Що таке шедевр – визначення

Що таке шедевр - визначення Визначення

Незалежно від часів та умов людина завжди прагнула до досконалості. Але якщо ідеал – щось недосяжне, то шедевральних робіт у різних творчих сферах за тисячоліття накопичилося чимало.

Проте ні у словниках, ні у спеціальній літературі досі немає чітких вказівок, які саме критерії характерні для шедеврів? Завдяки яким особливим властивостям той чи інший витвір мистецтва виділяється з низки тривіальних робіт і може бути зарахований до розряду виняткових?

Від головного до унікального

Як і багато інших виразних слів, «шедевр» з’явився в російській мові, перейшовши в наш активний лексикон з французької. Оригінальне «chef-d’œuvre» у дослівному перекладі дає розгорнуте уявлення про справжнє значення цього поняття:

 • вища/еталонна робота;
 • основний твір;
 • головний зразок;
 • вінець праці.

Йшлося про винятковий витвір майстра, який виявив професійну зрілість у будь-якій дисципліні, яка потребує як знань, а й особливого вміння використовувати досвід попередників. Більш того, творець шедевру апріорі повинен покращувати існуючі концепції або хоча б демонструвати бездоганне дотримання канонів.

Так, через мовні та історичні передумови, сформувалося визначення, що шедевр – це особливе творче досягнення, бездоганний і практично досконалий твір ремісничого, художнього чи архітектурного мистецтва.

Примітно, що у цьому значенні термін використовувався протягом століть. У Середньовічній Європі навіть практикували «шедевральні» іспити для того, щоб перевірити навички підмайстрів та поповнити цехову когорту. Перевірка йшла у кілька етапів:

 • майстер створював виріб;
 • учень вивчав зразок;
 • потім кандидат у майстри власним коштом набував матеріали;
 • з купленого учень, застосовуючи свої навички та знання, намагався відтворити оригінал;
 • якщо виходив шедевр (схвалений зразок), він ставав майстром.

Щоб перевірка була об’єктивнішою, майстри-ремісники додавали в зразок якісь складності та секрети, які завжди очевидні при поверхневому вивченні. Втім, було необов’язково точно відтворювати чиюсь роботу: шедевром міг стати і самостійно створений виріб, якщо він відповідав останнім технологічним та естетичним тенденціям.

Особливу популярність створення оригінальних, а не скопійованих шедеврів набуло лише у XIV столітті, коли подібну екзаменаційну практику запровадили для живописців та скульпторів. І в цьому був резонний зміст: навіщо плодити копії картин або статуй, якщо можна придбати щось унікальне?

Шедевр: синоніми та розширення сенсу

Що стосується вживання цього терміна в українських реаліях, то подібна система перевірки знань для затвердження цехових майстрів з’явилася в Росії поряд з просвітницькими реформами Петра I. Практика «шедеврального» тестування виявилася настільки успішною, що фактично зберігалася протягом двох століть і була скасована лише на зорі XX ст.

Тим не менш, відлуння подібної екзаменації залишаються актуальними для творчих сучасників і донині – достатньо поглянути на вміст дипломних робіт майбутніх художників, музикантів, архітекторів. Усі вони намагаються здивувати вчителів, демонструючи новаторський погляд у межах конкретної дисципліни, втілений за допомогою класичних технік.

Часи змінювалися, а разом із ними – пріоритети та естетичні цінності. Це і зумовило появу деяких лінгвістичних нюансів, які досить помітно розширили значення слова «шедевр», яке обзавелося синонімами і стало використовуватися і в інших сферах:

 • найкращий твір;
 • зразковий виріб;
 • творче досягнення;
 • головне виробництво/дітище;
 • тріумфальна робота;
 • лебедина пісня;
 • досконалість;
 • торжество праці.

Але чому сьогодні «шедевр» – унікальний витвір мистецтва, який неможливо ні повторити, ні перевершити, ні покращити? Справа в тому, що згодом творча складова стала більш значущою, ніж реміснича.

Проста технічна майстерність, вміння без помилок виконати нехай і найскладнішу, але зроблену тисячі разів до тебе роботу, не здається чимось примітним для сучасників. Інша справа, коли мова заходить про виняткове, новостворене, оригінальне творіння, що не має аналогів.

Тому лише спочатку шедеврами назвали «вершини» художньої думки: картини, статуї, архітектурні об’єкти. А потім оновлений термін почали використовувати стосовно будь-яких здобутків людської думки, які здавалися прогресивними на тлі існуючих.

Наприклад, розробки компаній Tesla і SpaceX багато хто називає шедевральними, попри застосування в них технологій, що вже десь використовуються – в даному випадку незвичайне компонування елементів і яскрава презентація зробили свою справу!

Оцініть статтю