Чинники розміщення машинобудування — основні принципи

Географія

Під чинниками розміщення машинобудування мають на увазі сукупність різних особливостей регіону, що роблять його більш-менш сприятливим для відкриття відповідних підприємств.

Цих чинників досить багато – від особливостей ландшафту до соціально-економічної структури району і щільності населення. Особливо важлива доступність ресурсів і кадрів.

Основні чинники машинобудування

Машинобудування – це важка галузь виробництва, на успішну реалізацію якої повинні бути спрямовані зусилля декількох підприємств і тисяч навчених кадрів.

При розміщенні заводу враховуються наступні чинники:

 • Наукомісткість. Сучасні типи машинобудування спираються на виробництво складних механізмів — електроніки, радіотехніки, приладових компонентів, прошивки. Для цього в складі технологічного комплексу повинні бути присутніми кваліфіковані наукові кадри та відповідне обладнання. Особливо це відноситься до авіакосмічної, корабельної, військової сфер.
 • Трудомісткість. Для будівництва машини потрібні робітники – починаючи від вантажників і перевізників і закінчуючи інженерами, калібрувальниками, техніками. Тому заводи варто розміщувати в районах з високою щільністю населення і доступом до кваліфікованих кадрів. Особливо це стосується виробництва верстатів і приладів.
 • Кооперування. Складні механізми складаються з десятків тисяч різних деталей, які неможливо зробити на одному або декількох заводах. Тому один з головних пунктів в таблиці чинників розміщення машинобудування — кооперація заводів, їх взаємозв’язок. Нерідко підприємства будуються в безпосередній близькості один від одного, створюючи цілі економічні райони машинної промисловості.
 • Металомісткість. При виробництві витрачається безліч ресурсів, основний з яких — метал. Тому заводи намагаються розміщувати поруч з металургійними базами, кар’єрами, виплавляючими фабриками.
 • Споживацтво. Спеціалізації, що працюють з великими машинами (сільськогосподарськими компаніями, гірським обладнанням, поїздами), намагаються будувати підприємства неподалік від районів-покупців продукції. Цей чинник враховується при розміщенні близько 20% виробничих потужностей.
 • Військово-стратегічна ситуація. Чинник важливий тільки для заводів військового та оборонного машинобудування. Як правило, їх розміщують далеко від державних кордонів. Доступ на підприємства або навіть в прилеглі до них міста і райони може бути обмежений або закритий для широкої публіки.

Важливість чинників різниться в залежності від типу машин, що випускаються. Також велику роль грає спеціалізація країни та особливості її географічного розташування.

Географічні умови

Особливості місцевості – важливий чинник розміщення важкого машинобудування, адже воно споживає найбільшу кількість ресурсів. Для деяких інших галузей (електроніка, високоточні прилади, радіомашини) він незначний, для третіх — грає середню роль. Складові чинники географії розміщення:

 • наявність металургійних і хімічних комплексів поблизу;
 • розвинена транспортна мережа, близькість корабельних портів і аеропортів;
 • сформовані традиції промисловості;
 • наявність поруч споживачів (наприклад, районів сільськогосподарської промисловості);
 • екологічна ситуація.

Прикладом важливості географічних характеристик місцевості можуть послужити східні штати США. Там головною причиною розвитку машинобудування стала наявність вже чинного металургійного та хімічного комплексу. Це привернуло природних споживачів металу – авіабудівні та транспортні компанії.

Географічні чинники обумовлюють розміщення центрів машинобудування не тільки в окремо взятій країні, але і у світі.

Наприклад, в низинних районах з родючим ґрунтом і розвиненим сільським господарством утворюється природна потреба у виробництві аграрної техніки та переробних заводів, тому дві галузі часто сусідять.

Такий симбіоз можна спостерігати:

 • на півдні США;
 • в Австралії;
 • Аргентині;
 • Канаді;
 • Узбекистані.

Науково-технічний прогрес

Модель розвитку машинобудування і привабливість району для цієї галузі залежить не тільки від наявності наукових активів, а й від загального технічного прогресу в країні.

Значення мають такі чинники:

 • наявність науково-дослідних лабораторій;
 • можливість найняти кваліфікованих фахівців;
 • кількість і розміщення вузів для підготовки нових кадрів.

Високорозвинені держави, наприклад, Японія, спеціалізуються на відповідних галузях машинобудування — IT-технологіях, ядерній енергетиці, військовій техніці, космічній та автомобільній областях. Розвиток сфер виробництва в них йде за іншою моделлю, ніж в Росії, США та інших країн з розвиненою металургією і багатими запасами ресурсів.

При розміщенні машинобудівних підприємств часто орієнтуються на чинні економічні регіони, оскільки ця галузь сильно залежить від інших. В результаті утворюються стабільні комплекси. Вони постійно розвиваються, доповнюючись новими фабриками, тим самим залучаючи споживачів для готової продукції.

Безліч прикладів можна знайти, якщо поглянути на карту країн Південно-Східної Азії.

Машинобудівні підприємства з виробництва побутової техніки та радіоелектроніки збираються у величезні райони, що працюють як один злагоджений апарат.

Постійний приріст дешевої робочої сили стимулює власників розширювати його, створюючи нові фабрики для задоволення потреб споживачів.

Інвестиції та фінансові вкладення

Головні інвестори в машинобудування – власники вже функціонуючих підприємств. Вони діють за готовими схемами розвитку, що визначають розвиток галузі. Як правило, плани розписані на десятиліття вперед, тому розміщення нових підприємств проходить без несподіванок.

Винятками є випадки кризових ситуацій, коли заводи відкриваються не для отримання прибутку, а для створення робочих місць і збереження виробництва на потоці.

