Природні ресурси — види, розподіл і характеристика

Географія

Природні ресурси – це безліч тіл і явищ природи, які використовуються людиною у виробництві та для задоволення своїх потреб. З розвитком наукової думки і технічного прогресу змінюється саме розуміння природних ресурсів.

Речовини, процеси, явища, які раніше були не відомі та навіть не використовувалися людством, зараз знаходять своє застосування і стають природними ресурсами.

Поняття і види природних ресурсів

Об’єкти і явища природи можуть використовуватися як:

 • засоби праці (ґрунти, водні шляхи);
 • предмети праці (деревина, мінерали, гірські породи);
 • предмети споживання (питна вода, риба, дичина);
 • умови, що використовуються в якості рекреаційних;
 • джерела енергії (енергія води, хвиль, вітру, паливні корисні копалини).

У сучасній науці існує кілька підходів до класифікації ресурсів:

За геосферною приналежністю:

 • літосферні;
 • гідросферні;
 • атмосферні;
 • кліматичні.

По галузі економіки, в якій вони застосовуються:

 • промислові (хімічні, металургійні);
 • сільськогосподарські (ґрунтові, кормові бази, агрокліматичні).

За тривалістю та інтенсивністю використання:

 • вичерпні;
 • невичерпний.

Вичерпні природні ресурси

Це ті види ресурсів Землі, які при неконтрольованому витрачанні та відсутності відновлення можуть рано чи пізно закінчитися.

Вони поділяють на:

 • Невідновлювані – самостійно не відновлюються. Це корисні копалини. Руди та гірські породи формуються постійно, але швидкість їх формування дуже мала в порівнянні зі швидкістю їх добування з надр.
 • Відновлювані – відновлюються приблизно з такою ж швидкістю, як і споживаються. В першу чергу до поновлюваних відносять біосферні ресурси.
 • Не повністю поновлювані – швидкість їх відновлення менше теперішнього рівня їх споживання. У цю групу відносять ґрунти, на яких можлива оранка; ліси, придатні для вирубки; водні ресурси регіонів.

Невичерпний природні ресурси

Цей вид ресурсів пояснюється тим, що їх використання, навіть дуже тривалий час, слабо відбивається на кількості.

Приклади: енергія сонячного і космічного випромінювання, океанічних припливів і відливів, Клімат.

Природні багатства країн світу

Природа нерівномірно розподілила свої багатства по континентах і материках. Навіть країни однієї і тієї ж ділянки землі можуть містити абсолютно різну кількість будь-яких важливих природних ресурсів. Нижче розглянемо приклади.

Водні ресурси

Води, придатні для використання, називають водними ресурсами. У це визначення входтть як сама вода, так і водні об’єкти (моря, річки, озера, болота).

Потенціал водних об’єктів використовується без вилучення води з них (рибне господарство, гідроенергетика, судноплавство).

Попри великий загальний обсяг води на планеті, прісної води всього 3,5% від загального об’єму. Саме прісну воду людина використовує у своїй життєдіяльності.

Найбільшим споживачем водних ресурсів є сільське господарство. Багато води так само витрачається в промисловості та для побутових потреб.

Водні ресурси відносять до поновлюваних, але при цьому не до кінця проведена оцінка швидкості їх відновлення після використання і ступеня ризику їх нестачі.

Росія, Канада і Бразилія мають найбільші запаси прісної води у світі, в той час, як країни Африки, в буквальному сенсі, страждають від катастрофічної нестачі питної води.

Лісові ресурси

Лісами вкрито близько третини площі суші.

Виділяють два пояси поширення лісів:

 • Північний – з переважанням хвойних порід дерев;
 • Південний – де панують широколисті ліси.

Лісові ресурси включають:

 • деревину;
 • пробку;
 • живицю;
 • лікарські та їстівні рослини;
 • мисливсько-промислові господарства тощо.

Ліси відносять до поновлюваних ресурсів. Швидкість вирубки лісів значно вища, ніж швидкість їх відновлення.

Площа лісів на планеті за останні 200 років скоротилася більш ніж у два рази. Ці процеси мають катастрофічні наслідки для людства. Ліси є джерелом кисню, регулюють циркуляцію вод.

Найбільші площі лісів збережені в державах Південної Америки та Азії. Лідирує за лісовими запасами Російська Федерація. Найвищий відсоток лісистості в Суринамі та Французькій Гвіані (90% території). Найменше лісових багатств у Бахрейні, Катарі, Лівії.

Земельні ресурси

Земельні ресурси – це частина суші, яка використовується людиною для сільського господарства та будівництва. Найцінніші – це ті, які можна використовувати для виробництва продуктів харчування.

Попри велику загальну площу суші, тільки 25% має родючий ґрунт. Причому обробляються тільки 11%.

У деяких випадках сільське господарство ведеться дуже агресивними методами, а значить землі не підлягають відновленню.

Знищення родючих ґрунтів йде шляхом:

 • будівель;
 • розміщення відходів;
 • забруднення стоками і т. д.

Мінеральні ресурси

Сюди відносяться корисні копалини, що утворюються природним шляхом в земній корі. Вони діляться на копалини органічного і неорганічного походження. У промисловості використовуються 80 мінералів.

Географія забезпеченості мінеральними ресурсами відображена на карті, представленій на малюнку нижче.

Мінеральні ресурси світу

Руди та мінерали – сировина для світової промисловості. Завдяки їм людство має дороги, будматеріали, добрива та багато іншого.

Суспільство споживання з кожним роком забирає все більше мінеральних ресурсів, але швидкість їх відновлення дуже низька. Запасів деяких копалин вистачить на кілька десятків років.

По планеті мінерали та руди розподілені нерівномірно. Пов’язано це з будовою земної кори та тектонічними плитами. Є ресурсозабезпечені регіони та зовсім бідні. Лідери за запасами – гірські райони.

Використання природних ресурсів людиною

Використання резервів природи називають природокористуванням. Людина змінює глобальний та локальний колообіг речовин.

Суспільство вбудовує природні ресурси в так званий ресурсний цикл. Для створення матеріальних цінностей, отримання енергії і сировини, людині потрібно знайти та добути ресурси, перемістити на місця перероблення, зробити продукцію.

Поняття “цикл” має на увазі замкнутість процесу.

Якщо природні переміщення речовин циклічні, тоді говорять про колообіг речовин в природі. Ресурсні цикли, створені людиною, в справжніх реаліях, фактично, не замикаються.

Висновок

Дії людини по використанню ресурсів планети ведуть до руйнування біосфери та зміни клімату.

Щоб зберегти біосферу придатною для людства, важливо виконувати ряд умов:

 • враховувати закони природи;
 • захищати та охороняти навколишнє середовище;
 • раціонально використовувати ресурси.
Оцініть статтю