Раси людей на Землі — характеристики рас і їх відмінні риси

Раси людей на Землі Географія

Людською расою називається спільність людей, що мають загальний фенотип — сукупність біологічних ознак, які передаються нащадкам у спадок.

Вчені вважають, що раси людей на Землі сформувалися кілька десятків тисяч років тому і відрізняються між собою тільки незначними зовнішніми ознаками, причому ніякої єдиної загальноприйнятої класифікації не існує.

Расові подібності та відмінності людей

Дослідження, що проводилися протягом багатьох років, привели до розуміння того факту, що всі расові відмінності не носять принципового характеру, хоча зовнішні відмінності існують.

Люди, що належать до різних рас, відрізняються один від одного за цілою низкою зовнішніх ознак, найважливішими з яких є наступні:

 • колір шкіри;
 • розріз очей;
 • особливості волосяного покриву;
 • зріст і пропорції тіла;
 • будова обличчя.

Всі ці характеристики відображають тільки незначні відмінності в образі людини і не зачіпають особливості її особистості, здатності до освіти і саморозвитку.

Немає ніяких доказів переваг або недоліків інтелектуальної властивості в однієї раси в порівнянні з будь-якою іншою.

З точки зору деяких сучасних генетиків, подібне поняття не має серйозного наукового сенсу з огляду на той факт, що ДНК всіх жителів Землі збігається на 99,9%. Це твердження не цілком справедливо, хоча останні дослідження показують, що генетичні внутрішньорасові відмінності людей часто бувають сильнішими міжрасових.

Незначні генетичні расові відмінності все ж існують, але вони не можуть служити навіть найменшим приводом для визнання нерівності — такий об’єктивний висновок вчених, які безпосередньо займаються цими проблемами.

Останнім часом дослідження генетиків спрямовані на виявлення основних причин походження рас, історії розселення народів на різних материках, їх міграції в ході природного розвитку.

Крім передачі у спадок, расові відмінності формувалися і в процесі пристосування різних народів до свого середовища проживання. У підсумку в процесі еволюції з’явилася сукупність спадкових і набутих особливостей людської зовнішності, звана комплексом расових ознак.

Попри наявність чітко сформульованих принципів приналежності до тієї чи іншої раси (зовнішність і регіон проживання), визначити расову приналежність конкретної людини не завжди представляється можливим. Головними причинами такої невизначеності є міграційні процеси і міжрасові шлюби, які багато в чому є наслідком цих процесів.

Історія класифікації

Спроби провести ідентифікацію людства за расами робилися з найдавніших часів протягом тисячоліть, але і зараз ніякої загальноприйнятої класифікації не існує.

Раса сама по собі є хоча і реальною категорією, але схильна до змін, які відбувалися протягом всієї людської історії. Ця особливість привела до того, що навіть на сьогодні існують декількох варіантів такої класифікації.

Найперша класифікація проводилася ще в Стародавньому Єгипті. Тоді людей поділили на чотири раси і виключно за кольором шкіри. Якщо з білим, жовтим і чорним кольором було все зрозуміло, то цікаво, що червоношкірими стародавні єгиптяни визначали самих себе.

Різні дослідники і наукові школи, виходячи в своїх класифікаціях з різних підходів і принципів, виділяли від трьох до декількох десятків рас.

Перша наукова класифікація була створена французьким дослідником Франсуа Берньє в 1684 році.

Його наукові інтереси були різноманітні, але біологом за освітою він не був. Філософ і лікар Франсуа Берньє розділив людство за расовими особливостями на чотири типи. Надалі свої версії публікували багато відомих людей і далеко не всі вони були професійними біологами або антропологами.

Список авторів досить великий, ось найбільш відомі дослідники:

 • Карл Лінней (Швеція, 1724-1804);
 • Іммануїл Кант (Німеччина, 1724-1804);
 • Жорж Кюв’є (Франція, 1769-1832);
 • Йоганн Кауп (Німеччина, 1803-1873);
 • Томас Гекслі (Великобританія, 1825-1895);
 • Поль Топінар (Франція, 1830-1911).

У 1835 році німецький вчений Йоганн Якоб Кауп у своїй класифікації виділив 5 корінних рас і 10 похідних.

