Сучасні уявлення про сутність соціальної держави

Сучасні уявлення про сутність соціальної держави Соціологія

Сутність і ознаки соціальної держави

Соціальна держава – це держава, в якій кожен її громадянин має право на гідний рівень життя і соціальні блага, представлені державою в широкому спектрі. До таких благ слід віднести постійну зайнятість з гідною оплатою праці, гідні житлові умов, медичне обслуговування і безкоштовну освіту, послуги в сфері соціального обслуговування та соціальної підтримки.

Становлення і розвиток соціальної держави – процес довгий і непростий. Тому до того, як соціальна держава знайшла всі сучасні риси, воно пройшло багаторічний період свого розвитку. На сучасному етапі склалося кілька рівнів соціальної держави:

  • науковий рівень – на ньому соціальна держава розглядається скоріше як ідея, аналізується з точки зору різних концепцій, які часто ніяк один з одним не пов’язані;
  • нормативний рівень, на якому соціальна держава – це скоріше конституційний принцип. Основи соціальної держави закріплюються в нормативно-правових документах і основних законах в різних країнах;
  • емпіричний рівень – на ньому соціальна держава реалізується в якості особливої практики. Вона виражається в діяльності державних структур і спрямована на вирішення вже існуючих соціальних проблем в діючих соціальних групах.

Соціальна держава – це сучасна система організації суспільства, для якої характерна високорозвинена соціально-орієнтована економіка, що дозволяє формувати такі фактичні і юридичні умови, при яких членам даної держави забезпечені висока якість життя, умови для вільного розвитку людини як особистості і громадянина, соціальна підтримка тих груп населення, які опинилися у важкій життєвій ситуації.

Реалізація як соціальної, так і правової специфіки держави здійснюється через проведення так званої соціальної політики. Соціальна політика спрямована на формування основ соціальної справедливості, на розумне і справедливе вирішення всіх виникаючих в суспільстві проблем і протиріч.

Соціальна політики в сучасних умовах здатна забезпечити громадянам рівні права і можливості, причому процес цей реалізується через формування матеріального благополуччя і моральний і духовний розвиток.

Слід акцентувати увагу на тому, що соціальна політика повинна працювати на користь різних категорій громадян. У ній повинні реалізовуватися права і свободи всіх людей, а не окремих категорій населення. Це означає, що абсолютно кожна людина повинна мати доступ до тих ресурсів, які забезпечать йому гідне проживання.

Серед ознак соціальної держави в першу чергу виділяють організацію державної влади на демократичних принципах.

Друга ознака-досягнення високого морального рівня громадян. При цьому соціальна держава, а саме його посадові особи повинні бути прикладом для громадян. Їх ідеальна поведінка повинна демонструвати людині те, як він сам повинен чинити, які моральні принципи повинен підтримувати, щоб його діяльність не була шкідливою для інших оточуючих. У сучасному світі цей принцип не особливо підтримується, тому влада викликає швидше підозру, а рівень довіри до неї регулярно падає.

Третій принцип-формування економічного потенціалу держави, який дозволив би реалізувати найбільш адекватні заходи щодо розподілу і перерозподілу доходів населення.

При цьому не повинні порушуватися права власників різного рівня. Раніше говорилося про права власників великих підприємств, але на сьогоднішній день з розвитком малого бізнесу акцент роблять на абсолютно всіх власників.

Організація соціально-орієнтованої структури економіки – значуще положення, що висувається в рамках теорії соціальної держави. Специфіка соціально-орієнтованої економіки полягає в тому, що в сучасному світі співіснує кілька форм власності.

Держава має значну частку в потрібних галузях господарства, вона підтримує ці області і допомагає їм активно розвиватися. Якщо ігнорувати ці галузі, що суспільство буде відчувати дефіцит значущих товарів і послуг.

У соціальної держави повинні бути ознаки правової держави, що передбачає підпорядкування громадян соціальним нормам і нормам права, які спрямовані на захист честі і гідності людини, її прав і свобод.

Якщо не підтримувати ці принципи, то людина не зможе відчувати себе в безпеці. Постійний страх за себе і своє життя обмежує людину, сковує її рухи, роблячи життя ненаповненим і практично безглуздим. А це – обмеження в самореалізації і самоактуалізації особистості.

Функції соціальної держави та її роль у сучасному світі

Як і у будь-якої політичної системи, що розвивається в сучасному суспільстві, у соціальної держави є не тільки ознаки, а й деякі функції. Варто відзначити, що соціальній державі властиві традиційні функції будь-якої держави,

Водночас йому притаманні нетипові функції.

  • По-перше, це необхідність у підтримці деяких верств і категорій населення, які є соціально незахищеними.
  • По-друге, обов’язкова Охорона праці громадян і підтримання їх стану здоров’я.
  • По-третє, для соціальної держави характерна увага до підтримки сім’ї, материнства і дитинства. Є функція перерозподілу доходів між різними верствами населення. Таким чином підвищуються шанси уникнути соціальна нерівність.

Таким чином, соціальна держава зайвий раз підкреслює свою соціальну орієнтацію. Його діяльність ведеться на благо різних категорій громадян, встановлюються соціальні норми і цінності, серед яких значущими є людина, її життя, добробут і можливості реалізувати себе.

Оцініть статтю