Що таке інтенсифікація

Що таке інтенсифікація Визначення

У цій статті поговоримо про значення поняття «інтенсифікація» в узагальненому трактуванні та розберемо, що це таке у виробництві.

Інтенсифікація – це…

Почнемо з розбору слова. Воно прийшло до нас із французької мови, а туди потрапило з латинської. «Intensio» (лат.) – інтенсивність, посилення → «intensif» (фр.) – інтенсивний, посилений → «intensification» (фр.) – інтенсифікація.

Інтенсифікувати – значить посилювати. Іменник, що походить від цього дієслова, означає процес, спрямований на посилення будь-яких дій.

Припустимо, людина навчилась чогось, слідуючи певному плану. Через якісь причини виникла потреба значно скоротити час навчання, не зменшуючи при цьому обсягу інформації, який потрібно засвоїти.

Внаслідок цього людина починає навчатися інтенсивніше (застосовуючи нові методи навчання, збільшуючи час занять). Таким чином, навчання стало інтенсифікованим.

Синоніми:

 • посилення;
 • зріст;
 • збільшення;
 • підвищення інтенсивності;
 • збільшення ефективності, продуктивності;
 • підвищення результативності.

Поняття, що розглядається, застосовується в будь-якій галузі діяльності людини, але найчастіше його використовують як позначення заходів, що здійснюються у виробничому процесі.

Інтенсифікація виробництва

Основна мета інтенсифікації виробництва – підвищення продуктивності праці – збільшення обсягів продукції – зростання доходів.

Способи інтенсифікації:

 • оптимізація витрати всіх видів ресурсів (трудових, природних, фінансових тощо);
 • застосування досконаліших засобів виробництва, технологій чи модернізація існуючих.

Можна дійти невтішного висновку, що інтенсифікація – це якісні зміни процесу виробництва.

Існує ще один шлях збільшення обсягів продукції – кількісні перетворення виробництва. До таких, наприклад, відноситься зростання виробничих потужностей та кількості використовуваних ресурсів. Такий шлях називається екстенсифікацією.

У чому переваги інтенсифікаційного підходу:

 • відсутність необхідності залучення додаткових ресурсів;
 • застосування інновацій всіх етапах виробничого процесу;
 • мінімальні витрати (порівняно з екстенсифікацією).

Уявіть: дві давні люди палицями-копалками обробляють свої невеликі ділянки землі і вирощують на них злакові. Обсяг урожаю у них приблизно однаковий.

У якийсь момент один із хліборобів трохи подумав і зробив плуг, оранка землі стала якіснішою. Обсяг урожаю подвоївся. Інший товариш не став «заморочуватися» з виготовленням нової зброї виробництва, а просто збільшив удвічі свій наділ землі.

В результаті врожай він зібрав так само, як і перший – у 2 рази більше, ніж звичайно. Це простий приклад двох шляхів розвитку: перший землероб пішов шляхом інтенсифікації, другий – екстенсифікації.

У світі шлях інтенсифікації виробництва стає дедалі актуальнішим.

Це обумовлено безліччю факторів:

 • виснаженням запасів невідновлюваних природних ресурсів;
 • зменшення кількості трудових ресурсів, пов’язане з демографічними проблемами в більшості країн планети;
 • стрімким розвитком науки і техніки, що дозволяє впроваджувати нові технології та мінімізувати потребу у всіх видах ресурсів.

Держави з розвиненою економікою заохочують цей шлях розвитку підприємств за допомогою інвестицій, надання держзамовлень, податкових та кредитних пільг.

Інтенсифікація на виробництві може здійснюватися за декількома напрямками (одним або в комплексі):

 • запровадження прогресивних методів роботи (технологій, прийомів, практичних навичок);
 • отримання максимальної ефективності від наявного устаткування чи його модифікація з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу (НТП);
 • економія та підвищення ефективності використання ресурсів;
 • зниження собівартості продукції;
 • зростання інтенсивності праці, оптимізація використання робочого дня.

Основні фактори інтенсифікації:

 • досягнення НТП;

ефективні форми організації виробництва:

 • спеціалізація,
 • кооперація,
 • інтеграція та ін;
 • вдосконалення механізмів управління та планування.

Сподіваюся, що ця коротка інформація допоможе вам зрозуміти суть деяких економічних процесів.

Оцініть статтю