Чинники розміщення машинобудування — основні принципи

Під чинниками розміщення машинобудування мають на увазі сукупність різних особливостей регіону, що роблять його більш-менш сприятливим для відкриття відповідних підприємств.

Цих чинників досить багато – від особливостей ландшафту до соціально-економічної структури району і щільності населення. Особливо важлива доступність ресурсів і кадрів.

Основні чинники машинобудування

Чинники розміщення машинобудівного комплексу

Машинобудування – це важка галузь виробництва, на успішну реалізацію якої повинні бути спрямовані зусилля декількох підприємств і тисяч навчених кадрів.

При розміщенні заводу враховуються наступні чинники:

 • Наукомісткість. Сучасні типи машинобудування спираються на виробництво складних механізмів — електроніки, радіотехніки, приладових компонентів, прошивки. Для цього в складі технологічного комплексу повинні бути присутніми кваліфіковані наукові кадри та відповідне обладнання. Особливо це відноситься до авіакосмічної, корабельної, військової сфер.
 • Трудомісткість. Для будівництва машини потрібні робітники – починаючи від вантажників і перевізників і закінчуючи інженерами, калібрувальниками, техніками. Тому заводи варто розміщувати в районах з високою щільністю населення і доступом до кваліфікованих кадрів. Особливо це стосується виробництва верстатів і приладів.
 • Кооперування. Складні механізми складаються з десятків тисяч різних деталей, які неможливо зробити на одному або декількох заводах. Тому один з головних пунктів в таблиці чинників розміщення машинобудування — кооперація заводів, їх взаємозв’язок. Нерідко підприємства будуються в безпосередній близькості один від одного, створюючи цілі економічні райони машинної промисловості.
 • Металомісткість. При виробництві витрачається безліч ресурсів, основний з яких — метал. Тому заводи намагаються розміщувати поруч з металургійними базами, кар’єрами, виплавляючими фабриками.
 • Споживацтво. Спеціалізації, що працюють з великими машинами (сільськогосподарськими компаніями, гірським обладнанням, поїздами), намагаються будувати підприємства неподалік від районів-покупців продукції. Цей чинник враховується при розміщенні близько 20% виробничих потужностей.
 • Військово-стратегічна ситуація. Чинник важливий тільки для заводів військового та оборонного машинобудування. Як правило, їх розміщують далеко від державних кордонів. Доступ на підприємства або навіть в прилеглі до них міста і райони може бути обмежений або закритий для широкої публіки.

Важливість чинників різниться в залежності від типу машин, що випускаються. Також велику роль грає спеціалізація країни та особливості її географічного розташування.

Географічні умови

Галузева структура машинобудування в Україні

Особливості місцевості – важливий чинник розміщення важкого машинобудування, адже воно споживає найбільшу кількість ресурсів. Для деяких інших галузей (електроніка, високоточні прилади, радіомашини) він незначний, для третіх — грає середню роль. Складові чинники географії розміщення:

 • наявність металургійних і хімічних комплексів поблизу;
 • розвинена транспортна мережа, близькість корабельних портів і аеропортів;
 • сформовані традиції промисловості;
 • наявність поруч споживачів (наприклад, районів сільськогосподарської промисловості);
 • екологічна ситуація.

Прикладом важливості географічних характеристик місцевості можуть послужити східні штати США. Там головною причиною розвитку машинобудування стала наявність вже чинного металургійного та хімічного комплексу. Це привернуло природних споживачів металу – авіабудівні та транспортні компанії.

Географічні чинники обумовлюють розміщення центрів машинобудування не тільки в окремо взятій країні, але і у світі.

Наприклад, в низинних районах з родючим ґрунтом і розвиненим сільським господарством утворюється природна потреба у виробництві аграрної техніки та переробних заводів, тому дві галузі часто сусідять.

Такий симбіоз можна спостерігати:

 • на півдні США;
 • в Австралії;
 • Аргентині;
 • Канаді;
 • Узбекистані.

Науково-технічний прогрес

Структура машинобудівного комплексу

Модель розвитку машинобудування і привабливість району для цієї галузі залежить не тільки від наявності наукових активів, а й від загального технічного прогресу в країні.

Значення мають такі чинники:

 • наявність науково-дослідних лабораторій;
 • можливість найняти кваліфікованих фахівців;
 • кількість і розміщення вузів для підготовки нових кадрів.

Високорозвинені держави, наприклад, Японія, спеціалізуються на відповідних галузях машинобудування — IT-технологіях, ядерній енергетиці, військовій техніці, космічній та автомобільній областях. Розвиток сфер виробництва в них йде за іншою моделлю, ніж в Росії, США та інших країн з розвиненою металургією і багатими запасами ресурсів.

При розміщенні машинобудівних підприємств часто орієнтуються на чинні економічні регіони, оскільки ця галузь сильно залежить від інших. В результаті утворюються стабільні комплекси. Вони постійно розвиваються, доповнюючись новими фабриками, тим самим залучаючи споживачів для готової продукції.

Безліч прикладів можна знайти, якщо поглянути на карту країн Південно-Східної Азії.

Машинобудівні підприємства з виробництва побутової техніки та радіоелектроніки збираються у величезні райони, що працюють як один злагоджений апарат.

Постійний приріст дешевої робочої сили стимулює власників розширювати його, створюючи нові фабрики для задоволення потреб споживачів.

Інвестиції та фінансові вкладення

Трудомістке машинобудування

Головні інвестори в машинобудування – власники вже функціонуючих підприємств. Вони діють за готовими схемами розвитку, що визначають розвиток галузі. Як правило, плани розписані на десятиліття вперед, тому розміщення нових підприємств проходить без несподіванок.

Винятками є випадки кризових ситуацій, коли заводи відкриваються не для отримання прибутку, а для створення робочих місць і збереження виробництва на потоці.

