Підходи вимірювання інформації — формула, принципи, приклади

Підходи вимірювання інформації - малюнок Інформатика

Слово “інформація” в українській мові має безліч визначень. Вона постійно підноситься як послання. У широкому значенні інформація – це відомості, комплекс яких-небудь інфоданих.

Це підсумки досліджень за предметами і явищами, що чомусь не застосовуються, але тільки зберігаються. У науці використовуються різні підходи до вимірювання інформації.

Основне поняття

Сучасна наука про властивості даних і закономірності інформативних дій отримала найменування теорії інформації. Зміст визначення може бути розкритий у випадку двох історично сформованих підходів до вимірювання об’єму інфоданих від вчених Хартлі і Шеннона. Основний метод, що визначається формулою, базується на концепції множин і комбінаториці, а другий — на теорії ймовірностей.

Інформація може бути осмислена і інтерпретована у всіляких проблематичних і предметних сферах по-різному. У підсумку з’являються комбінації до визначення вимірювання даних і різноманітні методи введення міри кількості відомостей.

Обсяг інформації – це числове значення, що правильно визначає по таблиці оновлені відомості, з точки зору:

 • різноманіття;
 • складності;
 • структури (впорядкованості);
 • визначеності;
 • підбору станів відображуваної системи.

Якщо розглядають певну концепцію, яка може прийняти один з ймовірних станів, в такому випадку важливою проблемою є питання оцінки цього вибору, підсумку. Ця концепція може бути кордоном інфоданих (події).

Міра – це безперервна матеріальна невід’ємна функція, визначена в безлічі подій, а також адитивна. Характеристики її можуть бути постійними або динамічними, в залежності від того, які дані вони дозволяють оцінити.

Основні підходи для вимірювання інформації можуть називатися:

 • алфавітний (великий);
 • ентропійний (імовірнісний);
 • інформативний;
 • алгоритмічний;
 • прагматичний.

Потужність алфавіту – це набір букв, розділових знаків, цифр, дужок та інших символів. При вимірюванні інфоданих необхідно брати до уваги як розмір переданого повідомлення, так і його значущість. У зв’язку з цим використовуються різні комбінації для вимірювання даних в інформатиці.

Особливості даних

При постанові різних завдань індивід повинен використовувати дані про навколишнє суспільство. І чим абсолютніше і детальніше людина досліджувала ті чи інші явища, тим простіше з часом відшукати результат.

Наприклад, розуміння законів фізики ділиться і дає можливість формувати непрості пристосування, але для того, щоб відправити документ іноземною мовою, необхідно розуміти граматичні принципи і пам’ятати багато слів.

Нерідко можна почути, що повідомлення або включає недостатньо даних, або, і навпаки, містить детальну інформацію. Водночас різні люди, які отримали одне і те ж повідомлення (наприклад, розібравши статтю в друкованому виданні), по-різному дають оцінку обсягу даних. Це відбувається завдяки тому, що розуміння людей про ці дії (явища) до отримання повідомлення було різним.

Отже, ті, хто мало знав про це, стануть вважати, що вони придбали чимало даних, але інші люди, які могли бути в курсі про деякі відомості раніше, скажуть, що вони взагалі не отримували ніякої інформації.

Подібним чином обсяг даних в повідомленні залежить від того, в якій мірі новим є повідомлення для одержувача.

З точки зору інформатики, більш значущими представлені наступні якості інфоданих:

 • безпека;
 • цілісність;
 • значущість;
 • оперативність;
 • дохідливість;
 • загальнодоступність;
 • стислість.

Однак часом з’являється ситуація, коли людям говорять багато нової для них інформації (наприклад, в лекції), але вони, фактично, не отримують інфоданих (що легко помітити в період опитування або контрольної роботи). Це трапляється внаслідок того, що сама інформаційна проблема аудиторії не здається цікавою в цей момент часу.

Одиниця інформації

Отже, інформацію можна виміряти, і результат залежить від новизни даних щодо явища, що представляє зацікавленість для одержувача.

Іншими словами, неясність (тобто недосконалість знань) з питання, що цікавить зменшується разом з отриманням даних.

У разі якщо внаслідок вилучення повідомлення досягається абсолютна точність, то вважається, що отримані докладні відомості. Навпаки, якщо невизначеність залишається постійною після вилучення повідомлення, то інформація не була отримана (нульові відомості).

Мінімальна одиниця виміру інформації іменується бітом, що означає двійковий розряд. У комп’ютерній техніці він відповідає фізіологічному стану носія даних. У кожному випадку перша подія, зазвичай, позначається числом 0, а інша величиною, що становитиме — 1.

Вибір одного з двох ймовірних альтернатив також дає можливість відрізняти логічну істину і брехню. Користувач може шифрувати документ, малюнки, звучання або інші дані в послідовності байтів.

Цінність текстових інфоданих залежить від того, в якій мірі вони значущі для вирішення завдання, а також як саме вони будуть застосовані в майбутній діяльності людини.

Тільки актуальні відомості можуть визначити очікувану вигоду.

Оцініть статтю