Що таке біологічні ресурси — визначення і опис

Біологічні ресурси Землі Біологія

Більшість вчених, говорячи про те, що таке біологічні ресурси, наполягають на їх важливості для навколишнього середовища і про необхідність їх збереження.

Біологічні ресурси являють собою одну зі складових природних ресурсів планети Земля. Для оцінки тваринних ресурсів найчастіше використовується показник їх чисельності, в той час як представників флори — показники біомаси.

Біоресурси планети

Біоресурси – це сукупність рослинних, тварин, а також генетичних ресурсів, які є найважливішими джерелами корисних благ для людини.

Одним з факторів, що роблять негативний вплив на кількість біологічних ресурсів світу (скорочення), виступає антропогенна діяльність людей.

Ця діяльність належить до видів, яка представляє серйозну небезпеку для навколишнього середовища.

Сукупність представників як рослинного, так і тваринного світу являє собою ядро природних біологічних ресурсів. Збереження та охорона біологічних ресурсів України вимагає значних зусиль, яка сприятиме підтримці нормального стану різних видів екосистем.

Рослинні біологічні ресурси являють собою сукупність представників рослинного світу. Їх розміщення зосереджено по всій поверхні планети, оскільки вони виростають в різних видах екосистем. До таких екосистем можна віднести наступні:

  • водне середовище (моря, океани, річки, озера);
  • савана;
  • пустеля;
  • тундри з досить суворим кліматом.

Ліси виступають безсумнівними лідерами з підтримки життя і складають головний рослинний біоресурс планети. Вони виконують безліч важливих функцій, серед яких, наприклад, можна виділити наступні:

  • вироблення кисню, яка здійснюється шляхом поглинання вуглекислого газу, що знаходиться в атмосфері;
  • є основою для підтримки стійкості для всіх типів екологічних систем;
  • здійснення процесу фотосинтезу.

Сутність фотосинтезу полягає в можливості перетворення сонячної енергії у власні продукти харчування, які використовуються рослинами для підтримки своєї життєдіяльності. Таким чином, особливістю рослин є наявність можливості виробляти хімічну енергію.

Фотосинтез має дуже важливе значення для всіх живих істот на Землі, оскільки з його допомогою відбувається перетворення води, вуглекислого газу в кисень, а також глюкози.

Своєю чергою, групи рослин здійснюють її перероблювання і подальше накопичення у своїх клітинах. Це сприяє утворенню запасів глюкози і їх подальшого використання. Таким чином, представники рослинного світу виробляють кисень, який є побічним продуктом фотосинтезу.

Крім того, представники рослинного світу виступають важливою складовою харчового ланцюжка, оскільки кожна тварина харчується рослинами. Опис харчового ланцюжка представлено в картинках на просторах Вікіпедії.

У ряді випадків рослини впливають на кількість опадів. Особливо це помітно в країнах, де ростуть тропічні ліси. Лісові масиви захищають земну поверхню від перегріву, що дозволяє запобігти її від зневоднення і зубожіння. Листя на кронах дерев також зменшують ерозію шляхом скорочення швидкості падаючих крапель дощу.

Значення фауни

Ресурси тваринного світу охоплюють тільки представників, які використовуються для задоволення потреб суспільства. На планеті Земля мешкає безліч різних видів тварин, близько десяти тисяч нових видів відкривається вченими щорічно. Представники фауни мають велику класифікацію, яка описана на просторах Вікіпедії.

У загальному вигляді структура фауни охоплюють від трьох до тридцяти мільйонів представників фауни.

Для повної презентації та успішного освоєння теми про біологічні ресурси на уроках географії та біології в класах складаються доповіді та конспекти, які дозволяють коротко і доступно засвоїти матеріал.

Тваринний світ допомагає зберігати природний баланс на планеті. Це проявляється у впливі на світ, в який входять представники як флори, так і фауни. Тварини також запилюють рослини, в процесі своєї життєдіяльності вони видихають вуглекислий газ. У свою чергу, вуглекислий газ життєво необхідний для всіх рослин.

Представники фауни сприяють розмноженню рослин і поширенню їх насіння на значні території.

Після своєї загибелі вони є живильним середовищем для розмноження бактерій і зростання рослинності.

