Що таке культура мови — сутність, різноманітність та аспекти

Що таке культура мови — сутність, різноманітність та аспекти Література

Суспільство будується на спілкуванні: розмовляючи з близькими за вечерею, читаючи стрічку новин у соцмережах або переглядаючи рекламу, людина користується засобами мови. А вони, своєю чергою, природно пов’язані як з історією рідної країни, так і з її духовним багатством.

Розібратися в різноманітті інформації та правильно вибудувати стосунки навіть із незнайомцями допомагає культура мови. Що це за явище, як виявляється і чому тісно пов’язане з нашою історією, розберемося по порядку.

Базове поняття культури мови

Культурна мова – це не тільки правильна, а й багата, що в основному забезпечується лексичними знаннями кожного з нас.

Таким чином, сама культура мови – це своєрідний мовний бекграунд людини, що є сукупністю знань, умінь та навичок, пов’язаних із застосуванням мови:

 • доречне використання мовних правил;
 • володіння нормами (слововживання, граматика, вимова, наголос, стилістика тощо);
 • знання ситуативних вимог та вміння користуватися виразними засобами у всій різноманітності умов спілкування.

Дисципліна охоплює різні сфери соціальної взаємодії: від коректного вибудовування лінгвістичних конструкцій до вибору правильного звернення до співрозмовника. Як галузі мовознавства така культура фокусується на проблемах нормалізації та подальшого використання слів.

Культура мови – розділ мовознавства, що досліджує проблеми, пов’язані з удосконаленням мови як знаряддя культури у сенсі цього терміну. Предметом культури мови як наукової дисципліни є питання нормалізації літературної мови, принципи та правила мовного спілкування, етичні норми спілкування, проблеми сучасного стану мовної культури суспільства.

Фахівці вивчають найпоширеніші на цю мить форми, які використовуються носіями мови, фіксують їх, а потім – заносять у словники, оновлюючи загальноприйняту «словникову» норму з урахуванням існуючої практики. І вже на неї варто спиратися під час навчання дітей, при написанні текстів чи говорінні.

Практична сутність культури мови

Мовна культура, будучи лінгвістичною дисципліною, фокусується на кодифікації. Це має на увазі досить широкий перелік функцій, основними з яких є:

 • збирання узуса всіх використовуваних форм;
 • їх фіксація та подальше вивчення;
 • визначення (або зміна) чинної норми;
 • вироблення мовної політики.

Нормою, прийнятою для загального вживання, зазвичай визнається лише один із найпоширеніших варіантів – це стосується наголосу, граматичного роду, відмінювання та ін. Втім, можливі винятки.

Наприклад, донедавна слово «кава» використовувалося суто в чоловічому роді, сучасники ж можуть спокійно писати:

 • “смачна кава”;
 • “гаряча кава”.

Норми постійно змінюються, і це зрозуміло. Головне – не намагатися штучно нав’язувати мовну політику стагнації чи, навпаки, повністю забувати про чинні правила мови.

Крім того, будучи синтетичним підрозділом лінгвістики, культура мови має на увазі опис двох ключових властивостей. Це:

 • «правильність мови», куди входить відповідність літературної норми;
 • «Мовленнєва майстерність», пов’язане з дохідливістю, виразністю, стилістичною доречністю.

Відповідні з погляду правил варіанти громадяни можуть підглянути у словнику чи інтернет. А ось майстерності досягти непросто, оскільки для цього необхідно слідувати мовленнєвому етикету, що спирається на позалінгвістичні фактори (статус, вік, стать та ін.).

Простіше кажучи, культурне мовлення має бути «сумісним» з умовами спілкування – можна говорити як за підручником і звучати абсолютно недоречно.

З іншого боку, у більшості нормативних ситуацій існують загальні табу, куди входять:

 • грубі, вульгарні вирази;
 • лайливі слова;
 • лихослів’я та образи;
 • підвищений тон.

