Клітинна стінка — будова, склад, основні функції

Морські діатомові водорості Біологія

Жорсткий шар, що оточує клітини бактерій, архей, грибів і рослин, називається клітинною стінкою. Стінка знаходиться поза межами цитоплазмічної мембрани (клітинної мембрани) і виконує цілий ряд функцій. У тварин і більшості найпростіших клітинної стінки не спостерігається.

У даній статті охарактеризована клітинна стінка (будова і функції), коротко для кожного виду клітин.

Клітинні стінки вищих рослин

Рослинна клітинна оболонка, будова і функції якої тут розглядаються, має багатошарову структуру.

Це зовнішній шар (середня пластинка), первинна клітинна стінка і вторинна клітинна стінка.

Вторинна клітинна стінка є не у всіх рослин.

 • Зовнішній шар, званий середньою пластиною, містить полісахариди-пектини, що допомагають зв’язувати стінки сусідніх клітин один з одним.
 • Первинна клітинна стінка розміщується між середньою платівкою і плазматичною мембраною і складається з целюлозних мікрофібрил, які містяться в матриці. Ця стінка обумовлює міцність, настільки потрібну при зростанні клітин.
 • У деяких видах рослинних клітин між первинною клітинною стінкою і плазматичною мембраною утворюється ще один шар — вторинна клітинна стінка. Вона дуже міцна і підтримує клітку. Складається з целюлози, геміцелюлози, лігніну (він підсилює клітини і забезпечує водопровідність).

Основна функція клітинної стінки полягає у формуванні каркаса клітини і запобігання її розширення.

Крім того, клітинна стінка:

 • забезпечує механічну міцність структури клітини;
 • контролює напрямок росту клітин;
 • допомагає витримувати силу впливу протопласта (вмісту клітини) на стінки – в результаті рослина залишається прямостоячим;
 • регулює ріст клітин;
 • регулює дифузію (клітинна стінка пропускає деякі необхідні речовини, перешкоджаючи проникненню інших);
 • захищає клітину від впливу небезпечних речовин і мікроорганізмів;
 • запобігає втраті вологи;
 • сприяє взаємодії клітин між собою;
 • зберігає вуглеводи, які використовуються для росту рослини.

Клітинні стінки водоростей

Як і клітини вищих рослин, клітини водоростей мають відповідні стінки. Вони містять целюлозу та інші глікопротеїни.

У клітинних стінках зелених і деяких видів червоних водоростей зустрічаються манозилові мікроволокна. А в клітинних стінках бурих водоростей зустрічається альгінова кислота.

Агарози, карагінан, порфіран, фурселеран і фуроран зустрічаються практично у всіх видах водоростей. Група діатомових водоростей синтезує свою клітинну стінку з кремнезему, що якоюсь мірою сприяє швидкому зростанню водоростей.

Клітинні стінки грибів

Клітинну стінку мають не всі гриби. Клітинна стінка грибів складається з вуглецю, хітину, глюкозаміну. Функції стінки аналогічні функціям стінок рослин.

Грибна клітинна стінка змінює свій склад, властивості та форму в міру зростання гриба.

Клітинні стінки бактерій

Бактеріальні клітинні стінки, як і у рослин, в першу чергу захищають осередок від внутрішнього тургору. У прокаріотів клітинна стінка відрізняється складом основного компонента – він складається з пептидоглікану, що розміщується відразу за цитоплазматичною мембраною.

Розрізняють два види бактеріальних клітинних стінок, за цією ознакою бактерії діляться на:

 • грамнегативні;
 • грампозитивні.

У грампозитивних бактеріях клітинна стінка має товстий шар пептидоглікану. Така стінка є у певного типу організмів, в клітинах яких формується ліпотейхоєва кислота, завдяки наявності фосфодієстерних зв’язків між мономерами якої клітина отримує негативний електричний заряд.

Відповідно грамнегативні бактерії мають дуже тонкий шар пептидоглікану клітинної стінки та мають другу, зовнішню, мембрану, що знаходиться зовні від клітинної стінки та компонує фосфоліпіди та ліпополісахариди на своїй зовнішній стороні.

Оцініть статтю