Сировинна проблема людства — причини, наслідки, суть

Сировинна проблема людства - малюнок Екологія

Постійне збільшення чисельності населення на планеті Земля незмінно призводить до сировинної та енергетичної проблем. Обсяг використання ресурсів з року в рік незмінно збільшується, при цьому з їх заповненням відзначаються істотні проблеми.

Сировинна проблема людства актуальна для всіх без винятку країн, особливо це стосується азійського регіону і африканського континенту.

Постійний брак сировини

Для поступального розвитку людської цивілізації необхідне паливо і сировина, проте родовища вуглеводнів на планеті неминуче виснажуються. В останні роки такі проблеми набули глобальних масштабів. Вперше це була сировинна паливна криза сімдесятих років, сьогодні ж у багатьох країнах зовсім відсутній доступ до вуглеводнів і мінеральних ресурсів.

Корисні копалини протягом багатьох сотень і тисяч років були основою всього існування і розвитку людства. Сировина є вихідним матеріалом для різних технологічних процесів.

У це поняття заведено включати речовини синтетичного і природного походження, які використовуються в промисловості для отримання необхідної продукції та енергії. Часто таку сировину за її походженням поділяють на:

  • сільськогосподарську;
  • промислову.

Багато країн мають вузьку спеціалізацію в залежності від доступу до того чи іншого ресурсу.

Причини появи сировинної проблеми:

  • виснаження розвіданих запасів вуглеводнів;
  • активний видобуток, інтенсивність якого тільки збільшується;
  • складнощі при відкритті та розробці нових родовищ;
  • значне збільшення транспортних витрат.

Постійно зростання чисельності населення Землі потребує все більше сировини і ресурсів. Родовища, які знаходилися неподалік від великих міст і агломерацій, поступово виснажуються.

У підсумку доводиться вести геологорозвідку у віддаленій місцевості, що істотно збільшує кінцеву собівартість отриманих ресурсів. Також поступово відзначається старіння застосовуваних технологій, що не дозволяє з максимальною ефективністю використовувати вже наявні родовища.

Ресурсне марнотратство

У XIX і XX столітті переважало так зване ресурсне марнотратство, коли людство не дбало про збереження природних копалин. Це призвело до енергетичної кризи сімдесятих років, коли в багатьох країнах, і, зокрема, в США просто закінчився бензин.

У підсумку звичне життя багатьох міст зупинилося, через брак палива промпідприємства  працювати вже не могли. Ця криза дала поштовх активному розвитку енергозберігаючих технологій. Зокрема, істотне скорочення споживання ресурсів відзначається в невиробничій і промисловій галузі.

Також ресурсне марнотратство була пов’язана з недосконалістю застосовуваних традиційних технологій, які дозволяли лише близько 20% сировини використовувати для виробництва продукції, тоді як решта 80% йшла у відходи.

Сучасність же характеризується кардинально новим підходом, який збільшує витягуваність вуглеводнів з родовищ. З руди отримують більшу кількість хімічних речовин, металів та іншої продукції. По суті, відбувся перехід до раціонального застосування наявних на планеті ресурсів. Такі процеси полягали в істотному стрибку в плані розвитку технологій.

Енергетична проблема

Для розвитку цивілізації необхідна в довгостроковій перспективі наявність енергії і палива. Однак у минулому тепло і електрику отримували виключно з газу, нафти і вугілля, а це були невідновлювані ресурси.

В кінці XX століття з’являється гостра енергетична проблема. Щоб забезпечити зростаюче промислове виробництво і потреби населення, потрібно все більше палива. Регіональні кризи і складності із забезпеченням сировини відзначалися і в доіндустріальну епоху в окремих державах, проте в кінці XX століття ця проблема набула величезних масштабів.

Причини енергетичної проблеми:

  • зростання споживання;
  • розвиток промисловості;
  • виснаження ресурсів.

Одночасно з виникненням енергетичної проблеми на тлі обмеженої енергосировинної бази стала відзначатися стагнація світової економіки.

Частково вирішити складності, що утворилися, вдалося лише на початку XXI століття, коли стали семимильними кроками розвиватися способи отримання електроенергії з відновлюваних джерел.

Високорозвинені країни одночасно обмежили споживання енергії на людину, використовуючи в промисловості суперсучасні технології, що не тільки підвищувало якість кінцевої продукції, але і знижувало її собівартість.

Виникають міцні зв’язки між філософською сутністю споживання, чистою енергетикою і виробництвом. Для таких розвинених країн глобальна сировинна проблема, яка полягала в нестачі ресурсів, поступово стала вирішуватися.

У XXI столітті незмінно збільшується частка чистої зеленої енергетики, яка використовує не вуглеводні, а силу вітру і сонячне світло. У розвинених країнах вже більша частина всієї електрики виробляється за допомогою таких суперсучасних технологій.

Однак на території колишнього СРСР та в інших економічно відсталих країнах зелена енергетика розвивається вкрай повільно, що пояснюється необхідністю істотних інвестицій в обладнання.

Наслідком таких тенденцій є економічна відсталість цих держав. Лише поява в України перспективних технологій з великим ККД і доступною вартістю дозволить повністю розв’язати наявну сировинну проблему.

Шляхи розв’язання сировинної проблеми

Розв’язати сировинну проблему людства можна виключно комплексним підходом і спільними зусиллями якомога більшої кількості країн. Потрібно фінансувати і організувати геологопошукові та геологорозвідувальні експедиції, що допомагає розв’язати проблему нестачі мінеральної рудної сировини.

Ще однією обов’язковою умовою ресурсозабезпеченості є повсюдне впровадження енергозберігаючих технологій, зменшення енерго- і матеріаломісткості виробничих процесів і кінцевої продукції.

Необхідно домогтися практично повної безвідходності перероблення використовуваних мінеральних руд. Складовою частиною раціонального використання ресурсів є застосування вторсировини, відповідно, буде потрібно широкомасштабне впровадження інноваційних технологій з його глибокої та ефективної переробки.

Замість бавовни, кераміки, металу та інших руд натурального походження необхідно використовувати синтетичні матеріали, які за своїми експлуатаційними характеристиками нічим не поступаються оригіналу.

Висновок

Проблема нестачі ресурсів і сировини вивчається в шкільній програмі. Учням необхідно буде підготувати невеликі реферати, в яких коротко описується ситуація, що склалася зі споживанням електрики і вуглеводнів.

У таких роботах можна представити приклади можливих способів вирішення наявних складнощів, розповісти про те, який з таких способів буде найбільш ефективним на сьогодні.

І наостанок: бережіть Землю, бо іншої у нас немає.

Оцініть статтю