Етапи еволюції людини

Етапи еволюції людини Біологія

Існує кілька теорій походження людей, завдяки яким можна пояснити розвиток цивілізації. У науковому світі серед вчених лідирує Чарльз Дарвін, який вважав, що далеким предком людини є примати. Етапи еволюції людини в біології 9 класу описують довгий шлях, який пройшли люди від давніх часів і по сьогоднішній день, поки не досягли сучасного виду.

Теорія походження

Вивченням розвитку індивіда, формуванням його якостей, біологічних і соціальних особливостей займаються різні наукові дисципліни. Але головним питанням, що цікавить багатьох, є саме процес антропогенезу.

Тривалий час єдиним способом пояснити походження людей була теорія креаціонізму, в основі якої люди сприймалися як вищі істоти, створені Богом. Людство сприймалося як божественна спадщина, якій все в природі повинно підкорятися. Яскравим прикладом цього відгомону цієї теорії може бути християнська релігія, в якій особистість сприймалася як подоба вищої сили. Це можна зустріти в різних країнах і релігіях. Але таке походження поставили під сумнів вчені і почали шукати логічне пояснення виникненню життя на планеті.

У XIX столітті в світі стався справжній переворот, коли Чарльз Дарвін запропонував свою теорію, в якій місце предка і попередника людей займала Мавпа. Розвиток відбувався тисячоліттями і завдяки природному відбору і мутацій під впливом навколишнього середовища з’явилися люди розумні. Не останню роль тут зіграли два закони:

  • Спадковість.
  • Мінливість.

Завдяки активному трудовому процесу, бажанням первісних людей вижити в складних умовах екології і постійним битв з тваринним світом індивід почав удосконалюватися і розвивати в собі нові якості і можливості. Це прискорило еволюційний процес і сьогодні люди не тільки вільно почувають себе на землі, але і як біологічний вид займають панівну позицію серед інших тварин.

Найбільш дивною, на думку вчених, є космічна теорія, в основі якої становлення життя почало відбуватися після позаземних експериментів, а люди є їх прямими нащадками. Теорія не отримала належної підтримки, тому не прижилася в процесі досліджень.

А ось припущення Дарвіна про розвиток особистості було вірним, адже вченим вдалося не тільки відновити систематику розвитку, а й складати наочні презентації, детальні доповіді і схеми, які підтверджувалися реальними знахідками в різні історичні періоди.

Найдавніші люди

Вони населяли територію Африки і були мавпоподібними істотами великого типу. Важко сказати, чи нагадували вони індивіда хоч віддалено, але деякими особливостями, притаманними цьому біологічному виду, володіли. До основних класових ознак цих людей можна віднести наступні фактори:

  • Невеликий об’єм головного мозку.
  • Відсутність членороздільної мови. Вчені прийшли до такого висновку після вивчення черепа.
  • Наявність примітивних кам’яних інструментів і знарядь.

Найдавніші представники людської цивілізації мали скребки, сокири, кам’яні молотки, завдяки яким захищалися від нападів і могли добути собі їжу або вирити вхід в печеру. Найбільш прогресивні з них могли користуватися вогнем, але це спостерігається на більш пізніх стадіях розвитку. Про використання вогню свідчать кулі золи на місцях стоянок первісних людей. У таблиці з біології за 9 клас основні етапи еволюції виглядають наступним чином:

1 етап — Архантропи Невеликий обсяг мозку і використання примітивних кам’яних знарядь. Найбільш просунуті представники виду могли використовувати вогонь, але це зустрічалося вкрай рідко.
2 етап — Палеоантропи Збільшений обсяг головного мозку і здатність самостійно добувати вогонь і застосовувати його для приготування їжі. Сюди відноситься поява першої членороздільної примітивної мови. Кам’яні знаряддя добре обробляються, щоб бути ще практичніше, з’являються перші кістяні елементи у вигляді різних гребенів і щіток. Цей етап відрізняється тим, що поховання померлих супроводжувалися певними ритуалами, тобто люди починали думати і сприймати навколишній світ як складну багаторівневу структуру.
3 етап — Неоантропи Большой объём мозга и переход в первобытное общество. Здесь уже формируется определённая культура, люди прямоходящие с хорошо развитыми конечностями, которыми можно не только добывать пищу, но и создавать себе одежду и строить уютные хижы. На этой стадии, как считают учёные, запустился процесс формирования расс. Кроме орудий труда, люди начинают делать украшения.

