Вивчення описового методу в біології

Вивчення описового методу в біології Біологія

Науковий метод – це сукупність дій і засобів, які використовуються при створенні системи наукових знань. Існує кілька універсальних прийомів, придатних для будь-яких галузей науки. Найстарішим з них є описовий метод. У біології він застосовувався з глибокої давнини і полягав у спостереженні за навколишньою природою. Зараз описовий метод може застосовуватися як на макроскопічному, так і на мікроскопічному рівні.

Основні методи в біології

Біологія-наука про життя, її формах і розвитку. Для того, щоб зрозуміти природні явища, вченим потрібно збирати і аналізувати велику кількість даних про навколишній світ. Для цього використовуються п’ять основних методів біологічних досліджень (Таблиця 1).

Назва метода Опис суті Приклад
Описовий Спостереження за живими організмами за допомогою органів чуття або приладів. Не передбачає втручання дослідника. Спостереження за поведінкою тварин, за розкриттям бутона квітки, за зміною ваги тварини з віком.
Порівняльний Порівняння ознак будови або поведінки організмів, що належать до різних систематичних груп. Порівняння кісткового будови кінцівок приматів, птахів і китів. Порівняння ембріонального розвитку.
Порівняльно-історичний Спостереження за змінами в будові тварин в процесі еволюції. Еволюція копита коня.
Експериментальний Дослідник вносить певні зміни в умови існування об’єкта вивчення і стежить за результатом. Схрещування між собою рослин з різними ознаками.
Моделювання Полягає в побудові схеми, моделі або графіка там, де неможливо провести експеримент або утруднено спостереження. Синтез амінокислоти в клітині.

Ці методи є універсальними. Крім них, в різних галузях науки є приватні методи.

Спостереження і опис

Найстаріший метод, на якому ґрунтувалася класична біологія. Перш ніж з’ясовувати суть будь-якого явища, необхідно зібрати всі факти про нього. А потім проаналізувати і описати отриманий матеріал.

Спостереження бувають:

  • прямі (безпосереднє спостереження за об’єктом);
  • непрямі (оцінка результатів процесу).

Спостерігач може стежити за об’єктом без технічних пристосувань. Наприклад, спостереження за поведінкою земляних ос. Найчастіше вчені використовують спеціальне обладнання. Прилади можуть бути прості: бінокль, окуляри нічного бачення і т.д. у лабораторіях частіше користуються більш складними приладами, наприклад, мікроскопом. Об’єктом спостереження може бути не тільки безпосередньо організм або явище, а й результати певних дій. Наприклад, зміна концентрації лейкоцитів в крові.

Описовий метод базується не на розсіяному спостереженні, а на конкретному. Тобто, перед спостерігачем стоїть певна мета, і він не може відволікатися на сторонні фактори. Для успішного результату перед наглядом потрібна оцінка завдання, розробка правильної стратегії і вибір необхідних технічних засобів. Крім того, важливу роль відіграє досвід спостерігача, його зібраність і акуратність.

У процесі спостереження всі дані ретельно фіксуються і описуються. Опис може бути як числовим або літерним, так і за допомогою схем або малюнків.

На факти, отримані в процесі спостереження, впливає велика кількість факторів. Наприклад, місце і час події або особистий досвід спостерігача. Тому після опису факту потрібно підтвердити його експериментально.

Інші способи дослідження

Аналіз даних, зібраних під час спостереження, породжує гіпотезу, яка підтверджується або спростовується експериментом. Гіпотеза-припущення, яке вимагає перевірки. Експеримент-контрольовані зміни в процесі, цілеспрямовано вносяться вченим для спостереження реакції живих організмів. Експериментальний метод складніший, ніж описовий тому дозволяє вивчити об’єкт на більш глибокому рівні. Він має низку дуже важливих особливостей:

  • експериментатор вносить цілеспрямовані і контрольовані зміни в систему;
  • є можливість усунення факторів, що заважають дослідженню;
  • досліджувані об’єкти можна ізолювати від сторонніх зовнішніх впливів.

Таким чином, експеримент дозволяє з’ясувати приховані сторони об’єкта або неявні зв’язки в процесі, які неможливо виявити при простому спостереженні. Ще в XVI в експериментальний метод використовувався вченими в біології, як основа пізнання природи. А в XX в з розвитком технологій він став основним методом в роботі біологів.

Біологія складається з декількох наук, що вивчають різні області. До них відносяться: генетика, ботаніка, зоологія, анатомія, мікологія і т.д. для кожної галузі науки існують, крім універсальних, приватні методи біології (Таблиця 2).

Назва Суть
Генеалогічний Складання родоводу. Потрібен для визначення характеру успадкування різних ознак і захворювань.
Палеонтологічний Пошук останків древніх організмів шляхом розкопок. Дозволяє встановити спорідненість між давніми і сучасними формами життя.
Біохімічний Дослідження хімічних реакцій, що протікають всередині живих організмів.
Центрифугування Використання центрифуги для поділу сумішей на складові частини.
Цитологічний Дослідження будова клітини.

Крім практичних, є теоретичний метод -с татистичний. Він полягає в статичній обробці всіх результатів, отриманих в результаті дослідження практичними методами. Статистичний метод потрібен для встановлення всіх закономірностей.

Досліди для школярів

Описовий метод основоположний для вивчення біології, тому дітей навчають йому з самого початку. Уже в 5 класі вчитель проводить з учнями наукову роботу, пов’язану зі спостереженням за певним об’єктом. Наприклад, за проростанням насіння квасолі.

В процесі спостереження школярі повинні заповнити щоденник, куди записуються всі проведені вимірювання під час спостереження. Після завершення роботи дані всього класу порівнюються і робляться висновки.

Школярі можуть припустити, які умови потрібні для проростання насіння. Потім взяти кілька насіння і помістити в різні умови:

  • у холод;
  • у воду без доступу повітря;
  • залишити без води;
  • в умови з водою, повітрям і теплом.

Це дозволить з’ясувати, які умови є сприятливими для проростання насіння. І що трапиться, якщо ці умови не будуть виконані. Експериментальні дані всіх учнів порівнюються і робляться висновки.

Всі наукові відкриття є синтезом роботи декількох наукових методів і практичних, і теоретичних. Але описовий метод лежить на самому початку дослідження і є першоджерелом для вченого. Саме спостереження за живою природою породило створення біології як науки і згодом відігравало основну роль в її розвитку.

Оцініть статтю