Відмінності в структурі тіньової економіки різних країн

Відмінності в структурі тіньової економіки різних країн Економіка

Тіньова економіка – це сукупність різних видів економічної діяльності, прихованої від офіційних органів влади з регуляторних, монетарних чи інституційних причин.

Сутність тіньового сектора економіки

Обсяг тіньової економіки в країні залежить від економічної ситуації, високого рівня оподаткування, низького рівня життя громадян, високого рівня безробіття, неефективності державних інститутів влади, від частоти кризових явищ і наявності істотних обмежень для ведення бізнесу.

Тіньовий сектор неоднозначно впливає на суспільний розвиток, оскільки він має як негативний, так і позитивний вплив. Позитивні наслідки функціонування тіньового сектора в національній економіці:

нарощування підприємствами конкурентних переваг за економії коштів при відході від оподаткування;
отримання додаткових доходів і скорочення реального безробіття серед населення.
Негативним наслідки функціонування тіньового сектора в національній економіці:

  • шкода державному бюджету, економічній безпеці та інтересам країни;
  • скорочення ефективності проведеної макроекономічної політики з погіршенням інвестиційного клімату.

Розвиток будь-якої країни пов’язано з постійними змінами структури і проявів тіньової економіки, яка стала невід’ємним елементом економіки, незалежно від ступеня її розвитку і рівня добробуту населення.

Тіньова економіка в різних країнах

Тіньова економіка в різних країнах відрізняється за своєю формою, обсягом реалізації та ступенем її державного контролю. Багато в чому, масштаби розвитку тіньової економіки залежать від рівня економічного розвитку тієї чи іншої країни.

Розвинені країни характеризуються найнижчою питомою вагою тіньового сектора, який становить менше ніж 20% від суми валового внутрішнього продукту. У країнах, що розвиваються, цей показник становить 20-40% ВВП, а в країнах з перехідною економікою – близько 10% від ВВП.

Наведемо для порівняння дані по різних групах країн:

  • Тіньовий сектор в економіці США становить близько 8% ВВП;
  • Частка тіньового сектора в економіці Китаю становить близько 14%;
  • Розмір тіньової економіки в Україні, за оцінками аналітиків, становить 38% валового внутрішнього продукту.

В даний час стан тіньової економіки в країнах, що розвиваються і країнах з перехідною економікою приблизно знаходиться на однаковому рівні. Розвинені країни характеризуються найменшою часткою присутності тіньових секторів в економіці.

Однак навіть в розвинених країнах показники розвитку тіньової економіки досить неоднорідні. Наприклад, в Італія тіньовий сектор досягає 26% від ВВП, що істотно вище показників інших розвинених країн.

Головна умова низької частки тіньової економіки, характерна для розвинених країн, пов’язана з політичною та соціально-економічною стабільністю. Разом з тим, основна причина розвитку тіньових секторів економіки полягає в надмірному податковому навантаженні, наприклад, громадяни західноєвропейських країн виплачують 40-50% щомісячних доходів у вигляді податку.

Ще одна причина, що впливає на тіньову економіку розвинених країн, пов’язана з великою кількістю регулюючих підприємницьку діяльність обмежень і законів. На розвиток тіньової економіки також впливає інтенсивний потік іммігрантів з інших країн.

Розвинені країни сформували власні ефективні механізми протидії тіньовому сектору, що дозволяють державі поступово звужувати тіньову діяльність. Новітні інформаційні технології дозволяє державі контролювати рух грошових потоків юридичних і фізичних осіб.

Масштаб тіньового сектора в країнах, що розвиваються залежить від політичної нестабільності, слабкості владних структур і їх корумпованості. У таких країнах відбувається розкрадання бюджетних коштів посадовою особою, корупція і хабарництво при здійсненні державних закупівель.

Серед країн, що розвиваються також неоднорідно функціонує тіньовий сектор економіки. Наприклад, в Нігерії половина економіки зайнята в тіньовому секторі, а для таких азіатських країн, як Сінгапур і Гонконг, частка тіньової економіки порівнянна з розвиненими країнами.

Багато країн, що розвиваються, мають настільки розвинену тіньову економіку, що її масштаби практично відповідають обсягу офіційної економіки.

Країни з перехідною економікою змушені жити в умовах швидких інституційних змін, руйнування сформованих економічних відносин, при мінливому законодавстві і податковій системі, що призводить до появи численних малих підприємств.

Перераховані фактори сприяють процвітанню тіньових секторів економіки. Деякі країни Східної Європи мають тіньову економіку, порівнянну з країнами Західної Європи. Наприклад, тіньова економіка в Польщі становить 23% валового внутрішнього продукту. що нижче, ніж в економічно розвиненій Італії.

Слід зазначити, що чим економічна ситуація в країні з перехідною економікою гірша, тим більше тіньовий сектор і тим частіше підприємці ухиляються від податкового та державного контролю.

Прогноз розвитку тіньової економіки

Багато людей вже звикли мати неофіційну зайнятість в тіньових секторах економіки, сприймаючи це факт як елемент повсякденного життя. За прогнозами експертів, на подальший розвиток тіньового сектора економіки можуть вплинути наступні причини:

  • через поступову ліквідацію готівкового обігу та паралельну автоматизацію транзакцій стає все простіше відстежувати неформальні грошові потоки, що ускладнює дії, що вживаються в обхід законної схеми.
  • поява і розвиток децентралізованих криптовалют, таких як біткоіни, сприяє розширенню фінансових транзакцій, які не потрапляють під контроль або компетенцію державної влади і регуляторів.

Поява нових технологій, цифровізація економіки сприяють тому, що тіньову економіку стане складніше аналізувати, вимірювати і контролювати.

Оцініть статтю