Рушійні сили антропогенезу — фактори, етапи, напрямки процесу

Антропогенез Біологія

Людина – це один з найдосконаліших біологічних видів, що з’явився в результаті зміни органічного світу. Знаючи і враховуючи рушійні сили антропогенезу, можна краще дізнатися еволюційні процеси та природні закономірності.

Сьогодні вони вивчаються вченими-генетиками, фізіологами та археологами, які відкривають завісу таємниці над питаннями походження виду Homo Sapiens.

Основне поняття

Еволюція – це складний процес, який тривав протягом багатьох мільйонів років і триває і нині. Завдяки рушійним силам антропогенезу виник прямоходячий сучасний вид людей, що отримав назву Homo Sapiens. На сьогодні існують численні теорії походження видів, а вчені сперечаються про те, що ж було основною рушійною силою еволюції.

Під антропогенезом прийнято розуміти процес еволюційного історичного формування людини, який нерозривно пов’язаний з соціумом.

Вважається, що його рушійними силами є Соціальні та біологічні чинники. Причому якщо останні були домінуючими на ранніх етапах розвитку Homo Sapiens, то сьогодні все більше значення мають взаємини та статус в суспільстві.

До біологічних факторів антропогенезу відносять сили еволюції, природний відбір і спадкову мінливість. На ранніх етапах становлення виду людини прямоходячої саме вони зіграли найбільшу роль.

До соціальних факторів еволюції відносять:

 • суспільний спосіб життя;
 • працю;
 • мову;
 • розвинену свідомість.

Це відрізняє Homo Sapiens від тварин, які можуть лише використовувати певні предмети, тоді як люди виготовляють різні знаряддя.

Антропогенез включає наступні суміжні науки:

 • палеонтологія;
 • приматологія;
 • анатомія;
 • археологія;
 • генетика;
 • хімія;
 • фізіологія;
 • геологія.

В археології за допомогою різних методів дослідження, в тому числі генетичного, вуглецевого і радіоактивного, вивчають період, до якого відноситься та чи інша Знахідка. Також в цей розділ науки входить палеонтологія, тобто вивчення відбитків рослин, тварин і знайдених скам’янілостей.

Генетики, визначаючи ті чи інші спадкові фактори, можуть обчислити домінуючі гени, які безпосередньо впливали на еволюцію. Приматологи вивчають поведінку мавп і горил, які є найближчими родичами людей.

Домінуючі теорії антропогенезу

Наука антропогенезу пройшла різні стадії, від повного заперечення еволюції (оскільки в минулому люди і вчені були впевнені в тому, що людина має божественне походження) до теорії з єдиним предком з роду приматів.

З кожним роком людство все більше дізнається про власну історію і своє походження як виду.

На сьогодні домінує симіальна теорія, яка має на увазі походження сучасного виду людей від спільного предка разом з іншими видами приматів.

Від загального предка походить кілька основних гілок приматів і Homo Sapiens
Встановлено, що еволюція відбувалася кущисто, а не лінійно, що суперечить хрестоматійній картинці, що відображає напрямок розвитку від мавпи-макаки до сучасної людини.

Вважається, що від загального предка походить кілька основних гілок приматів, і Homo Sapiens належить  до сімейства гомінідів. Протягом тривалого етапу еволюції різні роди та види змінювали один одного, займаючи домінуюче становище на великій території.

Протягом тривалого періоду паралельно існували та перетиналися різні види людей, в тому числі:

 • кроманьйонці;
 • неандертальці;
 • синантропи;
 • пітекантропи.

Однак саме Homo Sapiens зміг стати вершиною еволюційного ланцюжка, придушивши всі інші види та оптимально пристосувавшись як до зміни клімату, так і до суворих умов проживання.

Вперше теорію про спорідненість людей і приматів висунув вчений Жан Батіст Ламарк. Саме він стверджував, що Homo Sapiens походить від шимпанзе. Ламарк вивчав вплив навколишнього середовища на еволюцію всіх організмів.

На основі його праць надалі були висунуті гіпотези таких вчених, як:

 • Карл Лінней;
 • Джуліо Ваніні;
 • Чарльз Дарвін.

Останній стверджував, що Homo Sapiens походить від приматів, і цей процес зайняв мільйони років. Аналогічним чином виникали й інші види, які поступово еволюціонували, видозмінюючись і підлаштовуючись під зовнішнє середовище.

Рушійні сили еволюції

Людина розумна є невід’ємною частиною природної біосфери та одночасно-штучно створеного ним середовища. З цієї причини на антропогенез впливають біологічні та численні соціальні чинники. Люди залежать від зовнішнього середовища, проте мають свідомість, створюючи складне суспільство і спілкуючись з собі подібними.

Схожість з приматами підтверджують наступні загальні характеристики:

 • ембріональна схожість-плід в утробі практично не відрізняється від плодів інших хребетних тварин;
 • фізіологія та анатомія, в тому числі будова, функціонування і розташування внутрішніх органів;
 • біологічна будова організму, в тому числі потреба в азоту, вуглецю, кисню і воді;
 • рудиментарне явище антропогенезу – це органи, в тому числі волосся на тілі та куприк, що є втраченим хвостом;
 • атавізми, тобто органи, втрачені в процесі еволюції-волосся у жінок, розвинені ікла і хвіст.

Основним результатом біологічних факторів антропогенезу, до яких відносять природний відбір найсильніших представників, боротьбу за існування виду і спадкову мінливість, є поява прямоходіння.

Хоча окремі істоти можуть пересуватися на задніх лапах, тільки людина повністю освоїла цю техніку руху.

Також в процесі еволюції розвинулися хапальні функції рук, зник або зникає волосяний покрив.

Не менш важливі соціальні чинники, які в останні десятки і сотні років є чи не найважливішими в еволюції суспільства. Провідними рушійними силами антропогенезу є мислення, творча діяльність, здатність до праці та мова. Якщо біологічні фактори характерні для всіх органічних видів, то соціальні — лише для людини.

Під антропогенезом прийнято розуміти науку, що вивчає еволюцію. Сучасна концепція передбачає походження людей від загального предка. На антропогенез впливали різні біологічні та соціальні чинники.

Під впливом перших передумов людина придбала свій справжній зовнішній вигляд, а соціальні фактори сприяли появі суспільства та особистості.

Сьогодні антропогенез і його рушійні фактори коротко вивчаються на уроках біології в старших класах. Школярам дають завдання підготувати різні презентації, оскільки їм потрібно мати уявлення про основні поняття і фактори, які впливали на еволюцію.

Оцініть статтю