У виняткових випадках дружнього спілкування норми відходять. Також пробачливою нерідко вважається лайка в екстремальних обставинах. Втім, універсальної оцінки немає, оскільки в мовній майстерності важлива не сама «правильність» як така – тут ключовим критерієм є показник того, наскільки краще чи гірше використана форма сприяє встановленню контакту та/або досягненню комунікативних цілей.

Різноманітність функцій культури мови

Конкретний вибір слів який завжди очевидний. У межах культури мови існують функціональні стилі як письмової, і ораторської мови, котрим важливі власні норми.

При цьому яскраво виділяється просторіччя, що зберігає свою форму різновид слів і виразів, який буде недоречним (або навіть грубим) у більшості офіційних текстів. Але навіть її можна використати для досягнення експресії.

Найважливіша місія мовної культури – звести манеру спілкування до найефективнішої формі, що передбачає мовну прагматику, коли фразам властиві:

 • лаконічність – стислість без втрати сенсу;
 • зрозумілість – прості вирази без смислового підґрунтя;
 • логічність – аргументованість, використання загальновідомих фактів.

Від риторики ж запозичуються способи вибудовування мови так, щоб співрозмовник відчув максимальну прихильність і довіру до того, хто говорить. Понад те, лінгвісти окреслили перелік варіантів, досить далеких від культурної норми.

Щоб залишатися в межах допустимого, потрібно прибрати з лексикону:

 • діалектизми;
 • просторіччя;
 • запозичення;
 • штампи;
 • канцеляризми.

Але – без фанатизму. Як зразок зазвичай рекомендують брати літературну мову, що використовується в художній літературі. Але тут важливо робити поправку на авторське бачення, яке завжди відповідає правилам.

Аспекти культури мови

Розуміння культури мови приходить при поділі її на підрозділи, кожен з яких відповідає за свою сферу мовної взаємодії:

 • нормативний – кодифікація;
 • комунікативний – диференціація засобів вираження;
 • етичний – етикет, прийоми спілкування.

Усі три аспекти частково вже торкалися статті, але без чіткого позначення. У цьому слід зазначити, що нормативний аспект культури мови вважається найважливішим, оскільки формування норми – це історичний (статистичний) процес, що відбувається у соціумі.

На цьому фоні літературна мова вважається найвищим проявом культури мови, «ідеалом», оскільки потребує донесення інформації до широких народних мас, а отже, використовує найзрозуміліші і водночас найбільш привабливі форми.

Отримана норма має ряд властивостей:

 • стабільність – загальноприйняті форми змінюються повільно;
 • поширеність – всі громадяни знають або можуть дізнатися про норму;
 • обов’язковість – дотримання правил використання мови;
 • традиція – літературні джерела вважаються авторитетними;
 • естетичне сприйняття – закріплює найкраще зі створеного у мовній поведінці;
 • динамічність – здатність до зміни з часом;
 • “плюралізм” – поєднання навіть протилежних один одному норм.

Нормативність щільно пов’язані з закономірностями, а чи не з прописуванням «правильного». А ось комунікативний аспект культури мови дозволяє змінювати мовленнєве спілкування в залежності від поставлених завдань, щоб наукова доповідь, список покупок та освідчення в коханні відрізнялися виразними засобами і точно досягли адресата.

У той самий час етичний аспект практично непомітний, існуючи у вигляді «ввічливості». Найкраще зрозуміти його сутність дозволяють функції спілкування, виділені Р.О.Якобсоном:

 • позамовна реальність – опис світу;
 • ставлення до дійсності – опис емоцій;
 • магічна функція – «створення та контроль» реальності («Хай буде світло!»);
 • поетична – повідомлення як таке (тобто заради самого повідомлення);
 • металінгвістична – судження про мову;
 • фатична – обслуговування мовного контакту з конкретною людиною.

Саме в останньому пункті етика виходить на перший план. Найчастіше тема чи її подробиця менш важливі, як факт спілкування – наприклад, під час знайомства з однокласниками, з колегами, балачки про погоду з малознайомими людьми основна увага приділяється формі, а чи не змісту розмови.

Оцініть статтю