У таблиці індивід умілий формується в більш пізні ери, на третьому етапі. Хоча еволюція не закінчилася і процес розвитку людської цивілізації триває і сьогодні.

Стародавні і сучасні люди

У таблиці з біології предки людей населяли різні частини планети, але пройде ще не одне тисячоліття перш ніж почнуть формуватися раси. Стародавні люди населяли Азію, Європу і Африку. Вони були невисокого зросту, але з розвиненим мозком, обсяг якого трохи збільшився. Почала розвиватися і нижня щелепа, завдяки якій люди змогли використовувати мову як засіб передачі інформації.

Представники цього виду навчилися не просто обробляти кам’яні інструменти, а обточувати їх, щоб виходили досить гострі і функціональні речі. В цей час зустрічаються і зразки кістяних знарядь. За допомогою вогню люди могли не тільки приготувати їжу, а й зігрітися, відлякуючи цим диких тварин. Як припускають вчені, стародавні жили невеликими племенами, але могли об’єднуватися при переході на нові території. Причинами переходу могли служити як кліматичні зміни, так і напади тварин.

Неоантропи або перші сучасні люди є основною темою вивчення еволюції на уроках біології, вед вони вважаються прямим предком сучасного індивіда. До їх особливостей можна віднести наступні пункти:

  • Збільшення мозку.
  • Високий зріст.
  • Тонкі риси обличчя і добре пророблена нижня щелепа для членороздільного мови.
  • Високий рівень розвитку культури.
  • Створення первісних прикрас.

Хоча в еволюції завжди перемагав природний відбір, одночасно могли жити різні групи архантропів і при цьому навіть взаємодіяти. Не виключено, що це була боротьба за природні ресурси або звичайне суперництво. Ключову роль, як вважають генетики, в еволюції мало харчування м’ясом, адже воно насичувало організм необхідними калоріями, стимулювало відбір і при цьому дозволяло харчуватися рідше і практично не використовувати рослинних елементів.

Людські раси

У таблиці австралопітеки, пітекантропи, неандертальці, кроманьйонці характеризувалися як стародавні предки людей, але при цьому не ділилися на окремі раси. Тільки на третьому етапі розвитку індивід розумний в залежності від місця розташування і розвитку своєї громади міг ставитися до того чи іншого підвиду.

Раса – це історично сформована спільність людей, яка займає загальну територію і володіє культурними особливостями, морфологічними і фізичними ознаками. За цими ознаками виділяється європеоїдна, монголоїдна і негроїдна раса.

Раніше представники цих світів проживали на окремих територіях і не перетиналися, тому можна було говорити про чистоту розмноження. Але з розвитком можливостей кордону між расами практично стерлися і сьогодні кожен індивід може вільно вибирати не тільки місцеперебування, а й країну для регулярного проживання і расові особливості тут не мають ніякого значення, адже в світі діє рівноправність.

Кожна з цих рас має свої особливості і володіє другорядними ознаками. У тестах з біології питання про расову приналежність зустрічаються досить часто.

Що стосується національної приналежності і народності, то це окремі від раси поняття, які не можна змішувати. Якщо в стародавні часи раси ділили людей на рабів і власників, то зараз люди можуть вільно займатися вподобаними справами, здобувати освіту і реалізувати свій потенціал незалежно від кольору шкіри і приналежності до того чи іншого типу.

Хоча ці умови не впливають на соціальний рівень життя, вони відбиваються на його організмі. Через зміну кліматичних умов, звичного раціону, можуть початися проблеми або навіть розвиватися хвороби. Тому генетична медицина зараз активно працює над вирішенням цих питань і пошуком необхідних ліків.

Завдяки біологічному відбору зараз людство може перемогти багато хвороб, виробити бажаний імунітет і далі розвиватися, використовуючи для цього доступні ТЕХНІЧНІ можливості. У сучасному світі вже не навколишнє середовище править людьми, а навпаки, і це створює додаткові можливості для подальшого розвитку і процвітання людства.

Оцініть статтю