Що таке пагін — схема будови, функції, видозміни

Пагони дерева Біологія

Пагоном називається головний орган у вищих рослин, що являє собою нерозгалужене стебло з листям. Завдяки пагону, рослина може рости та розвиватися.

Еволюційне значення пагону

Потрібно відзначити, що пагін як такий, з’явився у рослин при переході до наземного способу життя. Річ у тому, що положення водної рослини підтримує товща води, тоді як на повітрі це неможливо.

Виходячи з цього, рослинам потрібна була опора, якою і став пагін. Завдяки йому, рослинам вдалося вийти на сушу, а поява і розвиток коренів дозволило заселити практично всю поверхню планети.

Згодом у різних видів пагони зазнавали безліч змін, набули нових форм, змінили розміри. Однак, попри це, функція пагону як осьового органу залишалася незмінною.

Сьогодні пагін відсутній тільки у примітивних форм рослин (водорості, лишайники, мохи).

Брунька

Брунькою іменується пагін, що знаходиться в зародковому стані та має зародкові  міжвузля. У бруньці розташований так званий конус наростання або апекс. Під ним розташовані листові горбки, які потім перетворюються в зачатки листя.

Потім в цих пазухах з’являються горбки, з яких утворюються пагони наступного порядку. Через чергування періодів зростання апекса в довжину та утворення нових пагонів, формується певний порядок розташування листових горбків – філотаксисів, що визначаються генетично.

Класифікація бруньок

Існує безліч типів класифікації бруньок, в залежності від тих чи інших ознак. Найчастіше зустрічається використання таких ознак:

 • Захисні лусочки. Виділяють закриті бруньки, що мають лусочки, і відкриті, які таких не мають.
 • Будова і функціональна роль. Тут виділяють вегетативні (мають тільки листові зачатки), репродуктивні (мають зачатки майбутніх квітів) змішані (поєднують властивості перших двох варіантів).
 • Положення. Верхівкові та бічні. Серед останніх виділяють пазушні (знаходяться в листових пазухах) і додаткові (розташовані безпосередньо на коренях і листках).

Перетворення бруньки у пагін

У момент, коли насіння проростає, формується так званий головний пагін, який також називається пагоном першого порядку.

У насінні насіннєвих рослин виділяють гіпокотиль або зачаток стебла рослини та сім’ядолі, які є зачатками листя.

Виходячи з розташування, цю бруньку відносять до верхівкової. З пазушних бруньок, що відносяться до головного пагона, формуються пагони наступних порядків (другого, третього і так далі), які утворюють:

 • гілки;
 • листя;
 • органи розмноження.

Розташування листя на пагоні

Існує кілька типів листкорозміщення:

 • Спіральне. Один листовий вузол відповідає одному листу. При спіральному розташуванні часто застосовується формула листкорозташування, описувана дробом, наприклад⅓. У чисельнику вказується число оборотів (цикл), в знаменнику – число листя в зазначеному циклі.
 • Дворядне. Форма спірального розташування, при якій спіраль утворена двома рядами листя.
 • Супротивне. Один вузол породжує два, розташованих один навпроти одного, листка.
 • Навхрест супротивне. Форма попереднього типу, при якій площині сусідніх пар розташовані хрест-навхрест один одному.
 • Кільчасте. На одному вузлі розташовується три та більше листя.

Розгалуження

Завдяки розгалуженню у рослин відбувається формування системи пагонів. Існує два типи зростання пагона:

 • Моноподіальне. Безперервне зростання шляхом верхівкової меристеми.
 • Симподіальне. Характеризується тимчасовим функціонуванням верхівкової меристеми (зазвичай не більше одного сезону). Подальше продовження зростання походить від розташованих найближчих бічних пагонів.

Розгалуження також буває двох типів:

 • Верхівкове. Апекс розділяється на кілька самостійних утворень, з яких формуються пагони нового порядку.
 • Бічне. Характеризується формуванням пагонів другого і подальших рівнів з бічних бруньок. При цьому може мати місце як моно-, так і симподіальне розгалуження.

Виходячи з розташування найбільших бічних гілок, виділяють наступні форми розгалуження:

 • Акротонне. Найбільш потужні гілки розташовуються ближче до верху основного пагона.
 • Базитонне. Найсильніші гілки утворюються в нижній частині пагона.
 • Мезотонне. Найсильніші гілки розташовані в середині материнського пагона.

Важливо! Як і філотаксис, розгалуження пагонів повністю обумовлено генетичною схильністю. При недорозвиненні бічних бруньок пагін залишається нерозгалуженим.

Систематика пагонів

Пагони класифікують, виходячи з наступних рис:

 • Спрямованість зростання. Тут виділяють ортотропні пагони (розташовані перпендикулярно землі) і плагіотропні (розташовані паралельно землі або під нахилом).
 • Розмір міжвузлів пагона. Ауксибласти (з довгими), брахібласти (з короткими) пагонами.
 • Положення пагонів. Виділяють прямостоячі, висхідні, лежачі, повзучі і т. д.

Життєві форми рослин

Різні особливості пагонів призводять до різноманітності зовнішніх виглядів рослин. На сьогодні фахівцями вироблено безліч способів систематизації форм. Найпоширенішою є система Серебрякова, що використовує наступні показники:

 • розміри;
 • форми росту;
 • час існування вегетативних органів.

Згідно з цією системою, існують:

 • деревні;
 • напівдеревні;
 • трави.

Деревні форми рослин

Характеризуються наявністю багаторічних пагонів і безлічі бруньок відновлення. Поділяються на:

 • Дерева. Мають один багаторічний пагін першого порядку, іменований стовбуром. Володіють висотою до ста метрів, і високою тривалістю життя, що досягає сотень і навіть тисяч років.
 • Чагарники. Мають кілька невеликих стовбурів, іменованих стволиками. Мають висоту до шести метрів. Загальна тривалість життя висока, при цьому окремі стовбури можуть жити до сорока років.
 • Чагарнички. Мають висоту до шістдесяти сантиметрів, і терміном життя пагонів до десяти років.

Напівдеревні

Характеризуються частковим збереженням наземних пагонів, оскільки верхні їх частини відмирають щороку.

Оновлення відбувається завдяки брунькам, розташованим на висоті близько двадцяти сантиметрів над землею.

В рамках цієї категорії виділяють напівчагарники та напівчагарнички, які відрізняються лише розмірами (до вісімдесяти та до двадцяти сантиметрів відповідно).

Трав’янисті рослини

Характеризуються відсутністю багаторічних пагонів. Виділяють наступні форми:

 • Однорічні. Існують всього один сезон і гинуть після плодоношення.
 • Багаторічні. Протягом багатьох сезонів існують під- або приземні частини пагона, що володіють бруньками відновлення.

Резюмуючи вищесказане, варто підкреслити, що описана різноманітність форм пагонів є наслідком багатьох мільйонів років еволюції та пристосування живих організмів до різноманітних і мінливих умов навколишнього середовища.

Оцініть статтю