Теорія антропогенезу в біології: коротка історія розвитку людини

Теорія антропогенезу в біології - коротка історія розвитку людини2 Біологія

Історична еволюція людини називається антропогенезом. У біології процес вивчають кілька наук: антропологія, палеонтологія, генетика. У шкільному курсі вивчаються соціогенез і політогенез. Сам антропогенез входить в програму біології 9 класу. Зміст презентації для уроку має включати в себе історію відкриття, короткий опис етапів розвитку і опис рушійних сил еволюції.

Історія виникнення

До XVIII століття вважалося, що походження людини мало божественний характер. Однак в середині століття Карл Лінней у своїй роботі “Система природи” відніс людину до тваринного світу. Так зародилася теорія приналежності людей до загону приматів. До початку XIX століття вчені накопичили достатню кількість палеонтологічних і археологічних матеріалів, що дали початок теорії антропогенезу.

Однак довгий час ніхто не наважувався заперечувати ідею божественного втручання. Революцію в цьому питанні справили ідеї Чарльза Дарвіна. Він вперше поставив питання про біологічну еволюцію людей, як виду. У першій половині XIX століття зародилася наука палеоантропологія. Цьому сприяла Знахідка скелета неандертальця, представника вимерлого виду роду людей.

Очікувалося, що перехідна форма між людиною і мавпою знаходиться в Африці. Однак повідомлення про знахідку останків мавполюдини прийшло з острова Ява. Особина, якій належав скелет, була названа пітекантропом. Він належав до роду Homo прямоходячого.

Етапи розвитку людства

Процес антропогенезу проходив під впливом двох типів факторів — біологічних і соціальних. На ранніх стадіях становлення основною рушійною силою були біологічні фактори. Здебільшого вони стосувалися переходу до прямоходіння. Це призвело до наступних морфологічних змін:

  • вигнутий хребет;
  • широкий таз;
  • міцний криж;
  • широкий звід стопи.

Соціальні етапи включають в себе громадський спосіб життя і навчання трудової діяльності. Праця справила великий вплив на життя перших людей, оскільки знизив їх залежність від оточуючих факторів. Етапи розвитку людського суспільства діляться в залежності від уміння виготовляти знаряддя праці.

Таблиця 1

Етап Характеристики
Дріопітеки Вимерлий рід людиноподібних мавп. Вели стадний спосіб життя, жили на деревах. Харчувалися переважно фруктами.
Австралопітеки Двоногі гомініди, що мешкають в Африці. Жили зграями, прямоходячі. Використовували підручні знаряддя праці: камені, палиці.
Людина вміла Спостерігається поступове збільшення обсягу головного мозку. Початок самостійного виготовлення знарядь праці для вирощування зернових культур. Відбувається розвиток мімічних м’язів і поява людських рис обличчя.
Людина прямоходяча, пітекантроп Освоєння вогню, формування мови. Почалося розселення популяції, освоєння нових територій.
Неандерталець Удосконалення племінних відносин, поява окремих сімей. Розвиток трудової діяльності, високий рівень виготовлення знарядь праці. Освоєння різних видів мови.
Homo sapiens, кроманьйонець Сформований вигляд людини, відповідний сучасному вигляду. Відбувається приручення тварин і окультурення рослин. З’являється суспільство.

До розвитку мови стародавні Homo спілкувалися жестами і звуками. Але в результаті мутацій і природного відбору відбулося формування гортані і щелепи. Це дало можливість вимовляти членороздільні звуки і цілі слова. Спілкування в групі між собою розвинуло в людях здатність до абстрактного мислення і було передумовою для розвитку суспільних відносин.

Соціальний розвиток

Утворення суспільних відносин – соціогенез – почалося значно пізніше, ніж антропогенез. Здатність жити в соціумі не є вродженою, а виховується в людині при спілкуванні з собі подібними. До соціальних навичок відносяться:

  • здатність до колективної праці;
  • мова;
  • мислення.

Поява здатності спілкуватися дозволило передавати досвід від старшого покоління до молодшого. Таким чином, в суспільстві стали накопичуватися знання. Все це сприяло розвитку колективної праці і вдосконаленню виготовляються знарядь. При роботі із засобами для землеробства і полювання, стародавні люди розвивали руки, а контроль моторикою знаходиться в лобовій частині головного мозку. Там же, де центр розвитку мови, тому мислення і праця нерозривно пов’язані між собою.

Якщо на перших етапах розвитку чільну роль у виживанні грали біологічні фактори, тобто виживали більш пристосовані, потім більш важливою силою стали соціальні відносини: з декількох груп залишалися найбільш організовані. Ті, де були присутні турбота про старше покоління, захист дітей і взаємодопомога. Згодом життя окремої особини поза групою стала неможливою.

Вищим ступенем розвитку суспільства є держава. Зародження і розвиток ступенів соціально-економічних відносин і адміністративно-політичних структур називається політогенезом.

Сучасна еволюція

З розвитком в суспільстві землеробства і одомашнення тварин біологічні фактори майже не чинили впливу на антропогенез. З часів кроманьйонців зовнішній вигляд людей не змінився. Розвиток стосувався тільки мислення і культури.

На сьогодні завдяки медицині, вплив природного відбору на людей зведено до мінімуму. Непідвладний контролю залишився тільки мутаційний процес. Вчені вважають, що в суспільстві є ризик накопичення шкідливих мутацій, що послаблюють здоров’я. Водночас очікується процес регресії. Наприклад, розмірів тіла і системи зубів, а також темпів розвитку і структури захворювання. Як це позначиться на генофонді, людей поки не відомо.

Антропогенез – історичний розвиток людей, як виду. Цей процес йшов не лінійно, в процесі еволюції з’являлися кілька груп, відмінних один від одного видів. Шлях розвитку у кожної був свій, більшість гомінід, що жили раніше вимерли.

Зараз біологічні фактори роблять малий вплив на еволюцію людини, крім мутаційного процесу.

Завдання для кращого засвоєння матеріалу: учні повинні скласти кросворд за основними термінами і визначеннями антропогенезу, використовуючи свої конспекти. А також підготувати докладні доповіді про різні етапи еволюції людей.

Оцініть статтю