Хімія
Гомологи в хімії — структурні формули, ознаки, приклади
Органічна хімія вивчає сполуки вуглецю, які відносяться в тому числі і до гомологів. У хімії це сполуки, що знаходяться в...
Цис-транс ізомерія — утворення, формули, приклади
Стеріоізомери - це сполуки, що однакові за своєю хімічною структурою, але відмінні за просторовим розташуванням молекул.
Діоксид кремнію — формула, властивості, застосування
Тверда земна кора практично на 87% складається з силікатів (солей кремнієвих кислот) і оксиду кремнію (формула SiO2) — це піски,...
Міжкласова ізомерія — таблиця, приклади
Положення структурної теорії А. М. Бутлерова є науковим фундаментом органічної хімії. Ґрунтуючись на кореляції між хімічною будовою речовини та її...
Гомологічний ряд алканів — формула, приклади вуглеводнів
В органічній хімії існують ряди сполук, що володіють єдиним типом будови молекул, але відрізняються один від одного за складом на...
Водень — властивості, отримання, застосування
Водень - це хімічний елемент, який займає перше місце в таблиці Менделєєва та позначається буквою H. Він виконує важливу роль...
Етаналь (оцтовий альдегід) — формула, властивості, застосування
Оцтовий альдегід (етаналь) - це органічна сполука, що належить до великого класу альдегідів. Речовина по-іншому називають ацетальдегідом і метилформальдегідом. Часто...
Закон збереження маси речовин в хімії — опис, приклади
Цей закон має основоположне значення в хімії. Після його відкриття хімія стала вважатися точною наукою. Закон послужив основою для проведення...
Ортофосфатна кислота — формула, характеристика, властивості
Під назвою "харчова добавка E338" ховається ортофосфатна кислота, формула якої відома всім, хто бував на уроках хімії у восьмому класі.
Валентні електрони — правила, формули, приклади
У хімії валентними електронами називають ті електрони, які знаходяться на зовнішній оболонці атомного ядра. Вони мають важливе значення, тому що...