Характеристика критеріїв виду

Характеристика критеріїв виду Біологія

Вивчаючи живі організми люди пізнають їх особливості. Сьогодні описано велика кількість різних істот. Для їх класифікації вчені розробили особливу систему. Застосування цієї системи дозволяє розділити рослини, тварин, гриби і бактерії на групи відповідно до певних ознак. Розрізняють їх завдяки критеріям виду. На біології в 11 класі школярам належить детально ознайомитися з цим поняттям.

Визначення поняття

Вид є таксономічною (систематичною) одиницею, що має загальну характеристику, завдяки якій живі організми об’єднуються в одну групу. При виділенні біологічної групи в один вид вчені розглядають особливості цих істот. Мова тут йде не тільки про зовнішні риси, а й про ряд інших критеріїв, поміж яких:

 • середовище проживання;
 • поширення;
 • поведінка і т. д.

Вже в стародавні часи люди задумалися про необхідність класифікації живих істот. Аристотель під виглядом розумів сукупність всіх особин, що мають зовнішню схожість. Однак до кінця XVII століття вченими було накопичено багато інформації про різноманітність видів живих істот, що населяють планету. З цієї причини виникла необхідність у перегляді системи класифікації.

Одним з перших це зробив шведський натураліст Лінней. Він об’єднав види в Пологи, а пологи — в класи і загони. Також Лінней запропонував використовувати бінарну систему позначень. Згідно з його концепцією назви живих істот складалися з найменувань виду і роду.

Хоча метод шведського вченого і допоміг оптимізувати класифікацію видового різноманіття, він при розподілі тварин використовував лише зовнішні характеристики. Наприклад, селезень і качка відповідно до цієї концепції належали до різних видів. Втім, внесок Ліннея в науку не можна недооцінювати. Серед його основних досягнень можна виділити наступні:

 • розділив рослинні організми відповідно до статевої приналежності на однодомні, багатодомні і дводомні;
 • класифікував тварин на 6 класів;
 • став першим вченим, який проводив досліди зі створення гібрида рослин;
 • описав близько 6 тисяч видів тварин;
 • зарахував людину до класу приматів.

Надалі була створена нова концепція біологічного виду. Вона довела, що класифікація живих істот за видами повинна бути природною, а не підганятися людьми для більш зручної систематизації. Вид є основною неподільною одиницею біосфери планети.

Основні критерії

Завдяки кільком критеріям можна легко визначити, до якого виду належить та чи інша особина. При цьому необхідно враховувати всю сукупність ознак, щоб зробити правильний висновок.

Морфологічна ознака

Морфологічний критерій виду – це перша ознака, відповідно до якого класифікуються живі організми. Він показує сукупність зовнішніх індивідуальних характеристик особини. Але тільки з його допомогою правильно класифікувати живі істоти не можна. Це пов’язано з тим, що в одній групі можуть зустрічатися особини, що відрізняються один від одного зовні.

На видові відмінності впливають різні фактори, наприклад, етап розвитку, порода, ареал і т.д. цей факт можна помітити при вивченні метеликів — дорослі тварини абсолютно несхожі зовні на гусениць, які є їх личинками. Морфологічний критерій є одним з основних, але часто не визначальним.

Так, малярійний комар і комар-Піскун дуже схожі один на одного зовні, але при цьому мають різну харчову базу. В результаті їх не можна зараховувати до однієї групи.

Фізико-біологічний і біохімічний

Фізіологічний критерій об’єднує всі процеси життєдіяльності, що протікають в організмі окремо взятої групи живих істот. Однією з головних особливостей цієї ознаки є здатність особин одного виду до схрещування, неможливого за межами спільноти. Істоти різних видів не здатні розмножуватися через відмінності в будові статевих клітин і органів.

Втім, цей фактор є відносним, адже навіть особини однієї групи не завжди мають здатність до розмноження. Прикладом тут є деякі мухи-дрозофіли, що мають істотні відмінності в будові статевої системи. При цьому осел добре схрещується з конем. Слід пам’ятати, що представники різних спільнот здатні спаровуватися, але при цьому їх потомство буде безплідним.

Самим ненадійним критерієм вважається біохімічний. Він являє собою сукупність обмінних процесів і хімічного складу організму. Особини однієї групи можуть мати істотні відмінності в цих показниках. Однак реакції синтезу нуклеїнових кислот і протеїнів досить часто збігаються у представників різних груп.

Генетичний та екологічний

Одним з найбільш точних критеріїв є генетичний. Він заснований на наборі однакових хромосом. Генетичний фактор виступає в ролі показника репродуктивної ізоляції, завдяки якій підтримується цілісність спільноти, оскільки не дозволяє схрещуватися представникам різних видів. Так, два різновиди чорних щурів розрізняються кількістю хромосом-48 проти 38. При всіх перевагах генетичного фактора він не є точним:

 • у сімействі бобових зустрічаються рослини різних видів, що мають однакову кількість хромосом;
 • в рамках однієї спільноти можуть зустрітися особини, що відрізняються числом нуклеобілкових сполук через генних мутацій.

Будь-який конкретний вид пристосувався до життя в певних умовах. Екологічний критерій являє собою сукупність таких факторів, як кліматичні особливості регіону, його рельєф, тип ґрунту і харчова база. Багато в чому саме він зумовлює наявність у спільноти певних морфологічних ознак. Приклади екологічного критерію виду:

 • трав’яна жаба мешкає на суші, а Ставкова воліє водну стихію;
 • ластівки береговушки живуть в норах, влаштованих на пологих річкових берегах, а міська ластівка мешкає в місті.

Однак в одному і тому ж середовищі проживають різні спільноти живих організмів. Це говорить про те, що відповідно лише з одним екологічним ознакою не можна говорити про приналежність особини до конкретного виду.

Сукупність факторів

При вивченні теми учні нерідко постають перед труднощами. Щоб структурувати інформацію для більш простого сприйняття, можна скласти таблицю критеріїв біологічних видів.

Назва Опис Приклади
Морфологічний Єдність зовнішньої і внутрішньої будови. Слід розрізняти поняття “статевий диморфізм” і “морфологічний критерій” Синиці московка і лазорівка
Фізіологічний Спільність протікають в органах і клітинних структурах фізіологічних процесів, а також однотипне розмноження Інсуліни Бика, свині і коні мають різний склад
Екологічний Загальна екологічна ніша для конкретної спільноти Проміжним господарем бичачого ціп’яка може бути тільки велика рогата худоба
Біохімічний Склад нуклеотидів, протеїнів, спільність хімічних реакцій і т. д. Рослини, здатні синтезувати алкалоїди, флавоноїди та інші речовини
Етологічний Поведінка живих організмів під час шлюбного сезону Птахи для залучення партнера використовують особливі пісні
Географічний Проживання в рамках одного ареалу Області проживання дельфінів і горбатих китів розрізняються
Генетичний Спільність ознак одного набору хромосом Число хромосом у людей становить 46
Репродуктивний Живі істоти, що належать до однієї спільноти, можуть схрещуватися лише між собою Коли сперма мухи-дрозофіли проникає в самку іншого виду, вона знищується імунною системою
Історичний Спільність еволюційної, географічної, генетичної інформації про одну групу живих істот Єдиний предок на еволюційному шляху

Таким чином, жоден критерій не є єдино вірним, завдяки якому можна зарахувати особина до конкретної групи. Щоб максимально якісно охарактеризувати співтовариство живих організмів, необхідно враховувати всі ознаки.

Оцініть статтю