Загальна характеристика країн СНД

Загальна характеристика країн СНД Географія

Співдружність Незалежних Держав (СНД) створена в грудні 1991 року. У прийнятій декларації учасники Співдружності заявили про свою взаємодію на засадах суверенної рівності.

СНД об’єднує:

 • Азербайджанську Республіку.
 • Республіку Вірменія.
 • Республіку Білорусь.
 • Республіку Казахстан.
 • Киргизьку Республіку.
 • Республіку Молдова.
 • Російську Федерацію.
 • Республіку Таджикистан.
 • Республіку Узбекистан

З серпня 2005 року Туркменістан вийшов з дійсних членів СНД і отримав статус асоційованого члена-спостерігача. З грудня 1993 по 18 серпня 2009 року до складу СНД входила Грузія.

У вересні 1993 року главами держав Співдружності був підписаний Договір про створення Економічного союзу для формування:

 • загального економічного простору, заснованого на вільному переміщенні товарів, послуг, робочої сипи, капіталів;
 • вироблення погодженої грошово-кредитної, податкової, цінової, митної, зовнішньоекономічної політики;
 • зближення методів регулювання господарської діяльності, створення сприятливих умов для розвитку прямих виробничих зв’язків.

У 1995 році були підписані Угода про поглиблення інтеграції в економічній і гуманітарній областях чотирьох країн (Білорусь, Казахстан, Киргизька Республіка, Росія) і Угода про створення співтовариства суверенних республік у складі Білорусі та Росії зі створенням відповідних координаційних органів.

Рішенням Міждержавної ради чотирьох країн (Білорусь, Казахстан, Киргизька Республіка, Росія) в лютому 1999 року Республіка Таджикистан визнана повноправним учасником Митного союзу.

У жовтні 2000 року главами держав п’яти країн (Білорусь, Казахстан, Киргизька Республіка, Росія, Таджикистан) підписано договір про заснування Євразійського економічного співтовариства. 25 грудня 2005 року до цієї організації приєднався Узбекистан. У грудні 2008 року Республіка Узбекистан призупинила членство в ЄврАзЕС.

У вересні 2003 року чотирма країнами – Білоруссю, Казахстаном, Росією і Україною було підписано угоду про формування ЄЕП (Єдиного Економічного Простору). Росія, Казахстан і Білорусь 9 грудня 2010 року підписали документи щодо створення Єдиного Економічного Простору.

18 листопада 2011 року в Москві президенти Росії, Білорусі Казахстану підписали документи наступного етапу інтеграції: Декларація про Євразійську економічну інтеграцію, договір про Євразійську економічну комісію, Регламент роботи Євразійської економічної комісії.

У Декларації про Євразійську економічну інтеграцію заявляється про перехід з 1 січня 2012 року до наступного етапу інтеграційного будівництва – Єдиного Економічного Простору, заснованого на нормах і принципах Світової організації торгівлі і відкритого на будь-якому етапі свого формування для приєднання інших держав. Кінцева мета-створення Євразійського економічного союзу була досягнута в 2015 році.

Євразійський економічний союз (скор. ЄАЕС) – міжнародна організація регіональної економічної інтеграції, що володіє міжнародною правосуб’єктністю і заснована Договором про Євразійський економічний союз.

У ЄАЕС забезпечується свобода руху товарів, а також послуг, капіталу і робочої сили, і проведення скоординованої, узгодженої або єдиної політики в галузях економіки.

Існує плутанина в абревіатурах (ЄАЕС або ЄврАзЕС). ЄврАзЕС – Євразійське економічне співтовариство – є попередньою ЄАЕС інтеграційною організацією, скасованою у зв’язку зі створенням ЄАЕС. На офіційному сайті Євразійської економічної комісії зазначено, що абревіатура ЄАЕС прийнята у всіх офіційних міжнародних документах.

ЄАЕС створений з метою всебічної модернізації, кооперації та підвищення конкурентоспроможності національних економік і створення умов для стабільного розвитку в інтересах підвищення життєвого рівня населення держав-членів.

Взаємодія країн в рамках Співдружності Незалежних Держав здійснюється через його координуючі інститути (статутні органи, виконавчі органи та органи галузевого співробітництва СНД).

Оцініть статтю