Рослинна клітина — будова і функції органоїдів

Рослинна клітина Біологія

Рослинна клітина – основа будь-якого  організму. Перші відкриття про її існування зробили ще вчені XVII ст. Сьогодні будь-яка людина, навіть далека від поглиблених знань біології, і яка не має під рукою мікроскопа, може побачити рослинну клітину на прикладі звичних харчових продуктів.

Найяскравішим в цьому плані є апельсин, м’якоть якого має дуже чітке клітинну будову. Але це не найдрібніша частина рослин. Вона також має свій склад, який включає величезну кількість органел. Кожна з них виконує свою функцію і забезпечує життя рослині.

Будова рослинної клітини

Рослинна клітина має у своєму складі наступні  органели:

 • Ядро;
 • Ядерце;
 • Комплекс Ґольджі;
 • Мікротрубочки;
 • Пластиди;
 • Лізосоми;
 • Хлоропласт;
 • Лейкопласт;
 • Хромопласти;
 • Мітохондрія;
 • Рибосоми;
 • Вакуоля;
 • Ендоплазматичний ретикулум.

Чим рослинна клітина відрізняється від тваринної?

Основний будівельний елемент рослин та інших живих організмів має свої відмінності. Головні з них полягають в наступному:

 • У складі рослинної базової комірки є вакуоль.
 • Відрізняється склад клітинних стінок – у рослин він включає пектинові речовини, целюлозу, лігнін.
  У рослинних організмах функцію сполучного елемента між клітинами виконує плазмодесма, або пори стінок.
 • Тільки в складі рослин є пластиди, а ось центріолі відсутні.

Органели клітини

Більш зрозуміло буде будова клітини і складність цього базового компонента, якщо детально розібратися у всіх елементах її структури.

Ядро

Ядро – це найзначніша частина зелених організмів. Саме на нього покладається вся відповідальність за будь-які процеси, що відбуваються всередині осередку. Унікальна роль цієї органели в тому, що за допомогою неї передається спадкова інформація.

Важливо! Є також і інший спосіб генетичної спадковості – цитоплазматичний, але він відрізняється меншими обсягами “зберігання пам’яті”.

Звично одна комірка має тільки одне ядро, хоча були зафіксовані і клітини, в яких налічувалося кілька ядер. Діаметр цього компонента варіюється в межах 5-20 мкм. За формою центральний елемент може бути сферичним, дисковидним, подовженим.

Зовнішня поверхня розкрита ядерною оболонкою, яка відмежовує цю органелу від інших. Її хімічний склад включає полісахариди, целюлозу, пектин, лігнін і білки. Немає стабільності й щодо розташування ядра всередині.

У молодій клітині ця органела знаходиться ближче до центру. У міру дорослішання зміщується до стінок, і ядро заміщається вакуоллю. Хімічна основа ядра – комбінація білків і нуклеїнових кислот.

Обмін речовин здійснюється за допомогою тонопласта – тонкої плівкової мембрани. Решта внутрішнього простору клітини навколо ядра заповнений цитоплазмою – безбарвною речовиною високого ступеня в’язкості. У ній же містяться й інші органели.

Ядерце

Ядерце, по суті, є нічим іншим, як похідним органоїдом від хромосоми. Головна функція цього компонента – організація одиниць рибосом.

Важливо! Якщо на рослину потрапляє надмірно велика кількість сонячного світла або ультрафіолету з іншого джерела, то під його впливом ядерце руйнується.

Разом з цим ядро втрачає можливість поділу.

Комплекс Ґольджі

Комплекс Ґольджі бере участь в процесі накопичення і виведення непотрібних речовин. Форма його може бути різною – паличкової, дискової або у вигляді зернятка.

Лізосоми

Лізосоми – це органели, які не є самостійними компонентами клітин. Вони продукуються в процесі функціонування комплексу Ґольджі та ендоплазматичного ретикулуму. Під мікроскопом їх можна легко впізнати, оскільки це – бульбашки, відмінності між якими полягають тільки в розмірах. Усередині бульбашок можуть бути присутніми різні компоненти:

 • ліпази;
 • нуклеази;
 • протеази.

Головна функція цих клітинних включень – розщеплення і перетворення надійшли в осередок поживних елементів і їх виведення. Таким чином, можна відзначити схожість характеристики з основним призначенням самостійної органели – комплексу Ґольджі.

Мікротрубочки

Мікротрубочки – це білкові утворення фібрилярної структури прямолінійної форми, діаметром близько 24 нм і з товщиною стінок не більше 5 нм. За своїм призначенням вони мають схожість з мембраною, але розміри їх менше, і вони можуть формувати досить складні утворення, наприклад, веретено поділу осередку для репродуктивної діяльності.

Присутні мікротрубочки й у складі складних органоїдах – центріолях і базальних тільцях, а також з них складається структура війок і джгутиків.

Вакуоля

Вакуоль – це внутрішня порожнина клітини, наповнена соком. Її розміри збільшуються в міру розвитку рослини, і, відповідно, зростання клітини. Основу хімічного складу вакуолі представляють:

 • мінеральні солі;
 • органічні речовини;
 • цукор;
 • білки;
 • ферменти;
 • пігменти.

Пластиди

Пластиди – це дрібні елементи клітини. Розрізняють безбарвні пластиди й ті, що мають у своєму хімічному складі різні пігменти. Найбільш впізнавані – зелені, які беруть безпосередню участь в процесі фотосинтезу.

Хлоропласт

Ці компоненти клітини мають дуже високу чутливість до світла за рахунок пігментів хлорофілів. Якраз на них і припадає реакція фотосинтезу.

Лейкопласт

У лейкопластах відбувається накопичення поживних компонентів-жирів, крохмалю, білків, що забезпечує можливість життєдіяльності клітини, її розвитку, поділу.

Хромопласти

У складі хромопластів присутні металеві солі та пігменти. Завдяки саме цим органелам листя рослин, їх суцвіття і плоди мають ту чи іншу забарвлення.

Мітохондрія

Завдяки мітохондріям клітини, а відповідно і рослини, здатні дихати і розвиватися. Ці органели також беруть активну участь в обміні речовин і утворенні АТФ.

Рибосоми

У рибосомах, які присутні в ядрі, цитоплазмі, пластидах і мітохондріях, відбувається синтез білка.

Ендоплазматичний ретикулум (ЕПР)

Вперше цей органоїд був виявлений в 1945 р., коли К. Портер проводив свої дослідження клітин за допомогою електронного мікроскопа. Це – повноцінна система порожнин і канальців з добре розвиненим розгалуженням.

Внаслідок наявності такого комплексу у багато разів збільшується корисна внутрішня поверхня клітини, що забезпечує стабільному протіканню всіх процесів, необхідних для життя рослини.

Також до основного призначення ЕПС відносять такі функції:

 • синтезування білкових сполук;
 • транспортування білків;
 • синтез полісахаридів і жирів.

Попри свої дрібні розміри, рослинна клітина являє собою досить складний організм. І саме вона і є базовою основою всіх біологічних організмів, забезпечуючи їх зростання за рахунок свого поділу.

Оцініть статтю