Значення грибів — роль в житті людини і природі

Гриби Біологія

Найдивовижнішими істотами, що населяють земну кулю, є гриби. Вони займають проміжну позицію між царствами тварин і рослин і знаходяться в окремій біологічній категорії.

Вивчають життєдіяльність і значення грибів в 5 класі на біології. Учні знайомляться з будовою цих організмів, їх роллю в колообігу речовин в природі.

Загальна характеристика

Заселення Землі грибами відбулося майже 500 мільйонів років тому. Серед всіх живих організмів вони є найнезвичнішими та найчисленнішими. Їх біологічні характеристики унікальні: природа наділила їх певними рисами, притаманними як тваринам, так і рослинам.

Гриби є гетеротрофними організмами, в яких відсутній хлорофіл.

З рослинністю їх зближує перш за все нерухомість, а також здатність до необмеженого зростання. Яскраво виражена клітинна стінка, спосіб харчування за допомогою всмоктування, синтез вітамінів також належать до ознак, характерних для флори та грибів. З тваринним світом їх пов’язує накопичення глікогену, наявність хітину в клітинах, утворення сечовини в результаті обмінних процесів.

Подібно представникам рослинного світу, гриби отримують необхідні для розвитку поживні елементи з субстрату, в якому ростуть.

Головна особливість цих створінь – наявність в цитоплазмі клітин наступних елементів:

 • лізосоми;
 • мітохондрія;
 • вакуоля.

Клітинні вакуолі містять в собі запаси необхідних речовин, це волютин, глікоген, ліпіди. На відміну від представників світу рослинності, гриби не накопичують в клітинах крохмаль.

Основу грибного тіла становить міцелій або грибниця, що складається з гіфів. Вони являють собою тонкі нитки, що знаходяться у внутрішній частині субстрату і займають значні площі. За допомогою міцелію гриб отримує різні вітаміни і мінеральні елементи, всмоктуючи їх з ґрунту.

Класифікація відділів

Будова грибного тіла має свої унікальні особливості, а різноманіття відомих науці видів істотно ускладнює їх класифікацію.

За своєю вегетативною будовою гриби умовно діляться на нижчі (одноклітинні) і вищі (багатоклітинні) організми, крім цього, їх можна розподілити за такими основними відділами:

 • базидієві;
 • аксомікотові;
 • зигомікотові;
 • дейтероміцети (незавершені, недосконалі гриби);
 • хітриодіоміцети.

До групи базидіївих входять представники вищих грибів з багатоклітинним двоядерним міцелієм.

Практично всі шапинкові, а також деякі паразитуючі на рослинах види відносяться до цього відділу. Мають автогамнийі соматогамний способи розмноження з утворенням хламідоспор.

Аскоміцетами називають окрему групу сумчастих грибів з добре розвиненим багатоклітинним міцелієм, в який входить гаплоїдний хромосомний набір. Відділ включає в себе різні види – від великих до мікроскопічних типів. Їм властиво утворення склероцію і брунькування.

У зигомікотових грибів клітинні перегородки представлені незначною кількістю. Найбільш примітивні види мають одноклітинним тілом, де ризоїда являє собою невеликий згусток протоплазми. Розмножуються за допомогою спорангіоспор, зигогамії, брунькування.

До недосконалих типам грибів відносяться дейтероміцети. Група охоплює велике видове розмаїття і складається з трьох класів. Розмноження здійснюється за допомогою конідій і розвиненого міцелію статевим шляхом.

Хитріодіоміцети являють собою гриби, тіло яких складається з однієї клітини. До її складу входять гаплоїдні хромосоми. Вони нездатні до вегетативного розмноження і статевого спороношення, забезпечені одножгутиковими зооспорами та рухливими гаметами. Основна частина представників цього відділу відноситься до паразитуючих видів.

У процесі досліджень вченими були відкриті мікроспоридії, які раніше ставилися до класу найпростіших.

Паразитичний вид одноклітинних грибів налічує більше тисячі різновидів і мешкає в організмах:

 • рослин;
 • тварин;
 • риб;
 • людини.

Особливості розмноження

Всі представники грибного царства мають відмінності, що залежать від фізіологічних факторів і навколишнього середовища, в якій вони мешкають.

Розмноження грибів визначається трьома типами:

 • Безстатеве здійснюється за допомогою спор і клітинного поділу.
 • Статеве являє собою злиття сперматозоїда, яйцеклітини та статевих гамет, які утворюються разом з зиготою і парою хромосом в спеціальних органах. У різних типів цей процес має індивідуальні особливості.
 • Вегетативне розмноження відбувається у вигляді брунькування або за допомогою відділів міцелію.

Представники грибів можуть існувати в різних субстратах, включаючи слизові оболонки ссавців, поверхню рослин, внутрішню частину клітин.

Під час розмноження у грибів виділяються мільйони спор. Вони поширюються різними способами:

 • потоками води;
 • переміщенням повітряних мас;
 • комахами;
 • тваринами;
 • людиною.

Таким способом гриби освоюють нові ділянки. Крім спори, в просторі переносяться і частинки грибниці.

Органи, що містять спори, являють собою зібрані в пучок гіфи, з яких складаються капелюшки та ніжки грибів. Капелюшок представлена верхнім щільним шаром, який може мати певне забарвлення і нижнім відділом. У пластинчастих видів (бліда поганка, груздь, сироїжка, печериця) нижня частина утворена пластинками, що мають радіальне розташування.

