Електрична напруга — види, формули і суть

Електрична напруга - малюнок Фізика

Електрострум характеризується декількома фізичними величинами:

  • опором;
  • напругою;
  • силою струму.

При цьому вони всі пов’язані між собою.

Перш ніж дізнатися формулу електричної напруги і одиницю її вимірювання, необхідно розібратися з природою цієї величини і її роллю в утворенні електричного струму. В іншому випадку подальше вивчення предмета утрудниться.

Суть явища електричної напруги

Будь-яка речовина складається з атомів. Вони мають ядра з позитивним зарядом, а навколо них обертаються негативно заряджені електрони. Під впливом електрополя ці частинки починають рухатися. Чим більше зарядів було переміщено, тим більшу роботу виконує електричне поле.

На цей параметр впливають дві величини:

  • струм;
  • напруга.

Фізичний сенс напруги полягає в тому, що робота електроструму (А) на будь-якій ділянці ланцюга співвідноситься з зарядом (q), що проходить по цій ділянці. В результаті виконання роботи заряд зі знаком “плюс” переміщається з точки з меншим потенціалом в точку з великим.

Говорячи простіше, напруга дорівнює відношенню роботи по переміщенню заряду до його показника і позначається літерою «U».

Таким чином, формула для визначення різниці потенціалів виглядає наступним чином:

U = A/q

Напруга визначається різницею потенціалів або електрорушійною силою. При цьому робота є енергією і вимірюється в джоулях (Дж). Для визначення електрозаряда в міжнародній системі СІ одиниць використовується кулон (Кл).

Зараз можна з’ясувати, в чому вимірюється напруга. Для цього достатньо підставити всі відомі величини в формулу — U = Дж/Кл. Ця одиниця називається вольт (В). Для більш наочного пояснення фізичного сенсу величини слід представити шланг з водою.

У наведеному прикладі роль сили струму виконує об’єм рідини, а її тиск відповідає напрузі. При русі води вона вільно у великій кількості переміщається в шлангу, створюючи при цьому певний тиск. Якщо кінець шланга стиснути, то при одночасному збільшенні тиску рідини зменшиться її об’єм. При цьому струмінь буде переміщатися на більшу відстань.

З електрикою ситуація аналогічна. Показник сили струму залежить від кількості електронів, що рухаються по провіднику. Різницю потенціалів можна вважати силою, з якою проштовхуються електрони.

З цього випливає, що при однаковому показнику заряду джерела струму для проведення більшого струму необхідно збільшити поперечний переріз провідника.

Крім цього, напруга залежить від наступних факторів:

  • матеріал провідника;
  • опір провідника;
  • температура.

Основні види напруги

Існує два типи напруги – постійна і змінна. Перша присутня в колах з постійним струмом.

Змінна напруга зустрічається в мережах з синусоїдальною енергією. Про кожен з двох видів напруги слід розповісти докладніше.

Постійна напруга

Напруга в мережі буде постійною, якщо заряд потенціалів, прикладених до неї, не змінюється. Головною перевагою постійної електричної енергії є відсутність реактивної потужності. Говорячи простіше, вся потужність, створювана генератором, повністю споживається підключеним навантаженням, не рахуючи втрат в провідниках.

При приєднанні споживача до ланцюга постійного струму вкрай важливо строго дотримуватися полярності. В іншому випадку пристрій може відразу після подачі струму вийти з ладу.

Як приклад джерела струму з постійним показником різниці потенціалів можна привести звичайну батарейку.

Мережі постійного струму використовуються в ситуаціях, коли електроенергію не потрібно передавати на великі відстані.

Змінна напруга

Якщо полярність потенціалів періодично змінюється або вони переміщаються в просторі, то електрострум почне текти у зворотному напрямку. Кількість цих змін напряму за одиницю часу характеризує величина частота. Наприклад, в Україні в мережах змінного струму використовується частота в 50 Гц. Це говорить про те, що протягом секунди полярність змінюється 50 разів.

Слід пам’ятати, що змінна напруга є тимчасовою функцією. При цьому вона узгоджена з законом синусоїдальних коливань. Цей факт пов’язаний з тим, що змінний струм з’являється в котушках асинхронних електродвигунів завдяки обертанню навколо неї електричного магніту. Якщо це обертання розгорнути за часом, то в результаті вийде синусоїда.

Змінний струм застосовується в тих випадках, коли електроенергію необхідно передати на велику відстань.

Для успішного вивчення електротехніки спочатку необхідно розібратися з поняттями основних величин, використовуваних у фізиці. Однією з них і є напруга.

Оцініть статтю