Культура Росії в 17 столітті: особливості та досягнення

Коротко про культуру Росії Історія

Культура Росії завжди розвивалася нерівномірно, але кожен період її розвитку ставав прекрасним доповненням попереднього. На культуру Росії в 17 столітті величезний вплив справили представники Заходу, що почали відвідувати країну в результаті бурхливого розвитку торгівлі і товарообігу.

Впровадження європейських цінностей стало розколом серед населення.

Творчість зі священного виду діяльності перетворилося на звичайну професію.

Поява матеріальної культури

XVII століття заповнює особливу нішу в російській історії. Воно характеризується зміцненням феодального ладу, який стає ще сильніше. Цей період також знаменитий початком зародження буржуазного зв’язку і прогресом в суспільному поділі трудових відносин, зростанням товарообігу. Ці явища і процеси були помічені насамперед у містах.

Перша половина сімнадцятого століття відома подіями, які призвели до банкрутства більшої частини Росії, а її матеріальна культура була значно підірвана
.

Основне місце в сфері діяльності в народному господарстві залишилося за землеробством. У великих містах стало помітно перетворення ремесел у виготовлення товарів народного споживання для подальшого продажу.

Особливою популярністю почало користуватися оброблення заліза. Ремісники навчилися виготовляти знаряддя праці своїми руками. До особливостей російської культури 17 століття можна віднести активний розвиток методик обробки дорогоцінних металів. Майстри навчилися з золота і срібла виготовляти дорогі ювелірні прикраси. Кращі ремісники стали карбувати монети.

Тридцяті роки знамениті появою заводу скла.

Середина XVII століття відома тим, що ремісники за царським замовленням змогли відлити дзвін, який мав вагу 12500 пудів, всього протягом одного року.

У цей період на багатьох підприємствах з’явилися цілі групи майстрів, що мають високу кваліфікацію і спеціалізацію.

Розвиток народної творчості

До нашого часу дійшли записи народної творчості, зроблені ще в сімнадцятому столітті. Цей період пов’язаний з тривалою боротьбою Росії з зовнішніми ворогами, що зміг відобразити фольклор. Практично всі пісні були пройняті патріотизмом.

У народних прислів’ях все частіше можна було помітити відображення людських якостей і суспільних відносин.

Особливою популярністю користувалися твори Степана Разіна.

Також народна творчість відрізнялася антицерковними тенденціями, зростанням кількості грамотного населення, якого гостро потребували великі міста.

Разом з розвитком писемності великим попитом користувалися рукописні книги, навіть попри те, що надрукованих видань стало з’являтися все більше. Також значне зростання отримало письмове діловодство в державних установах (складання наказів).

У 1671 році вперше стали публікуватися рукописні газети «куранти», спеціально для царя. В середині століття спробували організувати виробництво паперу.

Разом з рукописами, стали користуватися великою популярністю надруковані видання. На Московському друкарському дворі працювало 165 осіб. Він був одним з найбільших виробництв. Оскільки було необхідно розвивати і далі друковану індустрію, виникла необхідність в більшій кількості грамотних людей.

Найчастіше дітей і підлітків навчали грамотності священики, батьки. Водночас жінки, навіть маючи сім’ї, залишалися неписьменними.

У 1687 році, набравшись досвіду у перших приватних шкіл, знамениті греки Іоаній і Софроній Ліхуди відкрили першу академію. Завдяки цьому навчальному закладу з’явилася можливість розширити коло освічених людей.

Досягнення в науці та літературі

У XVII столітті виникла необхідність відійти від містичних пояснень природних явищ і перейти до більш глибокого їх вивчення. При цьому в основному розвивалася практична частина досліджень, а теоретична стояла на місці. Це пов’язують з ворожим настроєм церкви до наукових досліджень.

У XVII столітті вміли вирішувати практичні завдання, не застосовуючи ніяких теоретичних знань в математиці. Також настала гостра потреба у вивченні зміни пір року, зміни фази місяця для розвитку землеробства, тому почала дуже активно розвиватися Астрономія.