Це був перший випадок, коли дослідник розділив всі виділені їм раси на основні і другорядні. Згодом подібний підхід набув популярності. Наприклад, французький антрополог Поль Топінар вже ділив всі раси вже на 3 великі і 19 малих.

Надалі кількість рас в подібного роду дослідженнях стала стрімко зростати і досягати декількох десятків, правда, в основному за рахунок малих – похідних від великих і додаткових.

Сучасний погляд на класифікацію рас

Сучасна антропологія ділить населення Землі на три великі раси і безліч дрібних. Різні наукові школи, розглядаючи ці питання, багато в чому відрізняються один від одного. Загальноприйнятої класифікації не існує, ще зовсім недавно більшість фахівців вважали, що великих рас чотири:

 • європеоїдна;
 • монголоїдна;
 • негроїдна;
 • австралоїдна.

Сьогодні такі основні раси, як негроїдна і австралоїдна найчастіше об’єднуються в одну, хоча ця точка зору розділяється далеко не всіма біологами.

Європеоїдна раса

Представники європеоїдної раси (європеоїди) історично проживали головним чином на території Європи, Західної Азії та Близького Сходу, а також в Північній Африці. В останні століття представники цього виду активно розселялися на території Америки (Північної, Центральної і Південної), Австралії і навіть Південної Африки.

Вони легко відрізняються від представників інших рас за цілою низкою основних зовнішніх ознак:

 • біла шкіра (від білої до смаглявої);
 • колір очей (від блакитних до карих);
 • широкий розріз очей;
 • густий волосяний покрив.

Попри наявність безлічі загальних ознак, європеоїди за зовнішнім виглядом мають помітні відмінності навіть всередині групи. Так, наприклад, багато жителів Середземномор’я за зовнішнім виглядом помітно відрізняються від жителів скандинавських країн (нордідів).

Монголоїдна раса

Представники монголоїдної раси в основному проживають на території Азії та Америки. Вона є найчисленнішою в світі, її представники населяють практично всі кліматичні зони планети.

Дослідники виділяють дві основні групи:

 • північну;
 • південну.

Монголоїди півночі (наприклад, в Монголії, Якутії, Туві) населяють в основному регіони Сибіру і прилеглі до неї території. Південна гілка представлена головним чином народами Японії, Китаю, Кореї.

Головними відмінними рисами монголоїдів є наступні:

 • жовтий колір шкіри;
 • невисокий зріст;
 • темний колір і вузький розріз очей;
 • слабкий волосяний покрив;
 • темне волосся, жорстке і пряме.

Вчені вважають, що основною причиною формування в процесі еволюції саме таких зовнішніх особливостей послужили суворі кліматичні умови в ареалі проживання.

Негроїдна раса

Найнечисленніша раса – негро-австралоїдна (негроїдна) або екваторіальна, об’єднує в своєму складі кілька груп, що проживають на різних материках на території Африки, Океанії, Австралії, а також у ряді регіонів Південно-Східної Азії. У ній розрізняються дві групи – західна і східна. У Західну входять негроїди з Африки, а в Східну з Океанії, Азії та Австралії.

Найбільш характерними рисами зовнішності негроїдів є наступні:

 • темний колір шкіри;
 • темний колір очей;
 • жорстке, зазвичай кучеряве, волосся;
 • широкий ніс.

Антропологи вважають, що такі характерні ознаки сформувалися під впливом вологого і жаркого клімату в районі екватора — ареалі проживання негроїдів. Деякі фахівці вважають, що ця раса виділяється багато в чому штучно, оскільки загальних ознак у груп, які формально в неї входять, недостатньо.

Перспективи розвитку расогенеза

Можливості, які з’явилися у расогенезу (це слово означає науку про появу і розвиток людських рас) після розробки і впровадження нових методів аналізу ДНК відкривають нові і досить цікаві перспективи. Однак слід мати на увазі, що ця проблема містить в собі сильну соціальну складову.

На сьогодні висновок про те, що всі расові відмінності не більше, ніж зовнішні і мають другорядний змішаний характер, об’єктивно доведений і не підлягає сумніву.

Успіхи вчених, спортсменів, музикантів анітрохи не залежать від їх расової приналежності. З плином часу відмінності між расами стираються, а нові відкриття в області расогенезу лише стимулюють процес заповнення порожніх місць в науково-історичних таблицях.

Оцініть статтю