Такі ситуації відбуваються досить часто під час фінансових криз і соціальних занепокоєнь.

Інтеграція в економіку

Машинобудування3

Один з ключових чинників розміщення трудомісткого машинобудування – можливість вписати підприємства в місцеву і глобальну економіку. Сюди входить:

 • можливість кооперації;
 • відповідність спеціалізації країни або регіону;
 • попит.

Грамотна інтеграція в економіку необхідна для виконання інвестиційних планів і досягнення проєктом високої окупності.

Прикладом вдалого рішення служать численні заводи побутової техніки в Китаї – вони зайняли ідеальну нішу, знайшовши численних постійних постачальників ресурсів і споживачів готового товару.

Транспортна мережа

Машинобудування4

При машинобудуванні потрібен постійний перевіз ресурсів, деталей, частин механізму від одного заводу до іншого. Тому всі підприємства потребують:

 • розвиненої транспортної мережі;
 • наявності перевізників;
 • налагодженої системи дорожньої безпеки.

Деяким галузям (наприклад, важкого машинобудування) життєво необхідні:

 • залізничні станції;
 • морські порти;
 • аеропорти для транспортування.

Складні машини можуть складатися з тисяч незамінних деталей, тому важливе їх своєчасне транспортування від підприємства до підприємства. Заводи намагаються розміщувати у великих магістралей і транспортних вузлів.

Комунікації необхідні для злагодженої роботи всього циклу, адже наслідками навіть невеликої затримки можуть стати величезні збитки.

Кількість і кваліфікація робітників

Машинобудування5

На перспективи розвитку будь-якого підприємства впливає доступність працівників з відповідними навичками.

Саме від їх умінь, знань, працьовитості та відповідальності залежить успіх фабрики.

Тому перед вибором місця розміщення керівники підприємств ретельно перевіряють доступність трудових ресурсів за кількома показниками:

 • чисельність і щільність населення;
 • традиції регіону;
 • середні показники здоров’я;
 • професійна придатність;
 • рівень освіти;
 • показники безробіття та зайнятості;
 • здоров’я людей;
 • загальна професійна придатність кадрів;
 • демографічний склад населення за віком, статтю та іншими показниками.

Яким би сприятливим не був регіон з точки зору ресурсів, підприємство не зможе працювати без людей. Тому цей чинник не варто недооцінювати.

Природні ресурси та сировина

Машинобудування6

Один з найважливіших чинників при визначенні оптимального розміщення машинобудування – сировинні та природні ресурси.

Варто враховувати, що важлива не тільки саме їх наявність в області регіону, але і:

 • доступність і швидкість транспортування;
 • ціна;
 • наявність декількох постійних постачальників;
 • розвинена мережа співпраці.

Багато в чому цей чинник залежить від особливостей місцевості та ландшафту. Поклади природних ресурсів приваблюють інвесторів, що відкривають металургійні та хімічні заводи, за ними приходять виробники деталей і машин. Уподобана зона стає привабливішою для нових компаній, поступово перетворюючись в злагоджений комплекс.

Масштаби споживання

Машинобудування7

Перед розміщенням заводу будь-якої продукції директори повинні ретельно проаналізувати попит і заздалегідь підібрати потенційних клієнтів, адже тільки там можна отримати від виробництва вигоду.

Не виключенням з цього принципу стануть і механізми – вони не мають ніякої ціни для виробника, якщо їх не можна продати.

Від попиту залежить не тільки вибір регіону, а й:

 • чисельність персоналу;
 • масштаби виробництва;
 • обсяги машин, що виготовляються.

Особливості для різних видів

Фактори розмішення підприємств машинобудування в Україні

Важливість і вплив вимог і проблем на фабрику залежить від спеціалізації і типу підприємства. Наприклад, чинники розміщення залізничного машинобудування значно відрізняються від аерокосмічного або автомобільного. Це пов’язано зі специфікою витрат ресурсів і робочої сили.

Короткий опис особливостей для основних галузей:

 • Загальне машинобудування (під ним мають на увазі випуск виробничого обладнання, складної техніки, нафтовидобувних, лісопильних, сільськогосподарських механізмів) для роботи більше за інших потребує кваліфікованих кадрів — на них йде до 30% від бюджету підприємства. Решта витрачається на сировину, матеріали та електроенергію. У зв’язку зі специфікою продукції дуже важливо враховувати ринок збуту при розміщенні такого заводу.
 • Середнє машинобудування, включаючи виробництво автомобілів, потребує енергоресурсів і великої кількості робочих фахівців. Витрати металу на такому виробництві відносно низькі, але вони все ж набагато більші, ніж в науковому, електричному або радіотехнічному виробництві, тому ними не варто нехтувати. Зазвичай підприємства середньої галузі мають вузьку спеціалізацію, тому для них важливо налагодження своєчасних поставок деталей і ресурсів, а також пошук покупців.
 • Важке машинобудування характеризується відносно невеликою потребою в трудових ресурсах. Але воно дуже металоємне – на закупівлю і перевезення сировини і матеріалів йде від 40 до 80% всього бюджету. З цієї причини підприємства сусідять з металургійними заводами і ринком збуту. Якщо вони будуються не в безпосередній близькості від покупця або замовника, важлива добре розвинена транспортна мережа, пристосована до роботи з громіздкими і важкими механізмами.

Отже, підведемо підсумки, основні чинники розміщення машинобудування наступні:

 • доступність природних ресурсів для виробництва;
 • наявність працездатних кваліфікованих кадрів;
 • ступінь розвитку галузі в конкретному регіоні;
 • економічна доцільність.

Враховувати їх необхідно для того, щоб підприємство окупалося і приносило прибуток.

Ссылка на основную публикацию