Психологічні аспекти волонтерської діяльності

Психологічні аспекти волонтерської діяльності Психологія

Сутність та мотиви волонтерської діяльності

Волонтерство – це діяльність, спрямована на надання безоплатних послуг людині або групі людей, без розрахунку на грошову винагороду.

Юридичного визначення цього поняття, на жаль, сьогодні не існує, і дане слово досить часто вживають в самих різних ситуаціях. Волонтер добровільно надає свої послуги, будучи переконаним, що його діяльність несе користь суспільству.

Дана добровольча діяльність має особистісні мотиви, виділені психологами.

До них відносяться:

  • компенсаторні мотиви, пов’язані з подоланням почуття самотності, очікуванням відповідної допомоги і поліпшенням власного самопочуття;
  • ідеалістичні мотиви, що викликають бажання бути соціально корисним, сприяти змінам в суспільстві, відповідати добром на добро, почуття морального обов’язку і співчуття;
  • мотиви вигоди в питаннях проби себе на шляху до кар’єри, отримання корисних зв’язків, суспільне визнання, розширення власного досвіду;
  • мотиви особистісного зростання на шляху самовдосконалення, розвитку самосвідомості, самореалізації;
    мотиви розширення соціальних контактів – потреба спілкування, цікаве проведення часу.

Діяльність волонтерів детермінована кількома мотивами, причому вони неоднозначні і різнопланові. Всі мотиви мають право на існування, але для того чи іншого виду волонтерської діяльності одні будуть більш ефективними, ніж інші. Наприклад, найбільш ефективними будуть ідеалістичні мотиви, мотиви особистісного зростання і, можливо, компенсаторні мотиви у волонтерській діяльності зі старими, дітьми та інвалідами.

Мотиви волонтерської діяльності не можуть бути хороші чи погані, правильні чи неправильні, вони просто різні, суб’єктивно-особистісні.

Психологи виявили вікові відмінності мотивів – мотив у молоді пов’язаний з бажанням спробувати себе, у людей середнього віку – з потребою в самореалізації, а у волонтерів старшого віку – мотив співчуття, турботи і милосердя.

Виходячи з мотивів, напрямок волонтерської діяльності буде різний.

У процесі волонтерської діяльності, в ході виконання суспільно-корисної роботи, у людини підвищується рівень відповідальності, з’являється почуття значущості існування, проявляються самовідданість і милосердя.

Психологічна характеристика волонтера

Не тільки мотиви, а й психологічна характеристика волонтера, його умовний психологічний портрет мають відмінні риси.

Для ефективності будь-якої діяльності необхідні індивідуальні особливості, “людський фактор”, який часто буває вирішальним, при цьому індивідуальні особливості людини піддаються впливу тієї діяльності, якою він займається. В результаті відбувається переплетення вродженого і набутого, що і становить індивідуальність людини.

Виходячи з цього, психологи визначили загальні «волонтерські» соціально-психологічні риси – світогляд і його особливість є особистісним чином світу, уявлення про закономірності, що підпорядковують світ, суспільство і самої людини, розуміння ідеального, досконалого світу. Це говорить про те, що частина світоглядних поглядів волонтера збігається, в цьому світі кожна людина цінна.

Активність особистості формує власний світогляд і в процесі волонтерської діяльності у кожного з них йде пошук власних відповідей на питання, які ставить життя.

Леонтьєв Д.А. вважає, що індивідуальний світогляд може бути у формі міфу або внутрішньої діяльності. Світогляд-міф складається з готових елементів, з соціокультурного оточення.

Другий випадок-світогляд є продуктом внутрішньої діяльності з переробки власного досвіду, в результаті чого складається усвідомлене уявлення про світ, легше піддається коригуванню. Це є світоглядна активність, яка свідчить про активну життєву позицію, про прагнення розбиратися в виникаючих проблемах.

На результатах волонтерської діяльності при прояві світоглядної активності, наприклад, можна зрозуміти, що сироти та інваліди не обов’язково відчувають себе нещасними і допомагати треба тоді, коли ця допомога дійсно необхідна, коли буде ефективною і не зашкодить.

Особистісний динамізм, коли людина, здійснюючи значущі вчинки, здатний впливати на самого себе, долаючи страхи і тривоги. Особистісний динамізм є спільною особливістю волонтерів.

Значущі цінності волонтерів – впевненість в собі, духовна свобода, життєрадісність і почуття гумору, широта інтересів і поглядів, розвиток і самовдосконалення. До відкинутих цінностей відносяться матеріальна забезпеченість і суспільне визнання.

Для волонтера його значущі цінності, незалежно від соціального статусу, є головними.

Волонтери емоційні та емоції відіграють велику роль у їхньому житті. Процес діяльності приносить задоволення, а емоція викликає подальшу дію.

Можуть виникнути і негативні емоції, які необхідно висловлювати в конструктивній формі – що і як можна змінити. Волонтерам важливо вміти контролювати свої емоції.

З усіх особистісних особливостей волонтера важливо виділити психологічну готовність до добровольчої діяльності, яка включає в себе пізнавальну готовність, спонукальну, комунікативну, особистісну і виконавчу готовність.

Всі мотиви і психологічні особливості волонтера визначають ефективність волонтерської діяльності, яка є складним феноменом, що включає багато психологічних аспектів.

Аспекти волонтерської діяльності

У дослівному перекладі волонтер означає “доброволець” і стати таким добровольцем може будь-яка людина, яка досягла 14 років, з письмової згоди батьків.

Студенти і пенсіонери, робітники і чиновники теж можуть стати волонтерами, причому, незалежно від статусу і рангу, освіти і матеріального становища.

Головна мета їх – сприяння в наданні допомоги населенню.

Ініціатива добровольців поширюється на будь-яку сферу діяльності. Це може бути робота з соціально незахищеними групами населення, робота в неформальній освіті, миротворчість, вирішення конфліктів, екологічний захист та ін.

Волонтери не належать до «дешевої робочої сили», завдяки своїй ініціативі та енергії вони за власним бажанням беруть участь у тій чи іншій діяльності.

Найбільш затребуваною діяльністю волонтерів сьогодні є екологічні заходи, допомога бездомним тваринам, участь в просвітницьких бесідах з профілактики наркоманії, СНІДу, надання психологічної допомоги, Охорона громадського порядку та ін.

Добровольці беруть активну участь без будь-якої комерційної вигоди в проектах, спрямованих на загальне благо, наприклад, проекти підтримки міжнаціонального розуміння і примирення.

Дані проекти можуть проводити церкви, місцева влада, недержавні асоціації та ін.

Цікавим аспектом волонтерської діяльності є включення добровольців у культурне життя країни. До цієї діяльності відноситься організація культурно-розважальних заходів в масштабах країни, робота з музеями по систематизації каталогів, переклад різних документів та ін.

Оцініть статтю