Людство на планеті Земля

Людство на планеті Земля Географія

Поняття про раси

Людська раса – це історично сформована група людей, що мають подібні, що передаються у спадок зовнішні (тілесні) ознаки. До числа таких ознак відносяться:

  • колір шкіри, волосся і очей;
  • форма носа і губ;
  • зріст;
  • пропорції тіла тощо.

Расові особливості виникли в давнину, головним чином при розселенні людей в тодішній ойкумене і адаптації їх до різних природних умов. У наші дні прийнято виділяти три головні (великі) раси:

  • європеоїдну (білу);
  • негроїдну (чорну);
  • монголоїдну (жовту).

Перша з них має найбільш широке поширення – в Європі, Південно-Західній і Південній Азії, Північній Африці, Північній і значній частині Південної Америки, в Австралії. Друга поширена головним чином в Тропічній Африці, а третя – в Східній і Південно-Східній Азії, почасти на півночі Канади, в центральних районах Південної Америки і в азіатській частині Росії.

Іноді виділяють також четверту велику расу – австралоїдну.

Великі раси зазвичай поділяються на малі раси. Межі між територіями поширення великих рас, як правило, нечіткі, розмиті. На таких “стиках” між расами зазвичай утворюються змішані, перехідні расові форми і типи.

Особливо інтенсивне расове змішання відбувалося в Америці, де виникли значні прошарки метисів (від шлюбів європейських переселенців-європеоїдів з місцевим монголоїдним індіанським населенням) і мулатів (європеоїди + негроїди).

Найбільші народи світу

Всього в світі існує 5-5, 5 тис.народів, або етносів, тобто сформованих стійких спільнот людей. Переважна більшість народів вкрай нечисленні. Народів, що налічують понад 1 млн осіб, у світі 330, але вони охоплюють 96% всього населення Землі. Народів, що налічують понад 100 млн осіб кожен, в світі всього 11, але вони охоплюють майже 45% всього населення Землі.

Найбільші народи і найбільш поширені мови

Найбільші народи світу Млн осіб. Найбільш поширені мови Млн осіб.
Китайці 1170 1. Китайська 1200
Хіндустанці 265 2. Англійська 520
Бенгальці 225 3. Іспанська 400
Американці США 200 4. Хінді 360
Бразильці 175 5. Арабська 250
Русаки (росіяни) 140 6. Бенгальська 225
Японці 125 7. Португальська 210
Пенджабці 115 Руська 200
Бухарці 115 Індонезійська 190
Мексиканці 105 Японська 127
Яванці 105 Французська 120
Німецька 100

Народи світу класифікуються не тільки за кількісною ознакою, а й за мовою. При цьому народи зі спорідненими мовами об’єднуються у великі мовні сім’ї, які, своєю чергою, поділяються на мовні групи. Всього таких сімей більш як 20.

Найбільша з них – індоєвропейська сім’я, мовами якої говорять 150 народів загальною чисельністю в 2,8 млрд осіб. Понад 1,4 млрд людей розмовляють мовами китайсько-тибетської сім’ї. Арабські народи Південно–Західної Азії та Північної Африки розмовляють мовами семітської групи афразійської родини, народи Тропічної Африки – переважно мовами Нігеро-кордофанської родини.

На них говорить приблизно 2/3 жителів нашої планети. Залежно від того, наскільки межі розселення народів збігаються з політичними кордонами країн, виникають однонаціональні держави (їх найбільше в Європі, на Близькому Сході, в Латинській Америці) і багатонаціональні держави, наприклад Росія, США, Індія.

У багатонаціональних країнах існують складні проблеми міжнаціональних відносин. Це відноситься перш за все до країн, що розвиваються, і особливо до Індії як самої багатонаціональної країні світу.

Але останнім часом міжнаціональні відносини загострилися і в багатьох економічно розвинених країнах Заходу (Великобританія, Іспанія, Бельгія, Канада), а також в країнах СНД і колишньої Югославії.

Оцініть статтю