Такі ситуації відбуваються досить часто під час фінансових криз і соціальних занепокоєнь.

Інтеграція в економіку

Один з ключових чинників розміщення трудомісткого машинобудування – можливість вписати підприємства в місцеву і глобальну економіку. Сюди входить:

 • можливість кооперації;
 • відповідність спеціалізації країни або регіону;
 • попит.

Грамотна інтеграція в економіку необхідна для виконання інвестиційних планів і досягнення проєктом високої окупності.

Прикладом вдалого рішення служать численні заводи побутової техніки в Китаї – вони зайняли ідеальну нішу, знайшовши численних постійних постачальників ресурсів і споживачів готового товару.

Транспортна мережа

При машинобудуванні потрібен постійний перевіз ресурсів, деталей, частин механізму від одного заводу до іншого. Тому всі підприємства потребують:

 • розвиненої транспортної мережі;
 • наявності перевізників;
 • налагодженої системи дорожньої безпеки.

Деяким галузям (наприклад, важкого машинобудування) життєво необхідні:

 • залізничні станції;
 • морські порти;
 • аеропорти для транспортування.

Складні машини можуть складатися з тисяч незамінних деталей, тому важливе їх своєчасне транспортування від підприємства до підприємства. Заводи намагаються розміщувати у великих магістралей і транспортних вузлів.

Комунікації необхідні для злагодженої роботи всього циклу, адже наслідками навіть невеликої затримки можуть стати величезні збитки.

Кількість і кваліфікація робітників

На перспективи розвитку будь-якого підприємства впливає доступність працівників з відповідними навичками.

Саме від їх умінь, знань, працьовитості та відповідальності залежить успіх фабрики.

Тому перед вибором місця розміщення керівники підприємств ретельно перевіряють доступність трудових ресурсів за кількома показниками:

 • чисельність і щільність населення;
 • традиції регіону;
 • середні показники здоров’я;
 • професійна придатність;
 • рівень освіти;
 • показники безробіття та зайнятості;
 • здоров’я людей;
 • загальна професійна придатність кадрів;
 • демографічний склад населення за віком, статтю та іншими показниками.

Яким би сприятливим не був регіон з точки зору ресурсів, підприємство не зможе працювати без людей. Тому цей чинник не варто недооцінювати.

Природні ресурси та сировина

Один з найважливіших чинників при визначенні оптимального розміщення машинобудування – сировинні та природні ресурси.

Варто враховувати, що важлива не тільки саме їх наявність в області регіону, але і:

 • доступність і швидкість транспортування;
 • ціна;
 • наявність декількох постійних постачальників;
 • розвинена мережа співпраці.

Багато в чому цей чинник залежить від особливостей місцевості та ландшафту. Поклади природних ресурсів приваблюють інвесторів, що відкривають металургійні та хімічні заводи, за ними приходять виробники деталей і машин. Уподобана зона стає привабливішою для нових компаній, поступово перетворюючись в злагоджений комплекс.

Масштаби споживання

Перед розміщенням заводу будь-якої продукції директори повинні ретельно проаналізувати попит і заздалегідь підібрати потенційних клієнтів, адже тільки там можна отримати від виробництва вигоду.

Не виключенням з цього принципу стануть і механізми – вони не мають ніякої ціни для виробника, якщо їх не можна продати.

Від попиту залежить не тільки вибір регіону, а й:

 • чисельність персоналу;
 • масштаби виробництва;
 • обсяги машин, що виготовляються.

Особливості для різних видів

Важливість і вплив вимог і проблем на фабрику залежить від спеціалізації і типу підприємства. Наприклад, чинники розміщення залізничного машинобудування значно відрізняються від аерокосмічного або автомобільного. Це пов’язано зі специфікою витрат ресурсів і робочої сили.

Короткий опис особливостей для основних галузей:

 • Загальне машинобудування (під ним мають на увазі випуск виробничого обладнання, складної техніки, нафтовидобувних, лісопильних, сільськогосподарських механізмів) для роботи більше за інших потребує кваліфікованих кадрів — на них йде до 30% від бюджету підприємства. Решта витрачається на сировину, матеріали та електроенергію. У зв’язку зі специфікою продукції дуже важливо враховувати ринок збуту при розміщенні такого заводу.
 • Середнє машинобудування, включаючи виробництво автомобілів, потребує енергоресурсів і великої кількості робочих фахівців. Витрати металу на такому виробництві відносно низькі, але вони все ж набагато більші, ніж в науковому, електричному або радіотехнічному виробництві, тому ними не варто нехтувати. Зазвичай підприємства середньої галузі мають вузьку спеціалізацію, тому для них важливо налагодження своєчасних поставок деталей і ресурсів, а також пошук покупців.
 • Важке машинобудування характеризується відносно невеликою потребою в трудових ресурсах. Але воно дуже металоємне – на закупівлю і перевезення сировини і матеріалів йде від 40 до 80% всього бюджету. З цієї причини підприємства сусідять з металургійними заводами і ринком збуту. Якщо вони будуються не в безпосередній близькості від покупця або замовника, важлива добре розвинена транспортна мережа, пристосована до роботи з громіздкими і важкими механізмами.

Отже, підведемо підсумки, основні чинники розміщення машинобудування наступні:

 • доступність природних ресурсів для виробництва;
 • наявність працездатних кваліфікованих кадрів;
 • ступінь розвитку галузі в конкретному регіоні;
 • економічна доцільність.

Враховувати їх необхідно для того, щоб підприємство окупалося і приносило прибуток.

Оцініть статтю