Етаналь (оцтовий альдегід) — формула, властивості, застосування

Етаналь (оцтовий альдегід) - малюнок Хімія

Оцтовий альдегід (етаналь) – це органічна сполука, що належить до великого класу альдегідів. Речовина по-іншому називають ацетальдегідом і метилформальдегідом. Часто зустрічається в природі, виробляється індустріально.

Хімічна структурна формула оцтового альдегіду записується в наступному вигляді: CH3-CHO.

Історична довідка

Датою першого виявлення етаналю шведським фармацевтом Карлом Вільгельмом Шеєле прийнято вважати 1774 рік. Пізніше він був неодноразово досліджений хіміками Антуаном Франсуа і графом де Фуркруа.

У 1835 році німецький вчений Юстус фон Лібіх позначить речовину як «альдегід». В ході подальших вивчень елемент отримав нинішню назву.

Відмінні властивості

Оцтовий альдегід – це безбарвна рідина, розчинна в ефірі, спирті і воді. Має різкий задушливий запах через наявність в хімічному складі СН3. Температура кипіння становить плюс 20 °C. густина – 0.788 г/см3. Для отримання оцтового альдегіду паральдегід нагрівається разом з неорганічною кислотою. Дана речовина може виконувати функцію безводного монометра.

Взаємодія з елементами

Продукти взаємодії метилформальдегіду з іншими речовинами:

 • аланін;
 • іміни;
 • стабільні ацеталі.

Для проведення реакції отримання стабільних ацеталей проводиться з’єднання ацетальальдегіду з етиловим спиртом. Аланін можна виділити гідролізом ціаніду hcn і аміаку. Іміни нерідко використовуються як компоненти для проведення адольної конденсації. На основі метилформальдегіду будується синтез гетероциклічних сполук. Як приклад можна привести конверсію до альдегід-коллідіна.

Циклічний тример паральдегід, що містить поодинокі С-О зв’язки, отримують в результаті конденсації трьох молекул етаналю. Крім цього існує кристалічний полімер, званий метальдегідом, який є стереоізомером паральдегіду.

Реакційну здатність оцтового альдегіду визначають два фактори:

 • активність карбонила альдегідної групи;
 • рухливість атомів водню.

Вплив їдких лугів сприяє утворенню альдегідної смоли.

Застосування та безпека

Етаналь CH3CHO використовується як сировина для отримання:

 • бутадієну;
 • альдегідних полімерів;
 • ряду органічних сполук.

У конденсуючих реакціях він виконує роль джерела синтона. При окисленні оцтового альдегіду, внаслідок приєднання атома кисню, утворюється однойменна кислота. Каталізаторами для проведення даної реакції можуть бути:

 • п’ятиокис ванадію;
 • марганцеві сполуки;
 • оксид урану.

У людському організмі альдегідна речовина бере участь в деяких складних реакціях. Нерідко зустрічається в каві, хлібі і стиглих фруктах. Є результатом синтезу рослин.

На основі ацетальдегіду виробляють відновники для дзеркал, хінальдін, що застосовується для створення фарб, а також виготовляють снодійні лікарські препарати.

Можна виділити основні шляхи, через які здатні взаємодіяти етаналь та людський організм:

 • повітря;
 • ґрунт;
 • підземні води.

Метилформальдегід чинить токсичну дію, контактуючи зі шкірними покривами. Речовина забруднює навколишню атмосферу в процесі горіння та присутня в автомобільних вихлопах. Утворюється при застосуванні технології термообробки для полімерів і пластмас.

Як отримати метилформальдегід

З метою виділення етаналю проводиться реакція окислення етилену хлоридом паладію. Інший спосіб отримання за допомогою ацетату – гідратація ацетилену С2Н2 за участю солей ртуті при температурі 90 °C. Також оцтовий альдегід отримують окисленням етанолу в присутності мідного або срібного каталізатора, нагрітого до температури 650 °C.

Побічним продуктом екзотермічної реакції є вода.

Найменше поширений спосіб отримання етаналю – гідроформілюванням метанолу. Як каталізатор застосовуються кобальтові, нікелеві або залізні солі. Селективність метил формальдегіду, утвореного з синтез-газу, порівняно невелика.

У промисловості цей метод виділення елемента не практикується.

Оцтовий альдегід (етаналь) – це важливий продукт хімічної промисловості. Останнім часом його видобуток значно здешевився. Це дає можливість створювати на його основі нові синтетичні виробництва.

Оцініть статтю