається у рослин, а не серед тварин. Наприклад, у різних сортів пшениці може бути набір хромосом 14, 28, 42. У клітинах дикого бавовнику їх 26, а культурного — 52.

Гібридизація. Являє схрещування особин різних видів, в результаті якого виникають гібриди з унікальним генотипом. Наприклад, культурна слива з’явилася шляхом гібридизації терну з аличею. Ще один приклад – горобинокизильник, що росте в лісах Сибіру.

У живих організмів, яким характерне статеве розмноження, екологічне видоутворення спостерігається рідко без географічної ізоляції.

Це пов’язано з тим, що нові мутації поширюються в популяції, якщо можливо схрещування з особиною-мутантом. В іншому випадку вони пропадають, як тільки гине їх носій. У організмів, які розмножуються безстатевим способом, один мутант, що відрізняється від батьківської групи, може дати початок нового різновиду, щоб виявитися генетично ізольованим.

Іноді в природі бувають випадки формування нових видів на основі поліплоїдії та віддаленої гібридизації. Наприклад, різновиди картоплі характеризуються різним набором хромосом – 12, 24, 48, 72.

Поліплоїди, як правило, більш стійкі до життя і конкурентоспроможні, ніж гібриди. Іноді вони витісняють батьківський вигляд. Цей спосіб утворення популяції також спостерігається у членистоногих, голкошкірих і кільчастих черв’яків.

Сформована популяція може збільшуватися, розпадатися на інші групи або зникнути. Після завершення утворення нових організмів доля покоління буде залежати від виниклих міжвидових взаємин.

Симпатричне видоутворення вважається важливим етапом в еволюції органічного світу, без якого неможливий розвиток природи.

Оцініть статтю