Крім того, фауна несе в собі деяку економічну вигоду для людини. Це проявляється в тому, що тварини, наприклад, служать їжею для людини (м’ясо). Сюди можна віднести продукти, які є підсумком життєдіяльності бджіл (мед), а також птахів (яйця) і корів (молоко). Представники тваринного світу служать джерелом матеріалів для виробництва продукції, що виготовляється з шовку або вовни.

Тварини також мають важливе значення для людини, оскільки вони можуть давати деякі лікарські засоби, наприклад, риб’ячий жир або екстракти печінки риб. Крім того, в медицині широко поширена практика по отриманню деяких видів гормонів з тварин органів.

Продукти життєдіяльності тварин також використовуються в сільськогосподарському виробництві як добрива при вирощуванні багатьох культур.

У країнах Сходу в невеликих поселеннях тварини використовуються як транспорт (верблюди, мули, осли). Своєю чергою, тварини відіграють важливу роль у створенні прикрас, наприклад, перлинних намист.

Важливість генетичного різноманіття

Сукупність генетичних матеріалів, що містять інформацію про спадковість, являє собою Генетичні ресурси. Їх наявність являє собою як фактичну, так і потенційну цінність для всього людства. Це проявляється насамперед у тому, що їх використання спрямоване на збільшення розміру прибутку, а також забезпечення продовольчої безпеки.

Генетичні ресурси охоплюють як одомашнені, так і дикі види, які широко використовуються для виробництва харчової продукції (Сільське господарство), а також в лісовому господарстві. За напрямками використання Генетичні ресурси класифікуються на наступні групи:

  • водні генетичні ресурси;
  • лісові генетичні ресурси;
  • ресурси мікроорганізмів і безлічі безхребетних тварин.

Використання генетичних ресурсів має важливе значення для підтримки стабільності різних галузей економіки. Для сільськогосподарського виробництва це виражається в тому, що генетична різноманітність сільськогосподарських культур сприяє розвитку їх стійкості щодо різних видів хвороб і наявних шкідників.

У разі відсутності генетичного різноманіття відбулася б значна втрата врожаю, що призвело до величезних збитків і занепаду сільськогосподарської галузі.

Для тваринної популяції генетичне різноманіття також має важливе значення, оскільки воно також сприяє адаптації представників фауни до мінливих умов навколишнього середовища. Це дозволяє уникнути повного зникнення багатьох видів тварин.

Екологічна ситуація в країнах, що розвиваються

Зараз стан біологічних ресурсів в таких державах є вельми плачевним. Це обумовлено тим, що в них відбувається масова вирубка лісів (наприклад, лісових масивів Амазонки).

“Країнам третього світу” складно сконцентруватися на забезпеченні благ довгострокового характеру, оскільки вся їхня увага зосереджена в основному на виробництві продовольчих товарів, деревного палива. Вони здійснюють активний експорт продукції з метою отримання прибутку.

Більш гостро ця проблема проявляється в державах, розташованих в тропіках. У тих широтах біоресурси відрізняються своєю особливою різноманітністю. За прогнозами вчених, при сучасній масовій вирубці амазонські ліси можуть зникнути вже через 50 або 70 років, що призведе до справжньої екологічної катастрофи.

Країни, що розвиваються є державами з низьким рівнем життя населення і нестійкою економічною системою.

Однак, попри наявність таких факторів, чисельність населення в таких країнах продовжує неухильно зростати. Це призводить до того, що такі держави стають залежними від зовнішнього фінансування, спрямованого на розв’язання продовольчих проблем, а також охорону біоресурсів.

Для розв’язання цієї екологічної проблеми необхідно здійснювати міжнародне співробітництво, основною метою якого буде Охорона наявних біоресурсів.

Реалізація заходів щодо збереження природних ресурсів повинна бути спрямована, наприклад, на штучне вирощування лісів для потреб суспільства. Це призведе до скорочення тиску на ті біоресурси, які знаходяться в природному середовищі існування і стабілізації екологічної ситуації на планеті.

Таким чином, збереження біоресурсів на планеті сприятиме захисту навколишнього середовища та її оздоровленню.

На їх стан також впливають багато факторів, серед яких особливе місце займають біокліматичні ресурси. Стан біоклімату на Землі впливає як на флору і фауну, так і на людину. У процесі еволюції через зміну клімату представники тваринного і рослинного світу адаптувалися до мінливих умов, що було необхідно для їх подальшого виживання і процвітання.

Оцініть статтю