Після дослідження російськими вченими річок і морів під час пішої подорожі до Сибіру, стали з’являтися перші географічні карти, в тому числі і стратегічного характеру.

Літературні напрямки розвивалися, в основному, завдяки політичним переконанням суспільства. У творах все частіше можна було побачити акцент на соціальних цінностях різних верств суспільства. Література швидко реагувала на найменші зміни в культурі. Водночас стали з’являтися видання, в яких церква і церковники засуджувалися.

У 1680 році відомий білоруський вчений Симеон Полоцький виклав Псалтир у віршах, що стало величезним витком у розвитку літератури сімнадцятого століття.

Архітектура і мистецтво Росії XVII століття

Культура Московського царства 16-17 століть припускала використання матеріалів з дерева для побудови будівель і в селах, і в містах. Храми і деякі міські будівлі з каменів були оточені величезною кількістю дерев’яних будівель. У 1626 році сталася масштабна пожежа, через яку згоріло безліч будинків.

Завдяки високорозвиненому мистецтву побудови будівель з дерева, на місцях згорілих будинків вдалося швидко побудувати нові, ще більш красиві і унікальні, в своєму відмітному стилі.

Тим часом розвивалася і кам’яна Архітектура. Будівлі з каменю все частіше можна було побачити і в місті, і в селі.

Розвиток реалістичного напрямку в живописі проходив дуже повільно. Художники вже вміли ретельно промальовувати деталі, але загальну реалістичну картину не могли зобразити.

Особливості розписів ікон і картин тих часів:

  • велика кількість дрібних сцен і предметів, які дуже захаращували сюжет;
  • безліч пояснювальних написів;
  • невміння розкривати внутрішній світ персонажів, через що на картини переносилися тільки зовнішні вчинки і дії.

Розуміючи, що розвиток культури дуже впливає на народне населення, церква намагалася зберегти максимальний контроль над живописом, сподіваючись повністю підпорядкувати його своїм правилам. Почалося обмірщення, тобто Церква зайнялася проблемами Світського життя.

Музична творчість

У XVII столітті музика не постраждала від будь-яких кардинальних змін. Існувала невелика кількість місцевих співочих шкіл, де навчали:

  • особливим розспівам;
  • хоровому багатоголоссю, властивому російській народній культурі;
  • сольний спів;
  • особливостям другі (другої партії).

Народна музика була багата на різноманітні жанри. Дивували її мелодії, за допомогою яких було повністю передано внутрішній стан людини.

Традиційно дуже популярним залишався театр.

Вся Росія могла спостерігати за бродячими скоморохами. Народу подобалися виступи в театрі Петрушки, в якому обсміювали насущні проблеми багатих людей.

З нововведень варто відзначити появу першого театру при дворі, який почав своє існування завдяки рішенню відомого боярина Артамона Сергійовича Матвєєва.

Якщо говорити про культуру Росії 17 століття коротко, то можна відзначити, що це століття стало перехідним етапом традицій Московської Русі до культурних цінностей Нового часу. Релігія перестала чинити величезний вплив на населення, тому стереотипи мислення поступово руйнувалися.

Також збільшення товарообігу дало величезний поштовх у розвитку торгівлі і ремесла. До Росії прибувало все більше іноземців із Заходу і, попри обмеження влади в їх спілкуванні з російським населенням, в культуру і побут все одно просочилися нові підвалини і тенденції.

Почали з’являтися перші школи, вищі навчальні заклади, люди ставали більш грамотними.

Стали з’являтися видатні письменники, що створюють художні твори, скульптори, що залишили після себе чудові пам’ятники. В цей час активно розвивалося архітектурне зодчество, будувалися собори та інші будівлі. XVII століття можна назвати століттям Просвітництва, поезії, піднесення особистості над натовпом.

Оцініть статтю