Схожість грибів з рослинами і тваринами

Різновиди грибів Біологія

У світі існує безліч різних живих організмів. Всі вони мають особливості, характерні тільки для їх видів. Однак є в природі організми, які навіть вченим буває складно віднести до певної групи після вивчення їх ознак.

Через схожість грибів з рослинами і тваринами їх виділили в окреме царство.

У навчальній літературі схожі риси та відмінності таксонів часто зображують у вигляді таблиць.

Короткий опис

Вивченням грибів займається підрозділ біології мікологія. Вчені зовсім не випадково об’єднали їх в окрему групу. Колись ці організми відносили до рослинного класу, але після ретельного вивчення їх будови та інших характеристик фахівці зрозуміли, що вони мають чимало значних відмінностей від рослин.

Сьогодні відкрито близько півтора мільйона різновидів грибів. Вчені вважають, що унікальні організми походять від водоростей, які не мають хлорофілу. Сучасні різновиди грибів відіграють значну роль в колообігу речовин в навколишньому середовищі. Вони збагачують землю корисними компонентами та служать основною їжею для тварин.

Деякі різновиди грибів допомагають рослинам швидше рости та розвиватися.

Люди часто використовують гриби в харчових і медичних цілях.

Порівняння грибів з рослинними організмами

Гриби відносять до царства рослин через їх нездатність пересуватися. Також їх об’єднують схожі особливості розмноження: одні види з обох таксонів можуть розмножуватися вегетативним шляхом, Інші — безстатевим, треті — статевим. Є й інші риси, що об’єднують представників обох царств:

  • необмежене зростання;
  • абсорбтивний вид харчування;
  • наявність клітинної стінки і вакуолей.

Гриби та рослини можуть виростати як на суші, так і у воді. У представників обох груп відсутня нервова система, а дратівливість регулюється тільки гормонами. Також у них немає спеціальних органів виділення. Варто відзначити один цікавий факт: мертвий гриб стає їжею для живих рослин і навпаки.

Попри безліч схожих рис, між грибним і рослинним світами є значна кількість відмінностей. Деякі різновиди грибів можуть існувати в місцях, куди не надходить кисень, що неможливо для рослин.

Відмінності проявляються і в вегетативному шляху розмноження. Рослини розмножуються методом ділення кореня, а також за допомогою формуються відростків у вигляді вусиків або листя, які здатні розвивати кореневу систему в місцях з високим рівнем вологості.

Розмноження вегетативним методом у грибів здійснюється шляхом наявного у них міцелію (грибниці) або склероцію (бульбоподібного тіла).

При безстатевому способі рослини утворюють насіння з багатоклітинною структурою. У представників грибного царства формуються одноклітинні суперечки. Подібна особливість спостерігається тільки у тих рослин, які відносяться до вищих спорових груп.

Інша відмінність між царствами полягає в способі видобутку їжі. Для рослин властивий фотосинтез, який дозволяє утворювати органічні речовини з неорганічних.

Гриби поглинають готову органіку із залишків померлих представників тваринних і рослинних класів. Існують види, які виділяють для себе поживні компоненти з екскрементів різних представників фауни.

У небезпечних різновидів рослин і грибів є отрути, але вони відрізняються за хімічним складом. Крім того, у них розрізняються продукти обміну. У рослинних організмів вони представлені аспарагіном і глутаміном, а у грибів — сечовиною.

Подібні риси з тваринами

У незвичайних представників живої природи також є багато схожих рис з хордовими та іншими типами тварин. Схожість грибів з ними спостерігається в гетеротрофному способі харчування.

Глікоген виступає запасним поживним компонентом для організмів обох царств. Сечовина в якості продукту метаболізму теж є загальною ознакою. Гриби з тваринами зближують хітин в стінці клітин і відсутність пластид.

В іншому між двома царствами дуже багато відмінностей. Головним з них виступає рухливість, властива практично всім видам тварин, за винятком нерухомих коралів.

Гриби харчуються елементами, всмоктуючи їх на клітинному рівні, коли представники фауни з рухомим способом життя перетравлюють їжу за допомогою травної системи.

Відмінності грибного царства

Після порівняння грибів з іншими таксонами високого рівня стає зрозуміло, чому їх слід виділяти в окрему групу. У грибного царства є особливості, які характерні тільки для нього.

Щоб дізнатися, в чому полягають відмінності грибів від тварин і рослин, необхідно розглянути будову їх клітин:

  • У організмів є гіфи, які представляють ниткоподібні відростки, що ростуть під землею і формують вегетативне тіло.
  • Якщо одноклітинне тіло починає брунькуватися, у грибів утворюється псевдоміцелій. Всі дочірні клітини залишаються разом, але кожна з них стає самостійним організмом.
  • У грибів відсутні справжні тканини, проте у них є помилковий шар під назвою плектенхіма, з якого утворюється плодове тіло.
  • Процес харчування проходить одним з двох шляхів: осмотрофним (всмоктуванням рідкої їжі) або фаготрофним (поглинання твердих частинок).

Ще однією специфічною рисою грибів є можливість їх існування на рослинах, наприклад, на стовбурі або коренях дерев. Такі специфічні союзи спільного “проживання” нерідко призводять до загибелі тіла господаря. Іноді співіснування може бути сприятливим і взаємовигідним.

Наприклад, союз грибів з одноклітинними водоростями сприяє утворенню лишайника.

Рослина нижчої сукупності віддає представнику грибної групи органічні речовини, а натомість отримує Водний розчин з необхідними мінеральними солями.

Світ грибів складно охарактеризувати двома словами, оскільки він багатогранний. Ці незвичайні представники живої природи дивують різноманітністю зовнішнього вигляду і властивостей. Попри те, що ця група організмів вважається однією з найчисленніших, фахівці вважають її ще не повністю вивченою.

Оцініть статтю