До трубчастого типу відносяться підберезники, білі, маслюки, підосичники. Трубочки, з яких складається грибне тіло, заповнені спорами. З моменту повного визрівання вони висипаються на поверхню ґрунту і поширюються.

Способи харчування

Особливості поглинання поживних елементів у грибів також різні. Залежно від способів харчування мають як позитивні, так і негативні характеристики. Одні з них знаходяться в симбіотичної зв’язку з живими організмами, інші є паразитами та хижаками. Мешканці сфагнових боліт беруть участь в розкладанні відмерлої мікроорганіки.

За типом харчування гриби діляться на кілька основних груп:

 • симбіонти;
 • сапротрофи.

До симбіотичного типу відносяться представники грибного царства, схильні до мутуалізму і паразитизму.

У першому випадку співіснування є взаємовигідним, у другому — життєдіяльність гриба призводить до поступового руйнування партнера.

До сапротрофних видів відносяться цвілеві, шапинкові, дріжджові, а також мікроскопічні гриби, що входять в екологічні групи. Їх головні ознаки полягають в утворенні гіфів, що досягають загальної довжини більше одного кілометра протягом доби.

Взаємовідносини з середовищем проживання та особлива будова міцелію допомагають швидкому зростанню. Розгалужені гіфи сприяють тісному контакту з поживним субстратом. Виділення травних ферментів дозволяє перетравлювати субстратні речовини за межами грибного тіла. Напівпереварені частинки потрапляють в організм гриба за допомогою всмоктуючої здатності.

Роль грибів в біосфері

На земній кулі відомо приблизно 100 тис.різновидів грибів. Вони розрізняються за зовнішніми ознаками, будовою і розмірами. Інформацію про роль грибів в природі, їх короткий опис, а також ознаки, за якими можна визначити, які види цих організмів є отруйними, а також приносять користь, можна представити у вигляді таблиці:

Різновид Значення
Плісняві Створення антибіотиків, кисломолочних продуктів. Може викликати патології у тварин і людини.
Дріжджові Хлібопекарська промисловість, приготування спиртовмісних напоїв.
Їстівні Джерело корисних речовин при вживанні в їжу.
Отруйні Виготовлення інсектицидів, при попаданні в організм становлять небезпеку.

У всіх екосистемах, що існують на планеті, представники цього виду організмів грають двояку роль, в якій є як плюси, так і мінуси.

Позитивне значення грибів в природі складається з багатьох факторів. Основним з них є їх участь в біосферному кругообігу, необхідному для життя всіх живих істот. Унікальні ферменти, здатні руйнувати стійкі полімерні продукти, вивільняють значну кількість вуглецю в атмосферу.

Здатність до вироблення ферментів, що перетворюють органічні залишки в неорганічні елементи, сприяє збагаченню грунту гумусом, роблячи її родючою для рослинності. У свою чергу, флора збагачує гриби білковими сполуками та іншими речовинами. Такий симбіоз здійснюється за допомогою мікоризи, що утворюється в результаті зрощення кореневої системи обох організмів.

Крім корисних якостей, деякі види грибів мають негативні властивості, що завдають істотної шкоди культурним і дикорослим видам флори. Вони викликають різні патології не тільки у рослин, але й у:

 • тварин;
 • птахів;
 • людей.

Отруйні різновиди, потрапляючи в організм, можуть викликати важкі отруєння і привести до смерті. Мікроскопічні типи здатні руйнувати вироби з паперу і дерева, тим самим завдаючи шкоди творінням, що мають історичну цінність.

Застосування в народному господарстві

З давніх часів гриби використовувалися людьми в якості основного джерела білка, здатного замінити м’ясо. Їстівні види смачні і корисні, а деякі з них є делікатесом. У виробництві борошняних виробів використовуються дріжджові гриби, що надають випічці пишність і приємний смак.

Деякі види цвілевих грибів використовуються в приготуванні високоякісних сирів і кисломолочного продукту — кефіру.

За допомогою отрут, що виробляються грибами, створюються лікарські речовини — антибіотики. З моменту їх відкриття лікарі отримали можливість справлятися з небезпечними бактеріями і рятувати людей від важких патологій, раніше вважалися невиліковними.

Легенди і міфи

Представники грибного царства є загадковими істотами і з часом про них склалися різні легенди, які не мають до дійсності ніякого відношення. Наприклад, повідомлення про появу відьминих кіл, які утворюють гриби, здавна лякали людей.

Ця здатність грибного міцелію розростатися від центральної частини і утворювати майже ідеальну окружність, породила міф про зв’язок цих створінь з казковими істотами — відьмами або ельфами.

Насправді така аномалія відбувається через поступове відмирання найближчих до центру гіфів і її здатності до рівномірного розростання у всіх напрямках.

З давніх часів люди обожнювали і поклонялися грибам, приписуючи їм магічні властивості і використовуючи в релігійних ритуалах. У сучасному світі гриби – це це смачний і корисний продукт, який використовується в кулінарії багатьох народів.

Деякі види люди навчилися культивувати.

У підручнику з біології за 5 клас про значення грибів в біосфері розказано достатньо, щоб представляти, яку важливу роль відіграють ці організми в природі і в діяльності людини.

Оцініть статтю